Suministros - 354207-2018

11/08/2018    S154    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Hungría-Budapest: Autobuses de plataforma rebajada

2018/S 154-354207

Anuncio de adjudicación de contrato – sectores especiales

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
AK01331
Akácfa utca 15.
Budapest
1072
Hungría
Persona de contacto: Schifner Marianna
Teléfono: +36 14616578
Correo electrónico: kozbeszerzes@bkv.hu
Fax: +36 13226438
Código NUTS: HU110

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.bkv.hu

Dirección del perfil de comprador: http://www.bkv.hu

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.6)Principal actividad
Servicios de ferrocarriles urbanos, tranvías, trolebuses o autobuses

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

8 db használt, alacsonypadlós, dízel üzemű csuklós autóbusz beszerzése

Número de referencia: BKV Zrt. TB-87/18
II.1.2)Código CPV principal
34121400
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

8 db használt, alacsonypadlós, dízel üzemű csuklós autóbusz beszerzése

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido) (¿Acepta su publicación? sí)
Valor IVA excluido: 462 192 896.00 HUF
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
34121400
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU11
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

A BKV Zrt. ATÜI Óbuda Divízió,

1037 Budapest, Pomázi út 15.

II.2.4)Descripción del contrato:

8 db használt, alacsonypadlós, dízelüzemű csuklós autóbusz beszerzése flottabeszerzésként a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban foglaltak szerint.

A beszerzés során elvárás, hogy a megajánlott flotta homogén legyen, azonos járműgyártmány, azaz egy adottgyártó által legyártott járművekből álljon.

A részletes műszaki, szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.

Az ajánlattevőnek szakmai ajánlatának részeként be kell nyújtani a megajánlott járművel műszaki leírását úgy, hogy abból a feltételeknek való megfelelés megállapítható legyen. Az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozni kell az autóbuszok műszaki állapotáról, üzem-, és forgalombiztonsági megfelelőségéről. A járművek megfelelőségének ellenőrzése céljából az ajánlattevőnek lehetőséget kell biztosítania a felajánlott járművek részletes szemrevételezésére és kipróbálására az ajánlattétel és az eredményhirdetés közötti időszakban.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján, a közbeszerzési műszaki leírásban esetlegesen előforduló, meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre,személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt, Ajánlatkérő azzal egyenértékű megajánlást is elfogad.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Ajánlatkérő nem alkalmazta a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglaltakat.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 046-101781
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio periódico indicativo

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 1
Lote nº: 1
Denominación:

8 db használt, alacsonypadlós, dízelüzemű csuklós autóbusz beszerzése

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
27/06/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
INTER TAN-KER CITY Kft.
Istvántelki utca 8.
Budapest
1045
Hungría
Teléfono: +36 14221650
Fax: +36 14221651
Código NUTS: HU11
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido) (¿Acepta su publicación? sí)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 471 000 000.00 HUF
Valor total del contrato/lote: 462 192 896.00 HUF
V.2.5)Información sobre la subcontratación
V.2.6)Precio pagado por las compras de ocasión

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Nyertes Ajánlattevő adószáma: 24681315-2-41

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Közbeszerzési döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Hungría
Teléfono: +36 18828594
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (2)-(7) bekezdése szerint.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
09/08/2018