Radovi - 355091-2017

09/09/2017    S173

Hrvatska-Zagreb: Građevinski radovi na sustavima željezničkih pruga i žičara

2017/S 173-355091

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Radovi

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2017/S 169-347579)

Pravna osnova:

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: HŽ Infrastruktura d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 39901919995
Poštanska adresa: Mihanovićeva 12
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR041 Not specified
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: eufunds@hzinfra.hr
Telefon: +385 14534258
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.hzinfra.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Lučka uprava Rijeka
Nacionalni registracijski broj: 60521475400
Poštanska adresa: Riva 1
Mjesto: Rijeka
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 51000
Država: Hrvatska
E-pošta: rijeka.gateway@portauthority.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.portauthority.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Izvođenje radova na projektu „Razvoj multimodalne platforme u Luci Rijeka i povezivanje s kontejnerskim terminalom Jadranska vrata”.

Referentni broj: 21-EU/17-DS
II.1.2)Glavna CPV oznaka
45234000 Građevinski radovi na sustavima željezničkih pruga i žičara
II.1.3)Vrsta ugovora
Radovi
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave su radovi na projektu „Razvoj multimodalne platforme u Luci Rijeka i povezivanje s kontejnerskim terminalom Jadranska vrata”.

Radovi uključuju: izgradnju kontejnerskog terminala Brajdica, rekonstrukciju kolodvora Rijeka Brajdica, izgradnju izvlačnjaka i rekonstrukciju željezničkog tunela Brajdica (proširenje profila za smještaj drugog kolosijeka) te druge prateće radove (vodoopskrba i odvodnja, elektroenergetske instalacije, opremanje pruge SS i TK uređajima, rekonstrukcija kontaktne mreže, prelaganje postojeće infrastrukture i sl.).

Detaljan opis predmeta nabave nalazi se u Knjizi 3. ove Dokumentacije o nabavi.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
05/09/2017
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2017/S 169-347579

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: I.1
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Službeni naziv:
Umjesto:
Glasi:

Lučka uprava Rijeka

60521475400

Riva 1

Rijeka

51000

Hrvatska

E-pošta: Rijeka.gateway@portauthority.hr

Glavna adresa: www.portauthority.hr

Broj odjeljka: I.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Ugovorom je obuhvaćena zajednička nabava:
Umjesto:

Ne.

Glasi:

Da.

Broj odjeljka: I.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Primjenjiv nacionalni zakon o javnoj nabavi:
Umjesto:
Glasi:

Zakon o javnoj nabavi (NN 120/2016).

VII.2)Ostali dodatni podaci: