Għandna l-pjaċir inħabbru li l-verżjoni l-ġdida tal-portal tat-TED se tibda topera fil-29.01.2024 (data indikattiva - għad trid tiġi kkonfermata!) Interessat li tiskopri l-funzjonalitajiet ġodda, it-titjib u l-impatt fuq l-utenti? Nistednuk iżżur l-artiklu tagħna u ssib aktar dwar il-bidliet u l-funzjonalitajiet ġodda ewlenin.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Hemm bug li jaffettwa l-mod kif jintwerew l-URLs fl-avviżi tal-Formoli elettroniċi. Qed naħdmu biex insolvu l-problema. Sadanittant, nissuġġerixxu li tneħħi l-virgola (jew kwalunkwe karattru speċjali ieħor) li tidher fl-aħħar tal-URL. Niskużaw ruħna għall-inkonvenjenza.

Servizzi - 353618-2017

09/09/2017    S173

Il-Greċja-Marousi: Il-provvista ta' servizzi ta' aġenzija tal-ivvjaġġar

2017/S 173-353618

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Direttiva 2014/24/UE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għas-Sigurtà tan-Netwerk u tat-Tagħrif
Indirizz postali: Vasilissis Sofias Street 1
Belt: Maroussi, Attiki
Kodiċi NUTS: EL Not specified
Kodiċi postali: 151 24
Pajjiż: Il-Greċja
Persuna ta’ kuntatt: L-Uffiċjal għall-Ksib
Posta elettronika: Procurement@enisa.europa.eu
Telefown: +30 2814409711
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://www.enisa.europa.eu
Indirizz tal-profil tax-xerrej: http://www.enisa.europa.eu
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2884
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu l-indirizz imsemmi hawn fuq
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Attivitajiet oħra: Is-sigurtà tat-tagħrif tan-netwerk.

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Il-provvista ta' servizzi ta' aġenzija tal-ivvjaġġar.

Numru ta' referenza: ENISA F-SRAD-17-T39.
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
63510000 Servizzi mill-aġenziji ta’ l-ivvjaġġar, u simili
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

L-iskop ta' din il-proċedura tal-ksib hu li tikkonkludi qafas ta' kuntratt ma' aġenzija tal-ivvjaġġar b'esperjenza kapaċi tipprovdi servizzi ta' arranġamenti għall-ivvjaġġar għal vjaġġi ta' xogħol tal-Aġenzija.

Is-servizzi minimi li jridu jkunu pprovduti huma: l-ibbukkjar, il-ħruġ u l-kunsinna ta' biljetti tal-ajruplan/ferrovija/karozza tal-linja/vapur; l-ibbukkjar ta' akkomodazzjoni (kmamar ta' lukandi); it-tibdil jew it-tħassir ta' trasport u riżervazzjonijiet ta' akkomodazzjoni; il-provvista ta' għajnuna fil-ksib ta' viżas; arranġementi ta' kiri ta' karozzi, eċċ.

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 2 000 000.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.2)Deskrizzjoni
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
63000000 Servizzi ta’ appoġġ u trasport awżiljarju; servizzi ta’ l-aġenziji ta’ l-ivvjaġġar
63516000 Servizzi ta’ l-amministrazzjoni ta’ l-ivjaġġar
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: EL Not specified
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Fil-bini tal-awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt stess (il-bini tal-ENISA), li jinsabu kemm f'Maroussi, Attiki, il-Greċja kif ukoll f'Vassilika Vouton, Heraklion, il-Greċja.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

L-ENISA teħtieġ aġenzija tal-ivvjaġġar b'esperjenza sabiex tagħmel arranġamenti għal ivvjaġġar kif ukoll tal-akkomodazzjoni kif meħtieġa, għall-impjegati u l-esperti esterni tal-ENISA li jivvjaġġaw fl-Ewropa u lil hinn minnha b'emfasi fuq l-Istati Membri tal-UE. L-uffiċċji tal-ENISA huma stabbiliti f'Heraklion u f'Ateni.

L-ENISA tuża t-terminu 'Missjoni' biex tiddeskrivi vjaġġ tan-negozju awtorizzat tal-persunal tagħha. Kull missjoni għandha numru ta' referenza speċifiku.

Arranġamenti għall-ivvjaġġar se jsiru fuq il-bażi ta' vjaġġ l-aktar konvenjenti (l-iqsar skeda possibbli fejn tidħol skeda ta' ħin mit-tluq sad-destinazzjoni u r-ritorn) bl-aħjar prezz possibbli lill-ENISA, skont il-provvedimenti msemmijin hawn taħt.

