Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Services - 35392-2022

21/01/2022    S15

Sverige-Kiruna: Konsulttjänster för infrastruktur

2022/S 015-035392

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Tekniska Verken i Kiruna Aktiebolag
Nationellt registreringsnummer: 556204-3439
Postadress: Värmeverksvägen 12
Ort: KIRUNA
Nuts-kod: SE332 Norrbottens län
Postnummer: 98185
Land: Sverige
Kontaktperson: Lars Kemi
E-post: lars.kemi@tvab.kiruna.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.tekniskaverkenikiruna.se
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Konsulttjänst projektledare infrastruktur

Referensnummer: 2021-113
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
71311300 Konsulttjänster för infrastruktur
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Kommunen upphandlar en till två projektledare för infrastruktur på 100 % för en period av ett (1) år med möjlighet för beställaren att förlänga tre (3) gånger med ett (1) år.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE332 Norrbottens län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Kiruna

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Kommunen upphandlar en till två projektledare för infrastruktur på 100 % för en period av ett (1) år med möjlighet för beställaren att förlänga tre (3) gånger med ett (1) år.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2021/S 250-662139
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1)Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:

Motivering för avbrytande

Beställaren har beslutat ta tillbaka och avbryta upphandlingen gällande inhyrning av projektledare på årsbasis.

Detta då erforderliga beslut inte erhållits

Mercell annons: https://opic.com/id/afzvsgxwhk

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Luleå
Ort: Luleå
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
18/01/2022