Tavarat - 354585-2019

29/07/2019    S144    - - Tavarat - Ilmoitus tehdystä sopimuksesta - Avoin menettely 

Suomi-Helsinki: Anestesia- ja elvytystarvikkeet

2019/S 144-354585

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Hankintamenettelyn tulokset

Tavarahankinnat

Legal Basis:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä / HUS-Logistiikka
1567535-0
PL 441, HUS (Uutistie 5, 01770 Vantaa)
Helsinki
00029
Suomi
Yhteyshenkilö: Aino Roponen
Sähköpostiosoite: aino.roponen@hus.fi
NUTS-koodi: FI1

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.hus.fi

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Muu tyyppi: sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
I.5)Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Keskeytysilmoitus: HUS 089-2019 Anestesiatarvikkeet 1

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
33172000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Tarjousta pyydetään anestesiatarvikkeista. Hankinnan kohteena ovat tarjouspyynnön mukaiset anestesiatarvikkeet. Kyseessä oleva anestesiatarvikkeet 1 -kilpailutus sisältää hengityksenhallinnan tuotteita, mm. intubaatioputket, anestesiamaskit, nieluputket, hengityskostuttimet ja -suodattimet, hengitysletkustot, larynxmaskit ja trakeostomiakanyylit.

Tässä tarjouspyynnössä pyydettyjä tuotteita tulevat käyttämään: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yksiköt, HUS-jäsenkunnat sekä Eksote (Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä), Kymsote (Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä) ja PHHYKY (Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä). Tässä tarjouspyynnössä mukana olevista osapuolista käytetään jäljempänä lyhennettä tilaaja. Sopimuskausi on kolme (3) vuotta. Sopimukseen sisältyy mahdollinen yhden (1) + yhden (1) vuoden optio. PHHYKY liittyy sopimukseen 15.12.2021 alkaen.

II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Tarjouspyyntö on jaettu neljääntoista (14) tuotekoriin. Tarjouksen voi jättää yhteen tai useampaan tuotekoriin, päätös tehdään kunkin tuotekorin osalta erikseen. Jokaisen tuotekorin spesifikaatiot on kuvattu tarjouspyynnön liitteessä 1.

Yleiset pakottavat vaatimukset koskevat tarjouspyynnön kaikkia tuoteryhmiä, ellei toisin ole ilmoitettu. Tarjottujen tuotteiden tulee olla tarjouspyyntömateriaalista ilmi käyvien vaatimusten mukaisia. Tarjottujen tuotteiden tulee soveltua niille aiottuun käyttötarkoitukseen.

Hankinnan kohde on jaettu osiin riippumatta kohdan II.1.6) muotoilusta. Osatarjoukset ovat sallittuja. Cloudian rakenteesta johtuen hankintayksikkö on kuvannut hankinnan eri osa-alueet erillisessä liitteessä 1.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Optiokausi yksi (1) + yksi (1).

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 131-321343
IV.2.8)Tietoa dynaamisen hankintajärjestelmän päättämisestä
IV.2.9)Tietoa ennakkoilmoituksella esitetyn tarjouskilpailukutsun päättämisestä

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:

Keskeytysilmoitus: HUS 089-2019 Anestesiatarvikkeet 1

Sopimus/osa tehdään: ei
V.1)Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä
Sopimusta tai sen osaa ei tehdä
Muut syyt (menettelyn keskeyttäminen)

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:

Hankinta keskeytetään ja hankintayksikkö valmistelee uuden tarjouspyynnön. Tarjoajien esittämien kysymysten ja hankintayksikön arvion perusteella tarjouspyyntöön tulisi tehdä määrällisesti useita merkittäviä muutoksia ja korjauksia, joten hankinta keskeytetään.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Suomi
Puhelin: +358 295643300
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
26/07/2019