Suministros - 354377-2018

11/08/2018    S154    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Wołów: Productos para la higiene personal

2018/S 154-354377

Zachodnia Instytucja Gospodarki Budżetowej Piast, ul. Cicha 8, A la atención de: Katarzyna Niedzielska, Wołów 56-100, Polonia. Teléfono: +49 713891116. Fax: +49 071389117. Correo electrónico: przetargi@igbpiast.pl

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 28.6.2018, 2018/S 122-278041)

Objeto:
CPV:33700000, 39800000

Productos para la higiene personal

Productos de limpieza y pulido

En lugar de: 

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

... 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 80 0000,00 słownie: sto tysięcy złotych ...

Léase: 

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

... 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 28 000,00 PLN, słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych ...