Services - 35502-2022

21/01/2022    S15

Slovenia-Ljubljana: Architectural, construction, engineering and inspection services

2022/S 015-035502

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
National registration number: 5300177000
Postal address: Tržaška cesta 19
Town: Ljubljana
NUTS code: SI Slovenija
Postal code: 1000
Country: Slovenia
Contact person: Sabina Brodt
E-mail: jn.drsi@gov.si
Telephone: +386 014788336
Fax: +386 014788036
Internet address(es):
Main address: http://www.dc.gov.si
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

C-18/21; Izdelava projekta DGD in PZI novogradnje 1. faze južne obvoznica Pivka (dolžine 1220m)

Reference number: 43001-502/2020
II.1.2)Main CPV code
71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Izdelava projekta DGD in PZI novogradnje 1. faze južne obvoznica Pivka (dolžine 1220m)

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 819 482.00 EUR
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
71200000 Architectural and related services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SI Slovenija
Main site or place of performance:

Republika Slovenija

II.2.4)Description of the procurement:

Izdelava projekta DGD in PZI novogradnje 1. faze južne obvoznica Pivka (dolžine 1220m)

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union in the cases listed below
  • The procurement falls outside the scope of application of the directive
Explanation:

Prekomerne obremenitve s tranzitnim prometom na G1-6 Postojna - Pivka - Ribnica in R2-404

Na odseku 1380 Ilirska Bistrica -Pivka narekujejo izgradnjo obvozne ceste mesta Pivke.

Obe prometnici sta obremenjeni z visoko stopnjo prometne obremenjenosti še zlasti sta prekomerno prometno obremenjeni v poletnih mesecih, saj po njej poteka tranzitni promet. (Postojna - Ilirska Bistrica - RH oz. Postojna - Pivka - Knežak -Ilirska Bistrica -RH).

Predmet naročila je izdelava projekta DGD in PZI novogradnje 1. faze južne obvoznica Pivka, z ureditvijo obstoječe ceste R2-404/1380 Ilirska Bistrica -Pivka od km 16.210 do km 16,460, izgradnjo novega krožnega križišča v km cca 16.350 ter nadalje po novi trasi obvoznice preko nadvoza in predora Kerin z navezavo na obstoječo G2-6/0339 Pivka- Ribnica v km cca 1.630 in (1.faza)

Skladno z naročnikovo odločitvijo (št. 43001-502/2021 z dne 6.7.2021) v predhodnem odprtem postopku za oddajo javnega naročila, izdelava projekta DGD in PZI novogradnje 1. faze južne obvoznica Pivka v katerem zaradi ponudbene cene, ki je presegala naročnikova zagotovljena sredstva ni bil izbran noben ponudnik, naročnik Direkcija RS za infrastrukturo oddajo istega javnega naročila nadaljuje po konkurenčnem postopku s pogajanji, na podlagi točke b), prvega odstavka 44. člena ZJN-3.

Ponudnika, ki je v predhodnem odprtem postopku oddal ponudbo v skladu s formalnimi zahtevami, ki je izpolnjeval pogoje za sodelovanje in zanj niso obstajali razlogi za izključitev, naročnik povabi k sodelovanju v konkurenčnem postopku s pogajanji in k predložitvi ponudbe s ponudbeno ceno, ki bo predmet pogajanja.

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 226-595875
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
18/01/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: GEOPORTAL, podjetje za projektiranje, svetovanje in inženiring d.o.o.
National registration number: 2074699000
Postal address: Tehnološki park 21
Town: Ljubljana
NUTS code: SI Slovenija
Postal code: 1000
Country: Slovenia
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: PNG projekt nizke gradnje Ljubljana, d.o.o.
National registration number: 5346908000
Postal address: Komanova ulica 17
Town: Ljubljana
NUTS code: SI Slovenija
Postal code: 1000
Country: Slovenia
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 635 000.00 EUR
Total value of the contract/lot: 819 482.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Postal address: Slovenska cesta 54
Town: Ljubljana
Postal code: 1000
Country: Slovenia
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Postal address: Tržaška cesta 19
Town: Ljubljana
Postal code: 1000
Country: Slovenia
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022