Szolgáltatások - 35395-2023

18/01/2023    S13

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások

2023/S 013-035395

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK15388
Postai cím: Váci út 45
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Változáskezelési Osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 18025769
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Tervezési szerződés az „M8 gyorsforgalmi út M7-Dunaújváros közötti szakaszán környezeti hatástanulmány és tanulmányterv készítése, továbbá engedélyezési és kiviteli terv készítése” tárgyában

II.1.2)Fő CPV-kód
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Tervezési szerződés az „M8 gyorsforgalmi út M7-Dunaújváros közötti szakaszán környezeti hatástanulmány és tanulmányterv készítése, továbbá engedélyezési és kiviteli terv készítése” tárgyában

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

- Előzetes Régészeti Dokumentáció,

- Környezeti Hatástanulmány, NATURA 2000 érintettség vizsgálatával,

- Közúti biztonsági hatásvizsgálat,

- Az optimális nyomvonal kiválasztásához szükséges mértékű tanulmányterv

- Engedélyezési terv.

Kiviteli terv elkészítésével kapcsolatos feladatok tekintetében a szerződés hatályba lépésének feltétele a Nemzeti Fejlesztési

Minisztérium elrendeléséről szóló megrendelői tájékoztatás megküldése. Abban az esetben, ha az engedélyes tervek

elkészítésével és az építési engedély megszerzésével kapcsolatos feladatokra meghatározott időtartamot követő 12 hónap alatt

megrendelői tájékoztatás nem érkezik Tervező felé, úgy az ezen időszak elteltével a szerződés minden további aktus nélkül

megszűnik a kiviteli tervek készítésére vonatkozó feladatok tekintetében.

A 2x2 sávos, fizikai elválasztású gyorsforgalmi út, mintegy 50 km-es szakaszára a környezetvédelmi és építési engedélyek

megszerzése, útépítési engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció készítése M8 gyorsforgalmi útM7-Dunaújváros közötti

szakaszán az alábbi, főpályára vonatkozó paraméterek figyelembe vételével:

- koronaszélesség: 20 m,

- forgalmi sávok száma: 2x2,

- forgalmi sáv szélessége: 3,5 m,

- középső elválasztó sáv szélessége: 3 m,

- padkaszélesség: 1,5 m,

- burkolatszélesség: 2x8 m.

Előreláthatólag: 1 db autópálya-autópálya csp., 6 db egyéb csomópont, 1 db komplex pihenő, 2 db egyszerűpihenő válik

szükségessé.

- Környezetvédelmi dokumentáció/hatástanulmány készítése, környezetvédelmi engedélymegszerzése, módosítása, ERD

készítése,

- Az engedélyezési tervek elkészítése, kisajátítási vázrajzok készítése és záradékolása, területek művelésből való kivonása

(földhivatali, erdészeti elvi engedély megszerzése) valamint a tervi anyaggal kapcsolatos konzultációk és kezelői/szolgáltatói

nyilatkozatok beszerzése,

- A kiviteli tervek elkészítése és véglegesítése, továbbá az engedélyezési tervengedélyeztetése, rendelkezésre állás az

engedélyezési eljárásokban.

A tervezési szerződés keretében ellátandó feladatok részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Ajánlatkérő a felhívás III.1.3) pontjában foglaltak kapcsán az alábbiakat rögzíti:

A teljes körű engedélyezési-, és teljes körű kiviteli terv készítése alatt és híd alatt az Útügyi Műszaki Előírás,Közutak Tervezése

Szabvány szerinti kötelező munkarész tartalmat érti.Közúti biztonsági hatásvizsgálat alatt Ajánlatkérő a 176/2011. (VIII.31.)

Korm. rendelet. szerinti tartalom értendő.

Ajánlatkérő gyorsforgalmi út alatt a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 2. §(1) bekezdés szerinti

fogalmakat érti.

A nem magyarországi referencia esetén az adott referencia követelmény szerinti a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.)

KHVM rendelet illetve az Útügyi Műszaki Előírás, Közutak Tervezése Szabvány szerint előírt, megkövetelt tartalmat kell igazolnia

Ajánlattevőknek.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 44
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 119-292275

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 4500013172
Rész száma: 1
Elnevezés:

Tervezési szerz.az„M8 gyorsforgalmi út M7-Dunaújváros közötti szakaszán Előzetes Régészeti Dokumentáció, környezeti hatástanulmány, Natura 2000 érintettség vizsgálatával (KHT), közúti biztonsági hatás

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
03/06/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: UNITEF-83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zrt.
Postai cím: Bornemissza tér 12
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@unitef.hu
Telefon: +36 12056330
Internetcím: http://ww.unitef.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.
Postai cím: Lövőház utca 37
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
E-mail: ludvig.laszlo@fomterv.hu
Telefon: +36 13459588
Internetcím: http://www.fomterv.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 3 848 000 000.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A 2.számú szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 2022. december 15.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottsága
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § alapján

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottsága
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
13/01/2023

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
71356400 Műszaki tervezési szolgáltatások
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
71245000 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, NIF Zrt., 1134 Budapest, Váci út 45.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

- Előzetes Régészeti Dokumentáció,

- Környezeti Hatástanulmány, NATURA 2000 érintettség vizsgálatával,

- Közúti biztonsági hatásvizsgálat,

- Az optimális nyomvonal kiválasztásához szükséges mértékű tanulmányterv

- Engedélyezési terv.

