Services - 35392-2022

21/01/2022    S15

Sweden-Kiruna: Infrastructure works consultancy services

2022/S 015-035392

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Tekniska Verken i Kiruna Aktiebolag
National registration number: 556204-3439
Postal address: Värmeverksvägen 12
Town: KIRUNA
NUTS code: SE332 Norrbottens län
Postal code: 98185
Country: Sweden
Contact person: Lars Kemi
E-mail: lars.kemi@tvab.kiruna.se
Internet address(es):
Main address: http://www.tekniskaverkenikiruna.se
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Konsulttjänst projektledare infrastruktur

Reference number: 2021-113
II.1.2)Main CPV code
71311300 Infrastructure works consultancy services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Kommunen upphandlar en till två projektledare för infrastruktur på 100 % för en period av ett (1) år med möjlighet för beställaren att förlänga tre (3) gånger med ett (1) år.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SE332 Norrbottens län
Main site or place of performance:

Kiruna

II.2.4)Description of the procurement:

Kommunen upphandlar en till två projektledare för infrastruktur på 100 % för en period av ett (1) år med möjlighet för beställaren att förlänga tre (3) gånger med ett (1) år.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 250-662139
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Motivering för avbrytande

Beställaren har beslutat ta tillbaka och avbryta upphandlingen gällande inhyrning av projektledare på årsbasis.

Detta då erforderliga beslut inte erhållits

Mercell annons: https://opic.com/id/afzvsgxwhk

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Förvaltningsrätten i Luleå
Town: Luleå
Country: Sweden
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022