Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Építési beruházás - 353739-2017

09/09/2017    S173

Magyarország-Budapest: Magasépítési munka

2017/S 173-353739

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Testnevelési Egyetem
Nemzeti azonosító szám: AK22243
Postai cím: Alkotás utca 44.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1123
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Zsoldos Róbert
E-mail: zsoldos@tf.hu
Telefon: +36 14879215
Fax: +36 13566337
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.tf.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.tf.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://tf.hu/dokumentumok/kozbeszerzesi-eljarasok
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt.
Postai cím: Andrássy út 17. II. emelet 9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1061
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Schmalz Péter (FAKSZ 00088)
E-mail: schmalz.peter@provitalzrt.hu
Telefon: +36 17961010
Fax: +36 17961001
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.tf.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.tf.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt.
Postai cím: Andrássy út 17. II. emelet 9.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1061
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Schmalz Péter (FAKSZ 00088)
Telefon: +36 17961010
E-mail: schmalz.peter@provitalzrt.hu
Fax: +36 17961001
NUTS-kód: HU110 Not specified
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.tf.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.tf.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: egyetem
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: felsőoktatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés az 1527/2016. (IX. 29.) Korm. határozat szerinti infrastruktúra-fejlesztés tervezési és kivitelezési munkáira – Testnevelési Egyetem Továbbképző központ, Velence.

II.1.2)Fő CPV-kód
45210000 Magasépítési munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés az 1527/2016. (IX. 29.) Korm. határozat szerinti infrastruktúra-fejlesztés tervezési és kivitelezési munkáira – Testnevelési Egyetem Továbbképző központ, Velence.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45300000 Épületszerelési munka
45310000 Villamos szerelési munka
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU211 Fejér
A teljesítés fő helyszíne:

2481 Velence Belterület 1111 hrsz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Tervezési feladat (kiviteli tervek elkészítése a beruházás opcióra is vonatkozóan).

Összes nettó terület (építés, felújítás): 3 180 m2.

Felújítandó nettó alapterület a továbbképző épületében: nettó 3 180 m2.

Bontás (garázs, konferencia terem, acéllépcső): nettó 250 m2.

Szobamennyiség: 28 db + 3 db apartman lakás.

Rendezvényterem: 128 m2.

Az alábbi épületeket, funkciókat, elemeket kell elhelyezni 1111 helyrajzi számú területen:

— Az oktatóépületben 28 szoba felújítása és 3 db apartman és 4 db iroda kialakítása a 3. emeleten, oktatótermek felújítása, 3 emeleti előadóterem kiépítése.

— A meglévő négyszintes főlépcsőház felújítása.

— Új négyszintes menekülő lépcsőház építése (lépcső és lépcsőház).

— Meglévő konferencia épületrész elbontása.

— Meglévő garázsépület elbontása.

— Új parkoló építése.

— A meglévő épület átalakításának kiviteli terveinek elkészítése és a kivitelezési munka elvégzése.

— Napelem létesítésének megtervezése, kiviteli terveinek elkészítése.

— A meglévő épület homlokzati szigetelésének, új nyílászáróinak megtervezése, kiviteli terveinek elkészítése és a kivitelezési munka elvégzése.

A részletes tervezési követelményeket Megrendelő tervezési programja tartalmazza.

Kivitelezési feladat főbb jellemzői:

— A meglévő négyszintes főlépcsőház felújítása.

— 1 db új menekülő lépcsőház építése.

— 635 m2 lapostető/terasztető hő- és vízszigetelés.

— 40 db személygépkocsi parkolására alkalmas parkolóhely.

— 1 000 m2 gipszkarton szerkezet.

— 2 954,9 m2 hasznos alapterületet ellátó épületgépészeti rendszer teljes körű kiépítése, amely tartalmaz víz- és csatornaszerelést és fűtés-hűtés szerelést és szellőzés-légtechnika szerelést, gépészeti automatika szerelést.

— 2 954,9 m2 hasznos alapterületet ellátó villamossági rendszer teljes körű kiépítése, amely tartalmaz erőátviteli-világítási szerelést, érintésvédelmi szerelést és villámvédelmi szerelést és tűzjelző szerelést és strukturált hálózat szerelést és kamerarendszer szerelést.

— 220 db 275 W panel (60kWp összteljesítményű).

Alapfeladat 1.

A meglévő épület átalakítása továbbképző központtá.

Felújítandó terület a továbbképző épületében: nettó 3 180 m2.

