Services - 35524-2022

21/01/2022    S15

Czechia-Prague: Cleaning services

2022/S 015-035524

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Český rozhlas
National registration number: 45245053
Postal address: Vinohradská 1409/12
Town: Praha 2
NUTS code: CZ Česko
Postal code: 12099
Country: Czechia
Contact person: Mgr. Petra Barášková
E-mail: petra.baraskova@rozhlas.cz
Telephone: +420 722950560
Internet address(es):
Main address: http://www.rozhlas.cz
Address of the buyer profile: https://verejnezakazky.rozhlas.cz
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Úklidové služby v objektech ČRo

Reference number: VZ30/2020
II.1.2)Main CPV code
90910000 Cleaning services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Předmětem veřejné zakázky je poskytování úklidových služeb, deratizace, dezinfekce, dezinsekce

v objektech a v některých regionech i ve venkovních prostorech objektů Českého rozhlasu na

základě uzavřené rámcové dohody mezi zadavatelem a právě jedním účastníkem pro danou část

1 až 12 veřejné zakázky.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 45 830 000.00 CZK
II.2)Description
II.2.1)Title:

Úklidové služby v objektu ČRo České Budějovice

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
90910000 Cleaning services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ Česko
Main site or place of performance:

ČRo České Budějovice, U Tří lvů 1, České Budějovice

II.2.4)Description of the procurement:

Předmětem této části veřejné zakázky je poskytování úklidových služeb, praní prádla a služeb

dezinsekce, dezinfekce a deratizace v objektu a venkovních prostorách ČRo České Budějovice,

U Tří lvů 1, České Budějovice.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zadavatel si v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje právo poptat nové služby (tzv. vyhrazená změna závazku).

Předmětem plnění v rámci vyhrazené změny závazku bude poskytování služeb podrobně nespecifikovaných v rámcové dohodě - zejména čištění čalounění na židlích, křeslech, pohovkách apod., poskytovaných za ceny dle aktuálního ceníku poskytovatele, a dále pak mimořádné úklidy poskytované za režijní hodinové sazby poskytovatele zejm. při provádění staveb, rekonstrukcí, malování, akcí pro veřejnost, dezinfekčního úklidu aj.

Detailní vymezení vyhrazené změny závazku je uvedeno v zadávací dokumentaci.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez využití práva na vyhrazenou změnu závazku činí 1.500.000,- Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota změn pořízených na základě využití práva na vyhrazenou změnu závazku činí 360.000,- Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky se změnami pořízenými na základě využití práva na pořízení změn činí 1.860.000,- Kč bez DPH.

Zadavatel si v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje právo poptat nové služby (tzv. vyhrazená změna závazku).

Předmětem plnění v rámci vyhrazené změny závazku bude poskytování služeb podrobně nespecifikovaných v rámcové dohodě - zejména čištění čalounění na židlích, křeslech, pohovkách apod., poskytovaných za ceny dle aktuálního ceníku poskytovatele, a dále pak mimořádné úklidy poskytované za režijní hodinové sazby poskytovatele zejm. při provádění staveb, rekonstrukcí, malování, akcí pro veřejnost, dezinfekčního úklidu aj.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Úklidové služby v objektu ČRo Hradec Králové

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
90910000 Cleaning services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ Česko
Main site or place of performance:

ČRo Hradec Králové, Havlíčkova 292, Hradec Králové

II.2.4)Description of the procurement:

Předmětem této části veřejné zakázky je poskytování úklidových služeb, praní prádla a služeb

dezinsekce, dezinfekce a deratizace v objektu a venkovních prostorách ČRo Hradec Králové,

Havlíčkova 292, Hradec Králové.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zadavatel si v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje právo poptat nové služby (tzv. vyhrazená změna závazku).

Předmětem plnění v rámci vyhrazené změny závazku bude poskytování služeb podrobně nespecifikovaných v rámcové dohodě - zejména čištění čalounění na židlích, křeslech, pohovkách apod., poskytovaných za ceny dle aktuálního ceníku poskytovatele, a dále pak mimořádné úklidy poskytované za režijní hodinové sazby poskytovatele zejm. při provádění staveb, rekonstrukcí, malování, akcí pro veřejnost, dezinfekčního úklidu aj.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez využití práva na vyhrazenou změnu závazku činí 1.750.000,- Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota změn pořízených na základě využití práva na vyhrazenou změnu závazku činí 470.000,- Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky se změnami pořízenými na základě využití práva na pořízení změn činí 2.220.000,- Kč bez DPH.