Huwa x-xogħol tal-aġenzija tal-ivvjaġġar li tagħti pariri lill-membru tal-persunal dwar l-iżjed għażla ta' vvjaġġar xierqa għall-missjoni u fejn applikabbli, tispjega l-għażliet xierqa lill-membri tal-persunal.

Bħala minimu, hija meħtieġa l-provvista tas-servizzi li ġejjin:

— il-provvista ta' tagħrif fuq skedi, itinerarji u prezzijiet ta' titjiriet/ferrovija/vapuri — inkluż kwotazzjonijiet uffiċjali għal skopijiet ta' paragun bejn prezzijiet,

— l-abbonament, il-ħruġ u l-kunsinna ta' biljetti tat-titjiriet/tal-ferrovija/tal-vapur, fejn applikabbli mas-CRS (sistemi ta' riżerva bil-kompjuter) kompetenti,

— il-ħruġ ta' biljetti b'mod elettroniku,

— l-abbonament tal-akkomodazzjoni (kmamar fil-lunkandi),

— il-provvista ta' għajnuna fil-ksib ta' viżas.

L-aġenzija tal-ivvjaġġar għandu jkollha l-ħila tipprovdi s-servizzi kollha mniżżlin hawn fuq.

Okkażjonalment, l-aġenzija tal-ivvjaġġar tista' tinħtieġ tipprovdi servizzi oħrajn ta' arranġamenti tal-ivvjaġġar mhux imniżżlin hawn fuq (p.e. 'check-in' fuq l-Internet, arranaġament għall-kiri ta' karozzi, il-provvista ta' tagħrif dwar mezzi ta' trasport pubbliku fil-post tal-laqgħa u tagħrif ieħor ta' importanza għall-vjaġġatur).

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 2 000 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 12
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: iva
Spjegazzjoni ta' tiġdidiet:

Il-perijodu inizjali ta' 12-il xahar ta' dan il-kuntratt jista' jiġġedded sa 3 darbiet kull darba, għal total ta' mhux iżjed minn 48 xahar.

II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.1)Idoneità għall-attività professjonali, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kundizzjonijiet:

Skont id-dokumentazzjoni tas-sejħa għall-offerti.

III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.2)Il-kondizzjonijiet relatati mal-kuntratt
III.2.3)Informazzjoni dwar il-persunal responsabbli għat-twettiq tal-kuntratt
Obbligazzjoni li jkunu indikati l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-persunal maħtur biex iwettaq il-kuntratt

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
Il-ksib jinvolvi t-twaqqif ta’ qafas ta' ftehim
Ftehim qafas b’operatur wieħed
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: le
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 12/10/2017
Ħin lokali: 15:00
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Ingliż
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 3 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 16/10/2017
Ħin lokali: 10:30
Post:

ENISA, Vasilissis Sofias Street 1, 151 24 Maroussi, Attiki, IL-GREĊJA.

Informazzjoni dwar persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ:

Mhux iżjed minn rappreżentant legali 1 għal kull parteċipant li jitfa' offerta jista' jattendi għas-sessjoni tal-ftuħ. Dawk li jitfgħu l-offerti għandhom jinfurmaw lill-Aġenzija bil-miktub, permezz ta' Email, bl-intenzjoni tagħhom li jattendu mill-inqas tliet (3) ijiem tax-xogħol qabel is-sessjoni tal-ftuħ.

Fin-nuqqas ta' dan, l-awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt tirriżerva d-dritt li tirrifjuta aċċess għall-bini tagħha.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: le
VI.2)Informazzjoni dwar flussi ta' xogħol elettroniċi
Se jintużaw ordnijiet elettroniċi
Se jkun aċċettat il-ħruġ ta' fatturi elettroniċi
Se jintużaw pagamenti elettroniċi
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:
VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea
Indirizz postali: boulevard Konrad Adenauer, Kirchberg
Belt: Lussemburgu
Kodiċi postali: 2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2600
VI.4.2)Korp responsabbli għall-proċeduri ta’ medjazzjoni
Isem uffiċjali: L-Ombudsman Ewropew
Indirizz postali: avenue du Président Robert Schuman
Belt: Strasburgu
Kodiċi postali: 67001
Pajjiż: Franza
Posta elettronika: eo@ombudsman.europa.eu
Telefown: +33 388172313
Faks: +33 388179062
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
30/08/2017