Bontás (garázs, konferencia terem, acéllépcső): nettó 250 m2.

Szobamennyiség: 28 db + 3 db apartman lakás.

Rendezvényterem: 128 m2.

— Az oktatóépületben öltözők, kiszolgáló helyiségek kialakítása.

— Az oktatóépületben 28 szoba felújítása és 3 db apartman és 4 db iroda kialakítása a 3. emeleten, oktatótermek felújítása, 3 emeleti előadóterem kiépítése.

— A meglévő négyszintes főlépcsőház felújítása.

— Új négyszintes menekülőlépcső építése.

— Meglévő konferencia épületrész elbontása.

— Meglévő garázsépület elbontása.

— Új parkoló építése.

Alapfeladat 2.

Meglévő továbbképző központ épület homlokzati szigetelése 2 275 m2, homlokzati nyílászárók cseréje 596 m2.

Opció.

Napelem rendszer létesítésének kivitelezési munkái: 220 db 275 W panel (60 kWp összteljesítményű) telepítése nettó 500 m2 tetőfelületen.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az M/2.1.) alkalmassági követelmény tekintetében megjelölt szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai tapasztalata (a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint). / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: Az M/2.2.) alkalmassági követelmény tekintetében megjelölt szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai tapasztalata (a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint). / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: Környezetvédelmi, fenntarthatósági vállalások, szakmai ajánlattal is bemutatva / Súlyszám: 7
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 14
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Napelem létesítésének kivitelezése.

Opciós munkákat AK legkésőbb a szerződés megkötését követő 273 naptári napon belül rendelheti meg. Az opciós tétel vonatkozásában a szerződéstervezetben foglaltak az irányadóak.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

AK Kbt.61.§ (4) alapján megvizsgálta részekre történő ajánlattétel lehetőségét és nem biztosít. Beszerzés olyan komplett rekonstrukció és átalakítás,amely keretében elvégzendő feladatok egymással szorosan összefüggő,egymásra épülő munkák, szétbontásuk,munkaszervezési,együttműködési,technológiai,garanciális problémákat okozna és jelentősen meghosszabbítaná megvalósítás idejét. Ezért nem indokolt.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-i szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.

A 321/2015. (X.30.) Kr. (továbbiakban:„Kr.”) 1.§ (1) alapján ajánlattevőnek ajánlatában Kbt. II. Része szerinti jelen eljárásban az ajánlat benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.

Ajánlatkérő Kbt. 69.§ (4)-(6) szerint jár el a bírálat során.

Kbt. 69.§ (4)-(6) alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek (ajánlattevőnek) „Kr.” 8-14.§ és 16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.

A „Kr.” 15.§-a alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani az előírt kizáró okok hiányának igazolására.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában Kbt. 67.§ (4) szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.

Kizáró okok tekintetében tett nyilatkozatok keltezése nem lehet korábbi jelen felhívás feladásának napjánál.

Az ajánlattevő alkalmasságára előírt feltételek:

A „Kr.” 1.§ (1) alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. II. Része szerint megindított jelen eljárásban az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az alábbi alkalmassági követelményeknek.

SZ.1. A Kbt. 65.§ (1) c) pontja és 322/2015. (X. 30.) K.r. 8.§ (1) alapján Ajánlatkérő előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

SZ.2. A Kbt. 65.§ (1) c) pontja és 322/2015. (X. 30.) K.r. 21.§ (1) alapján Ajánlatkérő előírja az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

A nyilvántartásban szereplés tényét – ha Kbt. 69.§ (11) szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód – a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak az egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

SZ.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a Magyar Mérnöki Kamara, illetve területi kamarái által vezetett névjegyzékben nem szerepel, ill. a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.

SZ.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlata alapján építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében nem szerepelnek, ill. a nem Mo-n letelepedett gazdasági szereplők a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepelnek, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkeznek.

Öntisztázás: Kbt.64.§.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A 321/2015. (X.30.) K.r. (Kr.) 1.§ (1) alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. II. Része szerint megindított jelen eljárásban az ajánlatának benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65.§-a alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) K.r. 2. § (5) bek. alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát az egységes európai közbeszerzési dokumentumban, ami az EEKD IV. rész: Kiválasztási szempontok α szakasz igen/nem rovatának a kitöltésével teljesíthető.

Kbt. 69.§ (4)-(7) alapján az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel a követelményeknek:

M/1.

Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) ismertetnie kell a 321/2015. (X.30.) K.r. 21. § (2) bek. a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) teljesített (a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett) és műszaki átadás-átvételi eljárással lezárult legjelentősebb, szerződésszerűen teljesített építési beruházásait a Korm. rendelet 22. § (3) bek. szerint.

A 321/2015. (X.30.) K.r. 22. § (3) bek. alapján referencia igazolás csatolása kötelező. Az igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat:

— az elvégzett releváns munkák ismertetését oly módon, hogy abból az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés megállapítható legyen, az igazolást benyújtó teljesítésének százalékos arányát és saját teljesítése mennyiségét,

— teljesítés ideje, kezdő és befejező dátum (év, hó, amennyiben a teljesítés idejétől eltér, a sikeres műszaki átadás időpont),

— teljesítés helye,

— a szerződést kötő másik fél nevét, címét, elérhetőségeit (az információt adó neve, elérhetősége),

— nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Amennyiben a referenciakövetelményt közös ajánlattevők vagy projekttársaság teljesítésével igazolja a gazdasági szereplő, úgy a Kbt. 140.§ (9) bek. alapján a közös ajánlattevők vagy projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként, illetve árbevételként a közös ajánlattevők vagy projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek – a részvétel mértékéig -, akkor is, ha a közös ajánlattevők vagy projekttársaság időközben megszűnt.

Az alkalmassági követelmények igazolására értelemszerűen irányadó a 321/2015 (X.30.) K.r. 24. § (1) bek.

A 321/2015. (X.30.) K.r. 24. § (2) bek. alapján, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelménynek, a gazdasági szereplő a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölésével is igazolhatja alkalmasságát.

A 321/2015. (X.30.) K.r. 22. § (5) bek. szerint, ha a közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák, illetve teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.

M/2.

Folytatás a VI.4.3) pontban a karakterkorlátra való tekintettel.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1.

Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben (a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett) nem rendelkezik sikeres műszaki átadás-átvétellel zárult, szerződésszerűen teljesített, épület minden alap-szakágra kiterjedő tervezése és kivitelezése tárgyú referenciával, amelynél a munkákkal érintett nettó alapterület összesen elérte a 2385 m2-t és tartalmazta az alábbiakat:

— legalább 1 db új lépcsőház és/vagy menekülőlépcső készült vagy 1 db lépcsőház felújítása készült;

— legalább 470 m2 lapostető és/vagy terasztető és/vagy járható tető hő- és vízszigetelés készült;

— legalább 30 db személygépkocsi parkolására alkalmas parkolóhely készült;

— épületgépészeti rendszer, amely tartalmazott víz- szerelést és fűtés- szerelést és szellőzés-légtechnika szerelést, gépészeti automatika szerelést összesen minimum 2 200 m2 hasznos alapterület ellátására;

— villamossági rendszer, amely tartalmazott erősáramú szerelést, és/vagy villámvédelmi szerelést és tűzjelző szerelést, összesen minimum 2 200 m2 hasznos alapterület ellátására.

Az előírt referencia egy vagy több szerződésből is teljesíthető,

A fenti értékek nettó alapterületként értendőek: az épület valamennyi szintjének összes helyiségének alapterülete a falak alapterülete nélkül.

Minden alap szakágra kiterjedőnek tekintett az a referencia, amely tartalmazta a következő szakágakat: alapozás, építészet és tartószerkezet, erős- és gyengeáramú villamosság, épületgépészet, felvonó, út/parkoló építés, közmű, környezetrendezés.

M/2.

Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel:

M/2.1. legalább 1 fő, a 266/2013. (VII.11) Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés 1. rész Általános építmények felelős műszaki vezetői szakterületek 2. pontja szerinti érvényes MV-É jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel;

M/2.2. legalább 1 fő, a 266/2013. (VII.11) Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés 2. rész Szakági felelős műszaki vezetői szakterületek 3. pontja szerinti érvényes MV-ÉG jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel;

M/2.3. legalább 1 fő, a 266/2013. (VII.11) Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés 2. rész Szakági felelős műszaki vezetői szakterületek 5. pontja szerinti érvényes MV-ÉV jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel;

M/2.4 legalább 1 fő, a 266/2013. (VII.11) Korm. rendelet 1. sz. melléklet I Tervezés 2. rész Építészeti-műszaki tervezés 2. pontja szerinti érvényes Építészeti tervezés „É” jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel.

