Services - 35502-2022

21/01/2022    S15

Slovenija-Ljubljana: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve

2022/S 015-035502

Obvestilo o oddaji naročila

Rezultati postopka javnega naročila

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Nacionalna identifikacijska številka: 5300177000
Poštni naslov: Tržaška cesta 19
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: Sabina Brodt
E-naslov: jn.drsi@gov.si
Telefon: +386 014788336
Telefaks: +386 014788036
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.dc.gov.si
I.4)Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

C-18/21; Izdelava projekta DGD in PZI novogradnje 1. faze južne obvoznica Pivka (dolžine 1220m)

Referenčna številka dokumenta: 43001-502/2020
II.1.2)Glavna koda CPV
71000000 Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Izdelava projekta DGD in PZI novogradnje 1. faze južne obvoznica Pivka (dolžine 1220m)

II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.1.7)Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost brez DDV: 819 482.00 EUR
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
71200000 Arhitekturne storitve in z njimi povezane storitve
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Republika Slovenija

II.2.4)Opis javnega naročila:

Izdelava projekta DGD in PZI novogradnje 1. faze južne obvoznica Pivka (dolžine 1220m)

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Oddaja javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije v primerih, navedenih v nadaljevanju
  • Naročilo ne spada v področje uporabe Direktive
Razlaga:

Prekomerne obremenitve s tranzitnim prometom na G1-6 Postojna - Pivka - Ribnica in R2-404

Na odseku 1380 Ilirska Bistrica -Pivka narekujejo izgradnjo obvozne ceste mesta Pivke.

Obe prometnici sta obremenjeni z visoko stopnjo prometne obremenjenosti še zlasti sta prekomerno prometno obremenjeni v poletnih mesecih, saj po njej poteka tranzitni promet. (Postojna - Ilirska Bistrica - RH oz. Postojna - Pivka - Knežak -Ilirska Bistrica -RH).

Predmet naročila je izdelava projekta DGD in PZI novogradnje 1. faze južne obvoznica Pivka, z ureditvijo obstoječe ceste R2-404/1380 Ilirska Bistrica -Pivka od km 16.210 do km 16,460, izgradnjo novega krožnega križišča v km cca 16.350 ter nadalje po novi trasi obvoznice preko nadvoza in predora Kerin z navezavo na obstoječo G2-6/0339 Pivka- Ribnica v km cca 1.630 in (1.faza)

Skladno z naročnikovo odločitvijo (št. 43001-502/2021 z dne 6.7.2021) v predhodnem odprtem postopku za oddajo javnega naročila, izdelava projekta DGD in PZI novogradnje 1. faze južne obvoznica Pivka v katerem zaradi ponudbene cene, ki je presegala naročnikova zagotovljena sredstva ni bil izbran noben ponudnik, naročnik Direkcija RS za infrastrukturo oddajo istega javnega naročila nadaljuje po konkurenčnem postopku s pogajanji, na podlagi točke b), prvega odstavka 44. člena ZJN-3.

Ponudnika, ki je v predhodnem odprtem postopku oddal ponudbo v skladu s formalnimi zahtevami, ki je izpolnjeval pogoje za sodelovanje in zanj niso obstajali razlogi za izključitev, naročnik povabi k sodelovanju v konkurenčnem postopku s pogajanji in k predložitvi ponudbe s ponudbeno ceno, ki bo predmet pogajanja.

IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka obvestila v UL: 2021/S 226-595875
IV.2.8)Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9)Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila

Oddelek V: Oddaja naročila

Naročilo je oddano/sklop je oddan: da
V.2)Oddaja naročila
V.2.1)Datum sklenitve pogodbe:
18/01/2022
V.2.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1
Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: da
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: GEOPORTAL, podjetje za projektiranje, svetovanje in inženiring d.o.o.
Nacionalna identifikacijska številka: 2074699000
Poštni naslov: Tehnološki park 21
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
Izvajalec je MSP: da
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: PNG projekt nizke gradnje Ljubljana, d.o.o.
Nacionalna identifikacijska številka: 5346908000
Poštni naslov: Komanova ulica 17
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
Izvajalec je MSP: da
V.2.4)Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 635 000.00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 819 482.00 EUR
V.2.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Poštni naslov: Tržaška cesta 19
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
18/01/2022