С удоволствие съобщаваме, че новата версия на портала TED ще започне да функционира на 05.01.2024 г. (датата е ориентировъчна - очаква се потвърждение!) Искате ли да научите за новите функции, подобренията и въздействието върху потребителите? Вижте нашата статия и научете повече за основните промени и нови функции.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

В момента има проблем с показването на URL адреси в обявленията въз основа на електронните формуляри. Работим по неговото отстраняване. Като временно решение ви предлагаме да изтривате запетаята (или друг специален знак), която се появява в края на URL адреса. Извиняваме се за неудобството.

Услуги - 353636-2019

TIЗаглавиеБeлгия-Брюксел: Проучване относно създаването на таблица с показатели за съюза на капиталовите пазари (CMU)
NDНомер на публикацията на обявлението353636-2019
PDДата на публикуване29/07/2019
OJНомер на броя на ОВ S144
TWГрад/населено място на купувачаБРЮКСЕЛ
AUОфициално наименование на купувачаЕвропейска комисия, Directorate General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union
OLЕзик на произходEN
CYДържава на купувачаBE
AAВид купувач5 - Европейска институция/агенция или международна организация
HAИнституция/агенция на ЕСЕвропейска комисия
DSДокумент изпратен22/07/2019
DTКраен срок за подаване20/09/2019
NCВид поръчка4 - Услуги
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлението3 - Обявление за поръчка
RPРегламент3 - европейска институция/агенция или международна организация
TYВид на оферта1 - Кандидатстване за всички лотове
ACКритерии за възлагане2 - Икономически най-изгодната оферта
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)79311210 - Услуги по телефонно анкетно проучване
79310000 - Услуги по проучване на пазари
79311100 - Услуги по проектиране на проучвания
79311410 - Оценка на икономическото влияние
79311300 - Услуги по анализ на резултатите от анкетни проучвания
79330000 - Статистически услуги
79311400 - Икономически изследвания
73300000 - Проектиране и изпълнение в областта на научните изследвания и експерименталните разработки
79314000 - Технико-икономическо изследване
79313000 - Услуги по оценка на пазарни характеристики
79312000 - Услуги по анализ на пазара
66122000 - Услуги по корпоративни финанси и рискови капиталовложения
79311000 - Услуги, свързани с проучвания
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)00
IAИнтернет адрес (URL)https://ec.europa.eu/info/departments/financial-stability-financial-services-and-capital-markets-union_en
DIПравно основаниеДиректива за обществените поръчки Директива 2014/24/ЕС