Services - 35394-2022

21/01/2022    S15

Sverige-Norrköping: IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd

2022/S 015-035394

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut
Nationellt registreringsnummer: 202100-0696
Postadress: x
Ort: NORRKÖPING
Nuts-kod: SE123 Östergötlands län
Postnummer: 60176
Land: Sverige
Kontaktperson: Anna Englund
E-post: anna.englund@smhi.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.smhi.se
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Konsulttjänster för utveckling och expertstöd avseende Alfresco Community Edition

Referensnummer: 2021/1919/2.3
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
72000000 IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

SMHI använder Alfresco Community Edition som dokumenthanteringssystem och har behov av konsulttjänster för utveckling och expertstöd kopplat till detta. Konsulttjänsterna ska kunna avropas för den löpande driften.

Uppdrag genomförs främst på distans, men det är ibland även aktuellt med arbete på plats i SMHIs lokaler i Norrköping

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 1 600 000.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
72200000 Programmering av mjukvara samt rådgivning
72512000 Dokumenthanteringstjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE123 Östergötlands län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Norrköping

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

SMHI använder Alfresco Community Edition som dokumenthanteringssystem och har behov av konsulttjänster för utveckling och expertstöd kopplat till detta. Konsulttjänsterna ska kunna avropas för den löpande driften.

Arbete med att underhålla och utveckla Alfresco bedrivs i ett förvaltningsteam, som arbetar agilt på ett Scrum-liknande sätt. Konsult förväntas ha en aktiv roll i teamet och medverka på t ex stå-uppmöten.

Uppdrag genomförs främst på distans, men det är ibland även aktuellt med arbete på plats i SMHIs lokaler i Norrköping.

Omfattningen varierar över tid baserat på löpande behov. Utifrån tidigare avtal estimeras omfattningen vara mellan 100 000 kronor och 400 000 kronor per år, men SMHI kan inte garantera några volymer. Maxvolym som kan avropas inom ramen för avtalet är 1 600 000 kronor.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2021/S 191-496536
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
09/11/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Loftux AB
Nationellt registreringsnummer: 556799-9908
Postadress: Tollare strand 1:1102
Ort: SALTSJÖ-BOO
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 13249
Land: Sverige
E-post: peter@loftux.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 1 600 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 1 600 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltingsrätten i Linköping
Ort: Linköping
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
18/01/2022