Kiviteli terv elkészítésével kapcsolatos feladatok tekintetében a szerződés hatályba lépésének feltétele a Nemzeti Fejlesztési

Minisztérium elrendeléséről szóló megrendelői tájékoztatás megküldése. Abban az esetben, ha az engedélyes tervek

elkészítésével és az építési engedély megszerzésével kapcsolatos feladatokra meghatározott időtartamot követő 12 hónap alatt

megrendelői tájékoztatás nem érkezik Tervező felé, úgy az ezen időszak elteltével a szerződés minden

további aktus nélkül megszűnik a kiviteli tervek készítésére vonatkozó feladatok tekintetében.

A 2x2 sávos, fizikai elválasztású gyorsforgalmi út, mintegy 50 km-es szakaszára a környezetvédelmi és építési

engedélyek megszerzése, útépítési engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció készítése M8 gyorsforgalmi útM7-Dunaújváros

közötti szakaszán az alábbi, főpályára vonatkozó paraméterek figyelembe vételével:

- koronaszélesség: 20 m,

- forgalmi sávok száma: 2x2,

- forgalmi sáv szélessége: 3,5 m,

- középső elválasztó sáv szélessége: 3 m,

- padkaszélesség: 1,5 m,

- burkolatszélesség: 2x8 m.

Előreláthatólag: 1 db autópálya-autópálya csp., 6 db egyéb csomópont, 1 db komplex pihenő, 2 db egyszerűpihenő válik

szükségessé.

- Környezetvédelmi dokumentáció/hatástanulmány készítése, környezetvédelmi engedélymegszerzése, módosítása, ERD

készítése,

- Az engedélyezési tervek elkészítése, kisajátítási vázrajzok készítése és záradékolása, területek művelésből való kivonása

(földhivatali, erdészeti elvi engedély megszerzése) valamint a tervi anyaggal kapcsolatos konzultációk és kezelői/szolgáltatói

nyilatkozatok beszerzése,

- A kiviteli tervek elkészítése és véglegesítése, továbbá az engedélyezési tervengedélyeztetése, rendelkezésre állás az

engedélyezési eljárásokban.

A tervezési szerződés keretében ellátandó feladatok részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Ajánlatkérő a felhívás III.1.3) pontjában foglaltak kapcsán az alábbiakat rögzíti:

A teljes körű engedélyezési-, és teljes körű kiviteli terv készítése alatt és híd alatt az Útügyi Műszaki Előírás,Közutak Tervezése

Szabvány szerinti kötelező munkarész tartalmat érti. Közúti biztonsági hatásvizsgálat alatt Ajánlatkérő a 176/2011. (VIII.31.)

Korm. rendelet. szerinti tartalom értendő. Ajánlatkérő gyorsforgalmi út alatt a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.)

KHVM rendelet 2. §(1) bekezdés szerinti fogalmakat érti. A nem

magyarországi referencia esetén az adott referencia követelmény szerinti a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM

rendelet illetve az Útügyi Műszaki Előírás, Közutak Tervezése Szabvány szerint előírt, megkövetelt tartalmat kell igazolnia

Ajánlattevőknek.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 42
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 3 963 726 900.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: UNITEF-83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zrt.
Postai cím: Bornemissza tér 12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@unitef.hu
Telefon: +36 12056330
Internetcím: http://www.unitef.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.
Postai cím: Lövőház utca 37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
E-mail: ludvig.laszlo@fomterv.hu
Telefon: +36 13459588
Internetcím: http://www.fomterv.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

III.1. Szerződő Felek a jelen 2. számú szerződésmódosítás II. pontban részletesen előadott indokokra, okokra és körülményekre tekintettel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjának rendelkezéseivel összhangban a Szerződés 4. pontjában foglalt határidő ütemezést (a változások félkövér dőlt betűvel jelezve):

„ 4) Határidő

Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződés teljesítésének időtartama:

- Engedélyes tervvel és építési engedéllyel bezárólag elvégzendő feladatok tekintetében: a törvényességi felügyeleti eljárást lezáró jogerős kormányhivatali/bírósági döntés kézbesítésétől számított 30. nap (8. részteljesítés)

- Kiviteli terv elkészítésével kapcsolatos feladatok tekintetében: A kiviteli tervek elkészítésével kapcsolatos feladatok megrendelésére vonatkozó Megrendelői tájékoztatás Tervező részére történt megküldésétől és a (nem jogerős) építési engedélyek rendelkezésre állásától, mint együttes feltételek közül a később bekövetkezőtől számított 8 hónap.

