Suministros - 354217-2018

11/08/2018    S154    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Stalowa Wola: Tuberías y accesorios

2018/S 154-354217

Anuncio de adjudicación de contrato – sectores especiales

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A.
REGON: 180533610
ul. Energetyków 13
Stalowa Wola
37-450
Polonia
Persona de contacto: Błażej Łyp
Teléfono: +48 605915646
Correo electrónico: b.lyp@ec-sw.pl
Fax: +48 158776792
Código NUTS: PL824

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.ec-sw.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.6)Principal actividad
Electricidad

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa materiału do wykonania rurociągów systemu parowego na potrzeby realizacji budowy bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A.

Número de referencia: 4/IV/2018/DT
II.1.2)Código CPV principal
44163000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dostaw obejmujących materiał X10CrMoVNb9-1 do wykonania rurociągów systemu parowego na potrzeby realizacji budowy bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido) (¿Acepta su publicación? sí)
Valor IVA excluido: 5 596 972.27 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL824
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A. w Stalowej Woli, Polska.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dostaw obejmujących materiał X10CrMoVNb9-1 do wykonania rurociągów systemu parowego na potrzeby realizacji budowy bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Zamawiający przewiduje w ramach niniejszego zamówienia możliwość skorzystania z prawa opcji. W zakresie zamówienia podstawowego Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy materiału X10CrMoVNb9-1szczegółowo opisanego w Specyfikacji dostawy – Załącznik nr 6 do SIWZ – kolumna „Zakres podstawowy” – ilość określona z naddatkiem. Prawo opcji polegać będzie na zwiększeniu ilości dostarczonego materiału X10CrMoVNb9-1. Ilości maksymalne przewidziane do dostawy w zakresie prawa opcji zostały określone w Specyfikacji dostawy – Załącznik nr 6 do SIWZ – kolumna „Opcja”. Załącznik nr 6 do SIWZ w kolumnie „Opcja” wskazuje maksymalny zakres zamówienia, jaki Wykonawca będzie zobligowany zrealizować w razie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji. Zamawiający będzie uprawniony wedle swojego wyboru i uznania do zamówienia wszystkich bądź tylko niektórych pozycji wymienionych w kolumnie „Opcja” Załącznika nr 6 do SIWZ, a w ramach poszczególnych pozycji do zamówienia dowolnej ilości danej pozycji przewidzianych w Załączniku nr 6 – w maksymalnym zakresie wskazanym dla danej pozycji.

Zakres praw i obowiązków Wykonawcy i Zamawiającego realizowanych w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji będzie odpowiadał zakresowi praw i obowiązków Wykonawcy i Zamawiającego w ramach zamówienia podstawowego.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 084-190494
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio periódico indicativo

Apartado V: Adjudicación de contrato

Denominación:

Dostawa materiału do wykonania rurociągów systemu parowego na potrzeby realizacji budowy bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A.

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
19/07/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
Número de ofertas recibidas de PYME: 3
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Tamar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Tulce
Komorniki 40
63-004
Polonia
Código NUTS: PL418
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido) (¿Acepta su publicación? sí)
Valor total del contrato/lote: 5 596 972.27 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación
V.2.6)Precio pagado por las compras de ocasión

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/08/2018