A fenti M/2.1-M/2.4 pontokban meghatározott szakemberek: tárgyalóképes magyar nyelv ismerete vagy magyar nyelvű tolmács.

1 szakember több pozícióra is jelölhető.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Jótállás kivitelezési munkálatokra vonatkozóan 36 hó sikeres műszaki átadásátvétel lezárás napjától.

Kötbérek.

Késed.: nettó szerz. ellenérték 0,3 %/nap,max. 15 %.

Meghiús.: nettó szerz. ellenérték 15 %.

Biztosíték vetítési alapja opció,tartalékkeret nélküli nettó szerz. ellenérték.

Teljesítési bizt: 3 %.

Jóltelj. bizt: 3 %.

Biztosítékok: Kbt.134.§ (6) a).

Előleg 30 %; biztosíték10-30 % közötti részre.

Nyertes 2db tervezési (30 % I.részszámla, 70 % II.részszámla) és havonta kivitelezési részszámla és 1db végszámla 5 %, továbbá opcióra vonatkozóan 1db számlát nyújthat be. 1. tervezési részszámla bontási és szerkezeti tervek, 2. tervezési számla kiviteli tervdok. hiánytalan elkészítését követően állítható. Számlázás a szerz. (alapfeladatok és opció) szerinti bontásban,valamint tervezés és kivitelezés vonatkozásában is megbontva.

Kifizetés során Ptk.6:130§(1)-(2),6:155§;Kbt.135§(1)-(3),(5)-(6),322/2015(X.30.)Kr.30-32/A§.

5 % tartalékkeret.

Főbb jogsz.

Kbt.

Ptk.

2003.évi XCII.tv 36/A.§.

Fizetés:30nap.

Részletes felt. dok.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 24/10/2017
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 23/12/2017
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 24/10/2017
Helyi idő: 11:00
Hely:

PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt., 1061 Budapest, Andrássy út 17. II. emelet 9.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A bontási eljárás és a jogosultak a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdései alapján.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:

1.Ajánlattevő, alvállalkozó és alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet csatolja:

— ajánlatot aláírók aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját, külföldi illetőségű ajánlattevő esetén az ennek megfeleltethető dokumentumot (ha ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy ügyvéd/közjegyző előtt tett okiratba foglalt aláírás-minta),

— a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást.

2. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában részletezett eredménytelenségi okot.

3. Részszempontok szerinti értékelés során adható pontszám: 0-100 pont.

Részszempontok szerinti értékelés pontszám alsó-felső határa: 0-100 pont; 0 pont legrosszabb, 100 pont legjobb.

Módszerek: 1., 2.,. részszempont KH 1.6 2012-i útmutatója („Útm”) III.A.1 bb) egyenes arányosítás, a 4. részszempont „Útm” III.A.1 ba) fordított arányosítás; 3.. részszempont „Útm” III.B.1. pontozás.

4. III.1.1); III.1.3) M.1.-M.2. előírtak és ig. módok minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.

5. Ajánlattevő folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást csatolja (nemlegesség esetén nyilatkozatot erről).

6. A Szerződéskötés feltétele, hogy nyertes ajánlattevő ajánlati felhívás M/2.1-M/2.4 alkalmassági követelmény vonatkozásában megjelölt szakemberek rendelkezzenek a megjelölt érvényes jogosultságokkal, tudomásulvételről nyilatkozni köteles Ajánlattevő.

7. Az ajánlatban csatolni kell a nem magyar nyelvű dokumentum felelős magyar fordítását.

8. Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt közös Ajánlattevői megállapodást.

9. Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

— a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja szerinti nyilatkozat-nemleges is,

— a Kbt. 66. § (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelő kifejezett, eredeti nyilatkozat,

— a Kbt. 66. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozat,

— a Kbt. 66. § (5) bekezdés alapján a felolvasólap.

10. Az előírt biztosíték Kbt. 134. § (4) bekezdése szerinti határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek a Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján az ajánlatban nyilatkoznia kell.

11. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 44. §-ban foglalt üzleti titokkal kapcsolatos rendelkezésekre.

12. Ajánlati biztosíték mértéke: 5 millió HUF. Az ajánlati biztosíték teljesítésének igazolása: befizetést/átutalást igazoló banki dokumentum; garancia biztosításával való teljesítés esetén a garancia levél, készfizető kezességvállalás esetén a kezességvállalásról szóló dokumentum;biztosítási szerződéssel való teljesítés esetén a kötelezvény. 10032000-00334679-00000000.

