Supplies - 353850-2020

28/07/2020    S144

Lithuania-Vilnius: Protective and safety clothing

2020/S 144-353850

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
National registration number: 188601311
Postal address: Švitrigailos g. 18
Town: Vilnius
NUTS code: LT LIETUVA
Postal code: LT-03223
Country: Lithuania
Contact person: Laima Malcienė
E-mail: laima.malciene@vpgt.lt
Telephone: +370 52717521

Internet address(es):

Main address: http://www.pagd.lrv.lt

Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/8816

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=527129
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=527129&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Atspindinčios specialiosios ugniagesių aprangos pirkimas

II.1.2)Main CPV code
35113400 Protective and safety clothing
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Atspindinčios specialiosios ugniagesių aprangos pirkimas.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Atspindinčios specialiosios ugniagesių aprangos pirkimas (I-a pirkimo dalis)

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
35113400 Protective and safety clothing
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT LIETUVA
Main site or place of performance:

Ugniagesių g. 1, Vilnius.

II.2.4)Description of the procurement:

Atspindinti specialioji ugniagesių apranga – XL (180-188) dydžio – 5 komplektai.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 6 570.25 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 4
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Prisegtas kaip dokumentas.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Atspindinčios specialiosios ugniagesių aprangos pirkimas (II-a pirkimo dalis)

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
35113400 Protective and safety clothing
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT LIETUVA
Main site or place of performance:

Ugniagesių g. 1, Vilnius.

II.2.4)Description of the procurement:

Atspindinti specialioji ugniagesių apranga – XXL (188-196) dydžio – 5 komplektai.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 6 652.89 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 4
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Prisegtas kaip dokumentas.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Tiekėjas, deklaruodamas, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų teikiant pasiūlymą turi pateikti užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD). EBVPD (5 priedas) pildomas jį įkėlus į Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainę https://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/ ir užpildžius bei atsisiuntus pateikiamas su pasiūlymu. Atskirą EBVPD taip pat pildo kiekvienas tiekėjų grupės (laikinosios tiekėjų grupės) narys, jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė (laikinoji tiekėjų grupė), ūkio subjektas (-ai) kurio (-ių) pajėgumais remiasi tiekėjas, subtiekėjas (-ai), kurį (-iuos) pasitelks tiekėjas. Visų pagal pirkimo sąlygų 15 punkto reikalaujamų dokumentų bus prašoma pateikti tik galimą laimėtoją.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Kiekvienai pirkimo objekto daliai bus sudaroma atskira pirkimo sutartis. Jeigu abiejuose pirkimo dalyse laimėjusiu nustatomas tas pats tiekėjas, su juo gali būti sudaroma viena sutartis. Tiekėjas per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo sutarties pasirašymo dienos pateikia pirkėjui sutarties įvykdymo užtikrinimą ne mažesnei sumai nei 3 (trijų) procentų nuo bendros sutarties kainos su PVM. Sutarties įvykdymui užtikrinti pateikiamas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos išduoto garantijos rašto originalas arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo rašto ir poliso originalas. Tiekėjas, uždelsęs pristatyti prekes arba įvykdyti garantinius įsipareigojimus sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, Pirkėjo reikalavimu moka pirkėjui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo nepristatytų (nepataisytų) prekių vertės už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 28/08/2020
Local time: 11:30
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 28/08/2020
Local time: 12:15
Place:

Švitrigailos g. 18, Vilnius.

Information about authorised persons and opening procedure:

Susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūroje, komisijos posėdžiuose, kuriuose atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros tiekėjai nedalyvauja.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Vilniaus apygardos teismas
Postal address: Gedimino pr. 40
Town: Vilnius
Country: Lithuania
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Peržiūros procedūra nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 7 skyriuje.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
24/07/2020