Covid-19-pandemia: Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden tarjouskilpailut

Euroopan tulevaisuuskonferenssi tarjoaa kaikille kansalaisille mahdollisuuden esittää ideoitaan ja antaa suuntaa yhteiselle tulevaisuudellemme. Kerro kantasi!

Palvelut - 353632-2019

29/07/2019    S144

Belgia-Bryssel: Oikeudellinen selvitys metrologiaa sekä mittauslaitteita ja muita kuin automaattisia vaakoja koskevien direktiivien kansalliseksi lainsäädännöksi muuttamisen tarkastamiseksi kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa

2019/S 144-353632

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan komissio, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Directorate D: Consumer, Environmental and Health Technologies
Postiosoite: BREY 12/088
Postitoimipaikka: Brussels
NUTS-koodi: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Postinumero: 1049
Maa: Belgia
Sähköpostiosoite: grow-dir-d-financial-team@ec.europa.eu
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://ec.europa.eu/growth
Hankkijaprofiilin osoite: http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4901
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4901
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Oikeudellinen selvitys metrologiaa sekä mittauslaitteita ja muita kuin automaattisia vaakoja koskevien direktiivien kansalliseksi lainsäädännöksi muuttamisen tarkastamiseksi kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa

Viitenumero: 764/PP/GRO/IMA/19/1131/10854
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
79140000 Oikeudelliset neuvonta- ja tiedotuspalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Tutkimuksen tarkoituksena on avustaa Euroopan komissiota metrologiaa koskevan direktiivin 2011/17/EU, muita kuin automaattisia vaakoja koskevan direktiivin 2014/31/EU, mittauslaitteita koskevan direktiivin 2014/32/EU ja vesimittarien tilavuusvirta-aluetta koskevan direktiivin 2015/13/EU saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä ja täytäntöönpanoa kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa koskevassa arvioinnissa.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 240 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
73000000 Tutkimus- ja kehityspalvelut ja niihin liittyvät konsulttipalvelut
38300000 Mittalaitteet
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Pääasiallinen suorituspaikka:

tehtävät suoritetaan sopimusosapuolen toimitiloissa tai tarjouksessa ilmoitetussa muussa paikassa lukuun ottamatta komission toimitiloja.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Kyseessä on tutkimusta koskeva palvelusopimus. Tutkimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi sopimusosapuolen on suoritettava seuraavat tehtävät:

1) toteuttaa jokaisessa jäsenvaltiossa kansalliseksi lainsäädännöksi muuttamista koskeva tarkastus sen tarkistamiseksi, saatetaanko jäsenvaltioiden toimenpiteillä direktiivien asiaankuuluvat säännökset osaksi kansallista lainsäädäntöä,

2) toteuttaa vaatimustenmukaisuustarkastus jokaisessa jäsenvaltiossa. Vaatimustenmukaisuustarkastus tarkoittaa sen tarkistamista, ovatko asianmukaiset jäsenvaltion kansalliseksi lainsäädännöksi muuttamista koskevat toimenpiteet johdonmukaisia ja yhteensopivia direktiivin asiaankuuluvien säännösten ja yleisesti EU:n lainsäädännön kanssa,

3) tunnistaa ja arvioida liitännäissäännöksiä eli kansallisia säännöksiä, jotka ylittävät direktiivin vaatimukset,

4) arvioida direktiivin asiaankuuluvien säännösten täytäntöönpanon yleistä tilaa ja keskeisiä kysymyksiä tällaisen täytäntöönpanon osalta.

Oikeudellisessa analyysissa on tarkasteltava sekä komissiolle ilmoitettuja kansalliseksi lainsäädännöksi muuttamista koskevia toimenpiteitä MNE-tietokannan avulla sekä kaikkia muita asiaankuuluvia kyseessä olevan jäsenvaltion säädöksiä, joilla voi olla vaikutusta direktiivien saattamiseen osaksi kansallista lainsäädäntöä.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 240 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 14
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 25/09/2019
Paikallinen aika: 16:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Bulgaria, Tšekki, Tanska, Saksa, Kreikka, Englanti, Espanja, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Liettua, Latvia, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Ruotsi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 9 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 27/09/2019
Paikallinen aika: 11:00
Paikka:

Avenue d’Auderghem 45, 1049 Brussels, BELGIA.

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Yritysten, jotka haluavat osallistua avaustilaisuuteen, on ilmoitettava aikomuksestaan sähköpostitse vähintään 48 tuntia etukäteen tarjouspyynnön kohdassa 3.2 annettuun sähköpostiosoitteeseen. Kyseisessä ilmoituksessa on oltava tarjoajan valtuuttaman edustajan allekirjoitus, ja siihen on merkittävä sen henkilön nimi, joka aikoo osallistua tarjousten avaustilaisuuteen tarjoajan puolesta.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3)Lisätiedot:

Tätä tarjouspyyntöä varten voidaan jättää tarjouksia ainoastaan sähköisesti.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: Rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxemburg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: GC.Registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 4303-2100
Internetosoite: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Muutosta on haettava 2 kuukauden kuluessa ilmoituksesta asianosaiselle tai, jos ilmoitus puuttuu, siitä päivästä, jona asia tuli hänen tietoonsa. Euroopan oikeusasiamiehelle tehty kantelu ei pidennä muutoksenhaulle annettua määräaikaa, eikä sen vuoksi muutoksenhaulle määrätä uutta määräaikaa.

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
22/07/2019