Detailní vymezení vyhrazené změny závazku je uvedeno v zadávací dokumentaci.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Úklidové služby v objektu ČRo Jihlava

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
90910000 Cleaning services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ Česko
Main site or place of performance:

ČRo Jihlava, Masarykovo náměstí 42, Jihlava

II.2.4)Description of the procurement:

Předmětem této části veřejné zakázky je poskytování úklidových služeb a praní prádla v objektu

ČRo Jihlava, Masarykovo náměstí 42, Jihlava.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zadavatel si v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje právo poptat nové služby (tzv. vyhrazená změna závazku).

Předmětem plnění v rámci vyhrazené změny závazku bude poskytování služeb podrobně nespecifikovaných v rámcové dohodě - zejména čištění čalounění na židlích, křeslech, pohovkách apod., poskytovaných za ceny dle aktuálního ceníku poskytovatele, a dále pak mimořádné úklidy poskytované za režijní hodinové sazby poskytovatele zejm. při provádění staveb, rekonstrukcí, malování, akcí pro veřejnost, dezinfekčního úklidu aj.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez využití práva na vyhrazenou změnu závazku činí 450.000,- Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota změn pořízených na základě využití práva na vyhrazenou změnu závazku činí 150.000,- Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky se změnami pořízenými na základě využití práva na pořízení změn činí 600.000,- Kč bez DPH.

Detailní vymezení vyhrazené změny závazku je uvedeno v zadávací dokumentaci.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Úklidové služby v objektu ČRo Karlovy Vary

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
90910000 Cleaning services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ Česko
Main site or place of performance:

ČRo Karlovy Vary, Zítkova 3, Karlovy Vary

II.2.4)Description of the procurement:

Předmětem této části veřejné zakázky je poskytování úklidových služeb, praní prádla a služeb

dezinsekce, dezinfekce a deratizace v objektu a venkovních prostorách ČRo Karlovy Vary,

Zítkova 3, Karlovy Vary.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zadavatel si v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje právo poptat nové služby (tzv. vyhrazená změna závazku).

Předmětem plnění v rámci vyhrazené změny závazku bude poskytování služeb podrobně nespecifikovaných v rámcové dohodě - zejména čištění čalounění na židlích, křeslech, pohovkách apod., poskytovaných za ceny dle aktuálního ceníku poskytovatele, a dále pak mimořádné úklidy poskytované za režijní hodinové sazby poskytovatele zejm. při provádění staveb, rekonstrukcí, malování, akcí pro veřejnost, dezinfekčního úklidu aj.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez využití práva na vyhrazenou změnu závazku činí 400.000,- Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota změn pořízených na základě využití práva na vyhrazenou změnu závazku činí 100.000,- Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky se změnami pořízenými na základě využití práva na pořízení změn činí 500.000,- Kč bez DPH.

Detailní vymezení vyhrazené změny závazku je uvedeno v zadávací dokumentaci.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Úklidové služby v objektu ČRo Liberec

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
90910000 Cleaning services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ Česko
Main site or place of performance:

ČRo Liberec, Modrá 1048, Liberec 6

II.2.4)Description of the procurement:

Předmětem této části veřejné zakázky je poskytování úklidových služeb a služeb dezinsekce,

dezinfekce a deratizace v objektu a venkovních prostorách ČRo Liberec, Modrá 1048, Liberec 6.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zadavatel si v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje právo poptat nové služby (tzv. vyhrazená změna závazku).

Předmětem plnění v rámci vyhrazené změny závazku bude poskytování služeb podrobně nespecifikovaných v rámcové dohodě - zejména čištění čalounění na židlích, křeslech, pohovkách apod., poskytovaných za ceny dle aktuálního ceníku poskytovatele, a dále pak mimořádné úklidy poskytované za režijní hodinové sazby poskytovatele zejm. při provádění staveb, rekonstrukcí, malování, akcí pro veřejnost, dezinfekčního úklidu aj.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez využití práva na vyhrazenou změnu závazku činí 700.000,- Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota změn pořízených na základě využití práva na vyhrazenou změnu závazku činí 150.000,- Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky se změnami pořízenými na základě využití práva na pořízení změn činí 850.000,- Kč bez DPH.