13. A Kbt. 35. § (8) alapján nem lehetséges gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozása.

14. Az ajánlatok beadása hétfő-csütörtök 9:00-16:00 óra között, pénteken 9:00-12:00 óra között lehetséges a PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt. jelen felhívás I.3. pontjában megjelölt címén. Az ajánlattételi határidő lejártának napján: 09:00-11:00 óra között.

15. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásai, valamint annak végrehajtási rendeleteinek jelen eljárásban irányadó és hatályos szabályai, továbbá a beszerzés tárgya szerinti rendelkezések szerint kell eljárni.

16. Ha több Ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, Közös Ajánlattevőknek jelen eljárásban teljes jogkörrel képviselő ajánlattevőt meg kell jelölni és csatolni közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt közös Ajánlattevői megállapodást.

Folytatás a VI.4.3) pontban a karakterkorlátra való tekintettel.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §-a szerint.

A III.1.3) Műszaki, szakmai alkalmasság folytatása:

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az M/2. alkalmassági követelmény igazolási módjának folytatása:

a) Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) cégszerű nyilatkozatban ismertetni kell a 321/2015. (X.30.) K.r. 21. § (2) bek. b) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereit megnevezésükkel, a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamara nyilvántartása szerinti névjegyzéki/kamarai szám megadásával, ha pedig az ajánlattétel időpontjában nem szerepelnek a kamarai nyilvántartásban, úgy végzettségükkel, szakmai gyakorlatuk bemutatásával.

b) Ajánlattevő köteles csatolni a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot.

A 321/2015. (X.30.) K.r. 24. § (2) bek. alapján, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelménynek, a gazdasági szereplő a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölésével is igazolhatja alkalmasságát.

Az alkalmasság igazolása körében a Kbt. 65.§ (6)-(7) és (9) bekezdéseiben foglaltakra is figyelemmel kell lenni.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7) és (9) bekezdéseire, továbbá a 321/2015. (X. 30.) K.r. 24. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltakra.

A VI.3) pont folytatása:

17. Ajánlatkérő Kbt. 71.§-a alapján biztosítja hiánypótlást, a 71. § (6) bekezdése szerinti esetben ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást.

18. AK Kbt. 56. § (6)-(7) alapján helyszíni bejárást biztosít a felhívás TED-en való megjelenését követő 7. munkanap 10:00 órakor 2481 Velence Tóbíró köz 1111 hrsz. helyszínen. Kontaktszemély: Kelemen Zsolt (tel:+36-70-6681457) A helyszíni bejárás nem konzultációs jellegű, a kérdések kiegészítő tájékoztatás kérésként tehetőek fel.

19. Nyertes ajánlattevő köteles teljes körű (allrisk) építési-szerelési felelősségbiztosítást kötni v. meglévőt kiterjeszteni a műszaki átadás sikeres lezárásától számított 60 naptári napig tartó időszakra, minimum évi 500 000 000 HUF és min. 200 000 000 HUF/ káresemény összeg értékében továbbá évi 50 000 000 HUF, és min. 25 000 000 HUF/káresemény limitű tervezői felelősségbiztosítási szerződést úgy, hogy az kellő fedezetet nyújtson, s kiterjedjen a Szerződés szerinti valamennyi tervezési munkákra.

20. Ajánlattevő ajánlatában köteles benyújtani árazott költségvetést, valamint dokumentációban meghatározott szakmai ajánlatot.

21. Az irányadó idő: magyarországi helyi idő.

22. AK közli, nyertes ajánlattevőnek szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell MSZ EN ISO 9001 és ISO 14001 és ISO 28001 v. ezekkel a 321/2015. (X.30.) Kr. 24. § (3) szerint egyénértékű irányítási rendszereknek való megfelelést igazoló tanúsítvánnyal, v. egyenértékű irányítási rendszerek egyéb bizonyítékaival.

23. A II.2.7. pontban feltüntetett 14 hónap 425 naptári napot jelent.

24. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat teljes körűen, közvetlenül és korlátozás nélkül (regisztráció nélkül), díjmentesen az alábbi linken teszi elérhetővé: http://tf.hu/dokumentumok/kozbeszerzesi-eljarasok Érdeklődő gazdasági szereplők a megadott linken az eljárás tárgyát (megnevezését) kiválasztva és megkeresve a hozzá tartozó dokumentumokat tudják letölteni a közbeszerzési eljárás dokumentumait.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
07/09/2017