Servicios - 353997-2018

11/08/2018    S154    - - Servicios - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Varsovia: Paquetes de software y sistemas de información

2018/S 154-353997

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 141-323062)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Straż Miejska m.st. Warszawy
Młynarska 43/45
Warszawa
01-170
Polonia
Persona de contacto: Mirosława Płomińska, Wydział Zamówień Publicznych Straży Miejskiej m.st. Warszawy, ul. Sołtyka 8/10, budynek A, wejście C, 01-163 Warszawa
Teléfono: +48 228511612
Correo electrónico: miroslawa.plominska@strazmiejska.waw.pl
Fax: +48 226656044
Código NUTS: PL911

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.strazmiejska.waw.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Wykonanie Systemu „Zintegrowana Platforma Wymiany Danych” wspomagającego procesy w obszarze wspomagania dowodzenia i realizacji zadań Straży Miejskiej m.st. Warszawy

Número de referencia: SM-WZP-2131-20/18
II.1.2)Código CPV principal
48000000
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Systemu „Zintegrowana Platforma Wymiany Danych” wspomagającego procesy w obszarze wspomagania dowodzenia i realizacji zadań Straży Miejskiej m.st. Warszawy wraz z instruktażem użytkowników i administratorów, świadczeniem usługi Rozszerzonego serwisu gwarancyjnego oraz dostawą Infrastruktury technicznej niezbędnej do realizacji przedmiotu zamówienia.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
08/08/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 141-323062

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 30/08/2018
Hora local: 11:00
Léase:
Fecha: 03/09/2018
Hora local: 11:00
Número de apartado: IV.2.6
Localización del texto que se va a modificar: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą. Oferta musi zachować ważność do:
En lugar de:
Fecha: 26/10/2018
Léase:
Fecha: 31/10/2018
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 30/08/2018
Hora local: 11:30
Léase:
Fecha: 03/09/2018
Hora local: 11:30
VII.2)Otras informaciones adicionales: