Informāciju par medicīniskā aprīkojuma iepirkuma konkursiem skatiet mūsu lapā par Covid-19.

Konference par Eiropas nākotni ir jūsu iespēja paust savas idejas un palīdzēt veidot nākotnes Eiropu. Tieciet sadzirdēts!

Pakalpojumi - 353618-2017

09/09/2017    S173

Grieķija-Marusi: Ceļojumu aģentūras pakalpojumu nodrošināšana

2017/S 173-353618

Paziņojums par līgumu

Pakalpojumi

Juridiskais pamats:
Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūra (ENISA)
Pasta adrese: Vasilissis Sofias Street 1
Pilsēta: Maroussi, Attiki
NUTS kods: EL Not specified
Pasta indekss: 151 24
Valsts: Grieķija
Kontaktpersona: Procurement Officer
E-pasts: Procurement@enisa.europa.eu
Tālrunis: +30 2814409711
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: http://www.enisa.europa.eu
Pircēja profila adrese: http://www.enisa.europa.eu
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2884
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta uz iepriekš minēto adresi
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.5)Galvenā darbības joma
Cita darbība: tīklu informācijas drošība.

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Ceļojumu aģentūras pakalpojumu nodrošināšana.

Atsauces numurs: ENISA F-SRAD-17-T39.
II.1.2)Galvenās CPV kods
63510000 Ceļojumu aģentūru un līdzīgi pakalpojumi
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Šīs iepirkuma procedūras mērķis ir noslēgt pakalpojumu pamatnolīgumu ar pieredzējušu ceļojumu aģentūru, kas var nodrošināt ceļojumu organizēšanas pakalpojumus aģentūras darba braucienu vajadzībām.

Būs jāsniedz vismaz šādi pakalpojumi: lidmašīnas/vilciena/autobusa/kuģa biļešu rezervēšana, izsniegšana un piegāde; uzturēšanās vietu (viesnīcu numuru) rezervēšana; transporta un uzturēšanās vietu rezervāciju nomaiņa vai atcelšana; palīdzības sniegšana saistībā ar vīzu noformēšanu; automašīnu nomas organizēšana u. c.

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
Vērtība bez PVN: 2 000 000.00 EUR
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.2)Apraksts
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
63000000 Ar transportu saistītie pakalpojumi un palīgpakalpojumi; ceļojumu aģentūru pakalpojumi
63516000 Ceļojumu vadības pakalpojumi
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: EL Not specified
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

līgumslēdzējas iestādes (ENISA) telpās, kas atrodas gan Maroussi, Atikā, Grieķijā, gan Vassilika Vouton, Hēraklejā, Grieķijā.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

ENISA nepieciešama pieredzējusi ceļojumu aģentūra, lai atkarībā no nepieciešamības organizētu transportu, kā arī apmešanās vietu ENISA darbiniekiem un ārējiem ekspertiem, kas ceļo visā Eiropā un ārpus tās robežām, tomēr galvenokārt Eiropas Savienības dalībvalstīs. ENISA biroji atrodas Hēraklejā un Atēnās.

ENISA izmanto terminu "komandējums", lai apzīmētu tās darbinieku apstiprinātu darba braucienu. Katram komandējumam ir konkrēts komandējuma atsauces numurs.

Braucieni tiks organizēti, izvēloties visērtāko ceļošanas veidu (visīsākais iespējamais laiks no izbraukšanas līdz galamērķa sasniegšanai un atpakaļ) par ENISA visizdevīgāko cenu un ievērojot turpmāk minētos noteikumus.

Ceļojumu aģentūras uzdevums ir sniegt konsultācijas darbiniekam par vispiemērotāko ceļošanas iespēju komandējumam un attiecīgā gadījumā skaidrot darbiniekiem atbilstošās iespējas.

Nepieciešams nodrošināt vismaz šādus pakalpojumus:

— informācijas sniegšana par lidmašīnu/vilcienu/kuģu grafikiem, maršrutiem, cenām, ietverot oficiālos izcenojumus cenu salīdzināšanas vajadzībām,

— lidmašīnas/vilciena/kuģa biļešu rezervēšana, izsniegšana un piegāde, attiecīgā gadījumā izmantojot atbilstošas datorizētas rezervēšanas sistēmas (computer reservation systems – CRS),

— biļešu iegāde elektroniski,

— uzturēšanās vietu (viesnīcu numuru) rezervēšana,

— palīdzības sniegšana saistībā ar vīzu noformēšanu.

Ceļojumu aģentūrai jāspēj sniegt visus iepriekš minētos pakalpojumus.

Dažreiz ceļojumu aģentūrai var pieprasīt sniegt citus ceļojumu organizēšanas pakalpojumus, kas nav minēti iepriekš (piem., tiešsaistē veikta reģistrēšanās, automobiļu nomas organizēšana, informācijas sniegšana par sabiedrisko transportu sanāksmes vietā un citas ceļotājam svarīgas informācijas sniegšana).

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena nav vienīgais piešķiršanas kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 2 000 000.00 EUR
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 12
Līgumu var atjaunot: jā
Pārjaunojumu apraksts:

šā līguma sākotnējo 12 mēnešu darbības laiku var atjaunot ne vairāk kā 3 reizes, nepārsniedzot kopējo 48 mēnešu darbības laiku.

II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.1)Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros
Nosacījumu saraksts un īss apraksts:

kā norādīts konkursa dokumentos.

III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.2)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.2.3)Informācija par personālu, kas atbildīgs par līguma izpildi
Jānorāda līguma izpildei norīkoto darbinieku vārdi un profesionālā kvalifikācija

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
Iepirkums paredz pamatnolīguma noslēgšanu
Pamatnolīgums ar vienu uzņēmēju
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: nē
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 12/10/2017
Vietējais laiks: 15:00
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Angļu valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Ilgums mēnešos: 3 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 16/10/2017
Vietējais laiks: 10:30
Vieta:

ENISA, Vasilissis Sofias Street 1, 151 24 Maroussi, Attiki, GRIEĶIJA.

Informācija par personām, kurām atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā, un par piedāvājumu atvēršanas procedūru:

atvēršanas sanāksmē var piedalīties ne vairāk kā 1 katra pretendenta, kas piedalās, oficiālais pārstāvis. Pretendentiem rakstiski jāinformē aģentūra par savu nodomu piedalīties, nosūtot e-pastu vismaz 3 darbdienas pirms atvēršanas sanāksmes.

Ja tas netiks izdarīts, līgumslēdzēja iestāde saglabā tiesības liegt piekļuvi savām telpām.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: nē
VI.2)Informācija par elektronisko darbplūsmu
Izmantos elektroniskos pasūtījumus
Pieņems elektroniskos rēķinus
Izmantos elektroniskos maksājumus
VI.3)Papildu informācija:
VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Eiropas Savienības Tiesa
Pasta adrese: boulevard Konrad Adenauer, Kirchberg
Pilsēta: Luxembourg
Pasta indekss: 2925
Valsts: Luksemburga
E-pasts: cfi.registry@curia.europa.eu
Tālrunis: +352 4303-1
Fakss: +352 4303-2600
VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
Pilns nosaukums: Eiropas Ombuds
Pasta adrese: avenue du Président Robert Schuman
Pilsēta: Strasbourg
Pasta indekss: 67001
Valsts: Francija
E-pasts: eo@ombudsman.europa.eu
Tālrunis: +33 388172313
Fakss: +33 388179062
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
30/08/2017