Den Europæiske Unions Publikationskontor er i gang med at opdatere en del af indholdet på dette website som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Det Forenede Kongeriges udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Tjenesteydelser - 35482-2017

TITitelDanmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
NDDokumentnummer35482-2017
PDPublikationsdato31/01/2017
OJEUT S21
TWStedKØBENHAVN
AUMyndighedens navnKombit A/S (2452452345)
OLOriginalsprogDA
HDHeadingTjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Udbud med forhandling
CYLandDK
AAMyndighedstype6 - Offentligretligt organ
HAEU Institution-
DSDokument sendt27/01/2017
DTFrist28/02/2017
NCKontrakt4 - Tjenesteydelser
PRUdbudsformB - Udbud med forhandling
TDDokumenttype3 - Udbudsbekendtgørelse
RPForordning5 - Den Europæiske Union, med deltagelse af GPA-lande
TYType bud1 - Indsendelse gældende for alle delaftaler
ACTildelingskriterier2 - Det økonomisk mest fordelagtige bud
PCCPV-kode72212517 - Udvikling af it-programmel
72600000 - Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb
72510000 - Servicevirksomhed i forbindelse med drift af datamater
72267000 - Programmelvedligeholdelses- og reparationstjenester
72200000 - Programmering af software og konsulentvirksomhed
72310000 - Databehandling
72000000 - It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
72220000 - Konsulentvirksomhed i forbindelse med systemer og teknik
72230000 - Udvikling af kundespecificeret programmel
72263000 - Implementering af programmel
72240000 - Systemanalyse og programmering
72250000 - System- og supporttjenester
72260000 - Programmelrelaterede tjenester
RCNUTS-kodeDK0
IAInternetadresse (URL)http://www.kombit.dk
DIJuridisk grundlagDirektiv om offentlige udbud 2014/24/EU