Detailní vymezení vyhrazené změny závazku je uvedeno v zadávací dokumentaci.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Úklidové služby v objektu ČRo Olomouc

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
90910000 Cleaning services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ Česko
Main site or place of performance:

ČRo Olomouc, Horní nám. 20, Horní nám. 21, Olomouc

II.2.4)Description of the procurement:

Předmětem této části veřejné zakázky je poskytování úklidových služeb a služeb dezinsekce,

dezinfekce a deratizace v objektu ČRo Olomouc, Horní nám. 20, Horní nám. 21, Olomouc.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zadavatel si v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje právo poptat nové služby (tzv. vyhrazená změna závazku).

Předmětem plnění v rámci vyhrazené změny závazku bude poskytování služeb podrobně nespecifikovaných v rámcové dohodě - zejména čištění čalounění na židlích, křeslech, pohovkách apod., poskytovaných za ceny dle aktuálního ceníku poskytovatele, a dále pak mimořádné úklidy poskytované za režijní hodinové sazby poskytovatele zejm. při provádění staveb, rekonstrukcí, malování, akcí pro veřejnost, dezinfekčního úklidu aj.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez využití práva na vyhrazenou změnu závazku činí 380.000,- Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota změn pořízených na základě využití práva na vyhrazenou změnu závazku činí 90.000,- Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky se změnami pořízenými na základě využití práva na pořízení změn činí 470.000,- Kč bez DPH.

Detailní vymezení vyhrazené změny závazku je uvedeno v zadávací dokumentaci.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Úklidové služby v objektu ČRo Ostrava

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
90910000 Cleaning services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ Česko
Main site or place of performance:

ČRo Ostrava, Dr. Šmerala 2, Dr. Šmerala 4 a Dr. Šmerala 6, Ostrava

II.2.4)Description of the procurement:

Předmětem této části veřejné zakázky je poskytování úklidových služeb, praní prádla a služeb

dezinsekce, dezinfekce a deratizace v objektech a venkovních prostorách komplexu budov ČRo

Ostrava, Dr. Šmerala 2, Dr. Šmerala 4 a Dr. Šmerala 6, Ostrava.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zadavatel si v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje právo poptat nové služby (tzv. vyhrazená změna závazku).

Předmětem plnění v rámci vyhrazené změny závazku bude poskytování služeb podrobně nespecifikovaných v rámcové dohodě - zejména čištění čalounění na židlích, křeslech, pohovkách apod., poskytovaných za ceny dle aktuálního ceníku poskytovatele, a dále pak mimořádné úklidy poskytované za režijní hodinové sazby poskytovatele zejm. při provádění staveb, rekonstrukcí, malování, akcí pro veřejnost, dezinfekčního úklidu aj.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez využití práva na vyhrazenou změnu závazku činí 3.800.000,- Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota změn pořízených na základě využití práva na vyhrazenou změnu závazku činí 430.000,- Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky se změnami pořízenými na základě využití práva na pořízení změn činí 4.230.000,- Kč bez DPH.

Detailní vymezení vyhrazené změny závazku je uvedeno v zadávací dokumentaci.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Úklidové služby v objektu ČRo Pardubice

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
90910000 Cleaning services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ Česko
Main site or place of performance:

ČRo Pardubice, Svaté Anežky České 29, Pardubice

II.2.4)Description of the procurement:

Předmětem této části veřejné zakázky je poskytování úklidových služeb a praní prádla v objektu

ČRo Pardubice, Svaté Anežky České 29, Pardubice.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zadavatel si v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje právo poptat nové služby (tzv. vyhrazená změna závazku).

Předmětem plnění v rámci vyhrazené změny závazku bude poskytování služeb podrobně nespecifikovaných v rámcové dohodě - zejména čištění čalounění na židlích, křeslech, pohovkách apod., poskytovaných za ceny dle aktuálního ceníku poskytovatele, a dále pak mimořádné úklidy poskytované za režijní hodinové sazby poskytovatele zejm. při provádění staveb, rekonstrukcí, malování, akcí pro veřejnost, dezinfekčního úklidu aj.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez využití práva na vyhrazenou změnu závazku činí 400.000,- Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota změn pořízených na základě využití práva na vyhrazenou změnu závazku činí 100.000,- Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky se změnami pořízenými na základě využití práva na pořízení změn činí 500.000,- Kč bez DPH.

