Pakalpojumi - 353636-2019

29/07/2019    S144

Beļģija-Brisele: Pētījums par KTS rādītāju informācijas paneļa izveidi

2019/S 144-353636

Paziņojums par līgumu

Pakalpojumi

Juridiskais pamats:
Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Komisija, Directorate General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union
Pasta adrese: SPA2, 07/027
Pilsēta: Brussels
NUTS kods: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Pasta indekss: 1049
Valsts: Beļģija
E-pasts: ec-fisma-contracts@ec.europa.eu
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: https://ec.europa.eu/info/departments/financial-stability-financial-services-and-capital-markets-union_en
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5185
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta elektroniski: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5185
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta uz iepriekš minēto adresi
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.5)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Pētījums par KTS rādītāju informācijas paneļa izveidi

Atsauces numurs: FISMA/2019/045/B
II.1.2)Galvenās CPV kods
79310000 Tirgus izpētes pakalpojumi
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Šī pētījuma mērķis ir sasaistīt piedāvātos rādītājus ar galvenajiem kapitāla tirgu savienības (KTS) mērķiem, lai novērtētu progresu, kas panākts konkrētās KTS politikas jomās, kā arī informētu par turpmākajām darbībām. Piemēram, šie rādītāji varētu palīdzēt iezīmēt iespējamos trūkumus un/vai palīdzēt pārbaudīt spēkā esošo likumdošanas un neleģislatīvo pasākumu efektivitāti.

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
Vērtība bez PVN: 350 000.00 EUR
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.2)Apraksts
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
73300000 Pētniecības un izstrādes plānošana un izpilde
79311000 Aptaujas pakalpojumi
79311100 Aptaujas plānošanas pakalpojumi
79311300 Aptaujas analīzes pakalpojumi
79311210 Telefonaptaujas pakalpojumi
79311400 Ekonomikas pētījumu pakalpojumi
79311410 Ekonomiskās ietekmes novērtēšana
79312000 Tirgus testēšanas pakalpojumi
79313000 Darbības pārskata pakalpojumi
79314000 Priekšizpēte
79330000 Statistikas pakalpojumi
66122000 Uzņēmuma finanšu un riska kapitāla pakalpojumi
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: 00 Not specified
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

uzdevumi jāizpilda darbuzņēmēja norādītajās telpās. Briselē notiks ne vairāk kā 3 koordinācijas sanāksmes ar līgumslēdzēju iestādi. Skatīt iepirkuma dokumentus.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Kā sīki aprakstīts konkursa specifikācijā, līguma ietvaros veicami šādi uzdevumi:

— esošo rādītāju izvērtēšana, teorētiskā izpēte, kā arī metodikas un datu vākšanas metožu izstrāde,

— datu vākšana (kvantitatīva un kvalitatīva) un detalizētas metodikas izstrāde KTS rādītājiem (uzticamu, izmantojamu un atkārtojamu KTS rādītāju izstrāde); nepieciešami 2 veidu KTS rādītāji: “rezultātu rādītāji” (kas parāda, cik lielā mērā ir sasniegti galvenie KTS politikas mērķi) un “ievades rādītāji” (kas nosaka galvenos faktorus, kas noved pie KTS galveno mērķu sasniegšanas),

— empīriskā analīze (ekonometriskā analīze, lai pārbaudītu, kā darbojas ievades rādītāji, izskaidrojot rezultātu rādītāju izstrādi).

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Zemāk minētie kritēriji
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Piedāvātās metodikas kvalitāte un atbilstība / Svērums: 70
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Darba organizācija / Svērums: 15
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Kvalitātes kontroles pasākumi / Svērums: 15
Cena - Svērums: 30
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 350 000.00 EUR
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 8
Līgumu var atjaunot: nē
II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

Skatīt iepirkuma dokumentus.

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.1)Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros
Nosacījumu saraksts un īss apraksts:

Skatīt iepirkuma dokumentus.

III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.2)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.2.2)Līguma izpildes nosacījumi:

skatīt iepirkuma dokumentus un īpaši – līguma projektu.

III.2.3)Informācija par personālu, kas atbildīgs par līguma izpildi
Jānorāda līguma izpildei norīkoto darbinieku vārdi un profesionālā kvalifikācija

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: nē
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 20/09/2019
Vietējais laiks: 23:59
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Bulgāru valoda, Čehu valoda, Dāņu valoda, Vācu valoda, Grieķu valoda, Angļu valoda, Spāņu valoda, Igauņu valoda, Somu valoda, Franču valoda, Īru valoda, Horvātu valoda, Ungāru valoda, Itāļu valoda, Lietuviešu valoda, Latviešu valoda, Maltiešu valoda, Holandiešu valoda, Poļu valoda, Portugāļu valoda, Rumāņu valoda, Slovaku valoda, Slovēņu valoda, Zviedru valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Ilgums mēnešos: 9 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 23/09/2019
Vietējais laiks: 15:00
Vieta:

Rue de Spa 2, 1000 Brussels, BEĻĢIJA 'Poseidon' meeting room (SPA2, 00/201B)

Informācija par personām, kurām atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā, un par piedāvājumu atvēršanas procedūru:

atvēršanas sanāksmē var piedalīties ne vairāk kā 2 katra pretendenta pārstāvji. Organizatorisku un drošības apsvērumu dēļ pretendentam ir jānorāda pārstāvju vārds un uzvārds, dzimšanas datums un personas apliecības vai pases numurs, vismaz 2 darbdienas iepriekš nosūtot šos datus uz e-pasta adresi: EC-FISMA-Contracts@ec.europa.eu

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: nē
VI.3)Papildu informācija:

Skatīt iepirkuma dokumentus.

VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Eiropas Savienības Tiesas Vispārējā tiesa
Pasta adrese: Rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luxembourg
Pasta indekss: L-2925
Valsts: Luksemburga
E-pasts: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tālrunis: +352 4303-1
Fakss: +352 4303-2100
Interneta adrese: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

2 mēnešu laikā no prasītāja informēšanas vai, ja tā nav notikusi, no dienas, kad prasītājs par to uzzinājis. Sūdzības iesniegšana Eiropas Ombudam nevar ne atlikt, ne arī atklāt jaunu periodu pārsūdzību iesniegšanai.

VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
22/07/2019