Felek rögzítik, hogy amennyiben a Szerződés hatálybalépésétől számítottan az engedélyes tervvel és építési engedéllyel bezárólag elvégzendő feladatok tekintetében a 8. sz. részteljesítés határidejét követő 12 hónap alatt Megrendelői tájékoztatás a kiviteli terv megrendeléséről - az Építési és Közlekedési Minisztérium erre vonatkozó elrendelésének hiányában - nem érkezik Tervező felé, úgy az ezen időszak elteltével a szerződés minden további aktus nélkül megszűnik a kiviteli terv készítésére vonatkozó feladatok tekintetében.

Tervező a Tervezési feladatot a szerződés hatálybalépésétől számított végteljesítési határidőig az alábbiakban meghatározott Ütemezés szerint köteles elvégezni.

Engedélyes tervvel és építési engedéllyel bezárólag elvégzendő feladatok tekintetében:

Részteljesítés sorszáma Tervszállítási ütemezés

(határidő) Teljesítendő feladat

1. részteljesítés Szerződés hatálybalépésétől számított 8 hónap

(teljesült) Kiindulási alapadatok összegyűjtése, a szükséges előzetes egyeztetések lefolytatása a közreműködő szervezetekkel.

2. részteljesítés Szerződés hatálybalépésétől számított 17 hónap

(teljesült) KHT és ERD elkészítése bírálatra és egyeztetésre.

3. részteljesítés Szerződés hatálybalépésétől számított 20 hónap

(teljesült) KHT és ERD elkészítése és beadása engedélyezési eljárásra.

4. részteljesítés Szerződés hatálybalépésétől számított 22 hónap

(teljesült) Környezetvédelmi eljárás kiadása (nem jogerős).

5. részteljesítés Szerződés hatálybalépésétől számított

28 hónap + 143 nap

(2022. február 10.) M8 - M81 csomópontra vonatkozó tanulmányterv, módosított KHT és ERD elkészítése, valamint a Módosító elrendelésben foglaltaknak megfelelő engedélyezési tervek elkészítése egyeztetés és bírálat céljából.

6. részteljesítés Szerződés hatálybalépésétől számított

32 hónap + 143 nap

(2022. június 10.) A Módosító elrendelésben foglaltaknak megfelelő engedélyezési tervek véglegesítése, a Tervbírálat észrevételeinek átvezetése, kezelői és egyéb hozzájárulások megszerzése, tervek leszállítása Megrendelő részére.

7. részteljesítés 2022. szeptember 19. A Módosító elrendelésben foglaltaknak megfelelő építési engedélyek (Balatonfőkajári földutak kivételével) kiadása (nem jogerős).

8. részteljesítés A törvényességi felügyeleti eljárást lezáró jogerős kormányhivatali/bírósági döntés kézbesítésétől számított 30. nap A Módosító elrendelésben foglaltaknak megfelelő építési engedély kiadása (nem jogerős) Balatonfőkajár helyi közútjainak tekintetében.

Kiviteli tervek elkészítésével kapcsolatos feladatok tekintetében:

Tervszállítási ütemezés

(határidő) Teljesítendő feladat

9. részteljesítés Az alábbi két szükséges

feltétel közül a később

bekövetkezőtől

számított 6 hónap:

- A Módosító elrendelésben foglaltaknak megfelelő kiviteli tervek

elkészítésével kapcsolatos feladatok forrását biztosító támogatási szerződés megkötéséről szóló Megrendelői tájékoztatás

megküldése

- A Módosító elrendelésben foglaltaknak megfelelő végleges útépítési engedély(ek) rendelkezésre állása A Módosító elrendelé

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

Felek sem a Szerződés megkötésekor, sem az azt megelőző közbesz.eljárás során kellő gondossággal eljárva sem láthatták előre, hogy Balatonfőkajár Önkormányzata a Kkt. 29. § (4a) és (4b) pontjaiban előírtak ellenére nem tesz eleget jszb-i kötelezettségének és megtagadja az ép.eng-lyel érintett területmegközelítő földutak Balatonfőkajár ill-i területére eső szakaszaira a közútkezelői/vagyonkezelői nyilatkozat kiadását, ill. a kezelői lehat.terv aláírását. A kezelői hozzáj.kiadásának megtagadása olyan, a Feleken kívül álló objektív körülménynek minősül, amelyet Felek nem láthattak előre. Tervező minden szakmailag elvárható intézkedést megtett a teljesítést érintően a kockázatának csökkentésére, a kifejtett indokok alapján azonban valamennyi építési engedély kiadását Szerződés szerinti határidőben nem tudta szállítani. Felek a 7. résztelj megbontásában, valamint ezzel összhangban a Szerződés szerinti ütemezés és számlázási ütemterv módosításában állapodnak meg.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 3 848 000 000.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 3 963 726 900.00 HUF