Detailní vymezení vyhrazené změny závazku je uvedeno v zadávací dokumentaci.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Úklidové služby v objektu ČRo Plzeň

Lot No: 9
II.2.2)Additional CPV code(s)
90910000 Cleaning services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ Česko
Main site or place of performance:

ČRo Plzeň, Nám. Míru 10, Plzeň

II.2.4)Description of the procurement:

Předmětem této části veřejné zakázky je poskytování úklidových služeb, praní prádla a služeb

dezinsekce, dezinfekce a deratizace v objektu a venkovních prostorách ČRo Plzeň, Nám. Míru

10, Plzeň.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zadavatel si v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje právo poptat nové služby (tzv. vyhrazená změna závazku).

Předmětem plnění v rámci vyhrazené změny závazku bude poskytování služeb podrobně nespecifikovaných v rámcové dohodě - zejména čištění čalounění na židlích, křeslech, pohovkách apod., poskytovaných za ceny dle aktuálního ceníku poskytovatele, a dále pak mimořádné úklidy poskytované za režijní hodinové sazby poskytovatele zejm. při provádění staveb, rekonstrukcí, malování, akcí pro veřejnost, dezinfekčního úklidu aj.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez využití práva na vyhrazenou změnu závazku činí 4.800.000,- Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota změn pořízených na základě využití práva na změnu vyhrazenou závazku činí 430.000,- Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky se změnami pořízenými na základě využití práva na pořízení změn činí 5.230.000,- Kč bez DPH.

Detailní vymezení vyhrazené změny závazku je uvedeno v zadávací dokumentaci.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Úklidové služby v objektech ČRo Praha

Lot No: 10
II.2.2)Additional CPV code(s)
90910000 Cleaning services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ Česko
Main site or place of performance:

Komplex budov ČRo, Vinohradská 12, Římská 13, Římská 15, Praha 2 a ČRo Regina DAB Praha, Hybešova 10, Praha 8.

II.2.4)Description of the procurement:

Předmětem této části veřejné zakázky je poskytování úklidových služeb, praní prádla a služeb

dezinsekce, dezinfekce a deratizace v objektech a venkovních prostorách ČRo Praha, a to v Komplexu budov ČRo, Vinohradská 12, Římská 13, Římská 15, Praha 2 a ČRo Regina DAB Praha, Hybešova 10, Praha 8.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zadavatel si v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje právo poptat nové služby (tzv. vyhrazená změna závazku).

Předmětem plnění v rámci vyhrazené změny závazku bude poskytování služeb podrobně nespecifikovaných v rámcové dohodě - zejména čištění čalounění na židlích, křeslech, pohovkách apod., poskytovaných za ceny dle aktuálního ceníku poskytovatele, a dále pak mimořádné úklidy poskytované za režijní hodinové sazby poskytovatele zejm. při provádění staveb, rekonstrukcí, malování, akcí pro veřejnost, dezinfekčního úklidu aj.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez využití práva na vyhrazenou změnu závazku činí 25.550.000,- Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota změn pořízených na základě využití práva na vyhrazenou změnu závazku činí 1.570.000,- Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky se změnami pořízenými na základě využití práva na pořízení změn činí 27.120.000,- Kč bez DPH.

Detailní vymezení vyhrazené změny závazku je uvedeno v zadávací dokumentaci.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Úklidové služby v objektu ČRo Sever

Lot No: 11
II.2.2)Additional CPV code(s)
90910000 Cleaning services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ Česko
Main site or place of performance:

ČRo Sever, Na Schodech 10, Ústí nad Labem

II.2.4)Description of the procurement:

Předmětem této části veřejné zakázky je na poskytování úklidových služeb a služeb dezinsekce,

dezinfekce a deratizace v objektu a venkovních prostorách ČRo Sever, Na Schodech 10, Ústí

nad Labem.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zadavatel si v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje právo poptat nové služby (tzv. vyhrazená změna závazku).

