Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Szolgáltatások - 353636-2019

29/07/2019    S144

Belgium-Brüsszel: Tanulmány a tőkepiaci unió mutatóit összegző eredménytábla (dashboard) létrehozásáról

2019/S 144-353636

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Bizottság — Directorate General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union
Postai cím: SPA2, 07/027
Város: Brussels
NUTS-kód: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postai irányítószám: 1049
Ország: Belgium
E-mail: ec-fisma-contracts@ec.europa.eu
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://ec.europa.eu/info/departments/financial-stability-financial-services-and-capital-markets-union_en
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5185
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5185
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Tanulmány a tőkepiaci unió mutatóit összegző eredménytábla (dashboard) létrehozásáról

Hivatkozási szám: FISMA/2019/045/B
II.1.2)Fő CPV-kód
79310000 Piackutatási szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A tanulmány célja a javasolt mutatók összekapcsolása a tőkepiaci unió (Capital Market Union – CMU) legfontosabb célkitűzéseivel, a tőkepiaci unióra irányuló politika meghatározott területein elért előrehaladás értékelése, valamint a jövőbeni intézkedések megalapozása céljából. Ezek a mutatók segíthetnek például jelezni a lehetséges hiányosságokat és/vagy segíthetik a jelenlegi jogalkotási és nem jogalkotási intézkedések hatékonyságának vizsgálatát.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 350 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
73300000 Kutatás és fejlesztés tervezése és kivitelezése
79311000 Felmérési, közvélemény-kutatási szolgáltatások
79311100 Közvéleménykutatás-tervezési szolgáltatások
79311300 Közvéleménykutatás-elemzési szolgáltatások
79311210 Telefonos közvélemény-kutatási szolgáltatások
79311400 Gazdasági kutatási szolgáltatások
79311410 Gazdasági hatásvizsgálat
79312000 Piactesztelési szolgáltatások
79313000 Teljesítményértékelési szolgáltatások
79314000 Megvalósíthatósági tanulmány
79330000 Statisztikai szolgáltatások
66122000 Vállalatfinanszírozási és vállalkozói tőkebiztosítási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: 00 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

A feladatokat a nyertes ajánlattevő által kijelölt helyen kell végrehajtani. Legfeljebb 3 koordinációs megbeszélésre kerül sor az ajánlatkérővel Brüsszelben. Lásd a közbeszerzési dokumentumokat.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A pályázati dokumentációban részletezett, végrehajtandó feladatok az alábbiakból állnak:

— a meglévő mutatók szűrése, másodlagos kutatás, valamint a módszertan és az adatgyűjtési eljárások kidolgozása,

— adatgyűjtés (kvalitatív és kvantitatív) és a tőkepiaci unió mutatóira irányuló részletes módszertan kidolgozása (a tőkepiaci unióra vonatkozó megbízható, hasznosítható és replikálható mutatók kidolgozása); 2 típusú CMU-mutatónak kell lennie, melyek a következők: az „eredménymutatók” (melyek azt mérik, hogy a tőkepiaci unióra irányuló politika legfontosabb célkitűzései milyen mértékben teljesültek) és a „forrásmutatók” (melyek a tőkepiaci unió legfontosabb célkitűzéseinek megvalósulásához vezető kulcsfontosságú tényezőket mérik),

— empirikus elemzés (annak vizsgálatára irányuló ökonometriai elemzés, hogy a forrásmutatók hogyan teljesítenek az eredménymutatók alakulásának magyarázata terén).

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: A javasolt módszertan minősége és relevanciája / Súlyszám: 70
Minőségi kritérium - Név: A munka szervezése / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: Minőség-ellenőrzési intézkedések / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 30
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 350 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 8
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Lásd a közbeszerzési dokumentumokat.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Lásd a közbeszerzési dokumentumokat.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Lásd a közbeszerzési dokumentumokat, különösen a szerződéstervezetet.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 20/09/2019
Helyi idő: 23:59
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Bolgár, Cseh, Dán, Német, Görög, Angol, Spanyol, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Litván, Lett, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Svéd
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 9 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 23/09/2019
Helyi idő: 15:00
Hely:

Rue de Spa 2, 1000 Brussels, BELGIUM 'Poseidon' meeting room (SPA2, 00/201B),

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A tenderbontáson minden ajánlattevőtől maximum 2 képviselő lehet jelen. A pályázónak szervezési és biztonsági okokból legkésőbb 2 munkanappal a pályázatbontás előtt el kell küldenie a képviselő teljes nevét, születési dátumát, nemzetiségét, valamint személyiigazolvány- vagy útlevélszámát a következő címre: EC-FISMA-Contracts@ec.europa.eu.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:

Lásd a közbeszerzési dokumentumokat.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Az Európai Unió Bíróságának Törvényszéke
Postai cím: Rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: L-2925
Ország: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetcím: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A vesztes fél értesítésétől, illetve – ennek hiányában – az eredmény ismertté válásától számított 2 hónapon belül. Az európai ombudsmanhoz benyújtott jogorvoslati kérelem nem eredményezi sem a jelenlegi időszak felfüggesztését, sem új fellebbezési időszak megnyitását.

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
22/07/2019