Services - 35394-2022

21/01/2022    S15

Sweden-Norrköping: IT services: consulting, software development, Internet and support

2022/S 015-035394

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut
National registration number: 202100-0696
Postal address: x
Town: NORRKÖPING
NUTS code: SE123 Östergötlands län
Postal code: 60176
Country: Sweden
Contact person: Anna Englund
E-mail: anna.englund@smhi.se
Internet address(es):
Main address: http://www.smhi.se
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Konsulttjänster för utveckling och expertstöd avseende Alfresco Community Edition

Reference number: 2021/1919/2.3
II.1.2)Main CPV code
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

SMHI använder Alfresco Community Edition som dokumenthanteringssystem och har behov av konsulttjänster för utveckling och expertstöd kopplat till detta. Konsulttjänsterna ska kunna avropas för den löpande driften.

Uppdrag genomförs främst på distans, men det är ibland även aktuellt med arbete på plats i SMHIs lokaler i Norrköping

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 600 000.00 SEK
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
72200000 Software programming and consultancy services
72512000 Document management services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SE123 Östergötlands län
Main site or place of performance:

Norrköping

II.2.4)Description of the procurement:

SMHI använder Alfresco Community Edition som dokumenthanteringssystem och har behov av konsulttjänster för utveckling och expertstöd kopplat till detta. Konsulttjänsterna ska kunna avropas för den löpande driften.

Arbete med att underhålla och utveckla Alfresco bedrivs i ett förvaltningsteam, som arbetar agilt på ett Scrum-liknande sätt. Konsult förväntas ha en aktiv roll i teamet och medverka på t ex stå-uppmöten.

Uppdrag genomförs främst på distans, men det är ibland även aktuellt med arbete på plats i SMHIs lokaler i Norrköping.

Omfattningen varierar över tid baserat på löpande behov. Utifrån tidigare avtal estimeras omfattningen vara mellan 100 000 kronor och 400 000 kronor per år, men SMHI kan inte garantera några volymer. Maxvolym som kan avropas inom ramen för avtalet är 1 600 000 kronor.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 191-496536
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
09/11/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Loftux AB
National registration number: 556799-9908
Postal address: Tollare strand 1:1102
Town: SALTSJÖ-BOO
NUTS code: SE Sverige
Postal code: 13249
Country: Sweden
E-mail: peter@loftux.se
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 600 000.00 SEK
Total value of the contract/lot: 1 600 000.00 SEK
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Förvaltingsrätten i Linköping
Town: Linköping
Country: Sweden
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022