Předmětem plnění v rámci vyhrazené změny závazku bude poskytování služeb podrobně nespecifikovaných v rámcové dohodě - zejména čištění čalounění na židlích, křeslech, pohovkách apod., poskytovaných za ceny dle aktuálního ceníku poskytovatele, a dále pak mimořádné úklidy poskytované za režijní hodinové sazby poskytovatele zejm. při provádění staveb, rekonstrukcí, malování, akcí pro veřejnost, dezinfekčního úklidu aj.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez využití práva na vyhrazenou změnu závazku činí 1.450.000,- Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota změn pořízených na základě využití práva na vyhrazenou změnu závazku činí 250.000,- Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky se změnami pořízenými na základě využití práva na pořízení změn činí 1.700.000,- Kč bez DPH.

Detailní vymezení vyhrazené změny závazku je uvedeno v zadávací dokumentaci.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Úklidové služby v objektu ČRo Zlín

Lot No: 12
II.2.2)Additional CPV code(s)
90910000 Cleaning services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ Česko
Main site or place of performance:

ČRo Zlín, Osvoboditelů 187, Zlín

II.2.4)Description of the procurement:

Předmětem této části veřejné zakázky je poskytování úklidových služeb a služeb dezinsekce,

dezinfekce a deratizace v objektu a venkovních prostorách ČRo Zlín, Osvoboditelů 187, Zlín.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zadavatel si v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje právo poptat nové služby (tzv. vyhrazená změna závazku).

Předmětem plnění v rámci vyhrazené změny závazku bude poskytování služeb podrobně nespecifikovaných v rámcové dohodě - zejména čištění čalounění na židlích, křeslech, pohovkách apod., poskytovaných za ceny dle aktuálního ceníku poskytovatele, a dále pak mimořádné úklidy poskytované za režijní hodinové sazby poskytovatele zejm. při provádění staveb, rekonstrukcí, malování, akcí pro veřejnost, dezinfekčního úklidu aj.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez využití práva na vyhrazenou změnu závazku činí 450.000,- Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota změn pořízených na základě využití práva na vyhrazenou změnu závazku činí 100.000,- Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky se změnami pořízenými na základě využití práva na pořízení změn činí 550.000,- Kč bez DPH.

Detailní vymezení vyhrazené změny závazku je uvedeno v zadávací dokumentaci.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2020/S 209-510828
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: VZ30/2020
Lot No: 1
Title:

Úklidové služby v objektu ČRo České Budějovice

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
28/01/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 5
Number of tenders received by electronic means: 5
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: SKYCLEAN s.r.o.
National registration number: 04948220
Postal address: V zářezu 902/4
Town: Praha 5
NUTS code: CZ Česko
Postal code: 158 00
Country: Czechia
E-mail: info@skyclean.cz
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 860 000.00 CZK
Total value of the contract/lot: 17 697.65 CZK
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: VZ30/2020
Lot No: 2
Title:

Úklidové služby v objektu ČRo Hradec Králové

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
29/01/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 9
Number of tenders received by electronic means: 9
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: BTN Czech, a.s.
National registration number: 06826466
Postal address: Na Strži 1702/65
Town: Praha 4
NUTS code: CZ Česko
Postal code: 140 00
Country: Czechia
E-mail: Marika.masitova@btnczech.cz
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 2 220 000.00 CZK
Total value of the contract/lot: 6 258.12 CZK
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: VZ30/2020
Lot No: 3
Title:

Úklidové služby v objektu ČRo Jihlava

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
28/01/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 8
Number of tenders received by electronic means: 8
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: BTN Czech, a.s.
National registration number: 06826466
Postal address: Na Strži 1702/65
Town: Praha 4
NUTS code: CZ Česko
Postal code: 14000
Country: Czechia
E-mail: Marika.masitova@btnczech.cz
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 600 000.00 CZK
Total value of the contract/lot: 3 698.85 CZK
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: VZ30/2020
Lot No: 4
Title:

Úklidové služby v objektu ČRo Karlovy Vary

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
27/01/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received by electronic means: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: SKYCLEAN s.r.o.
National registration number: 04948220
Postal address: V zářezu 902/4
Town: Praha
NUTS code: CZ Česko
Postal code: 15800
Country: Czechia
E-mail: info@skyclean.cz
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 850 000.00 CZK
Total value of the contract/lot: 4 314.44 CZK
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: VZ30/2020
Lot No: 6
Title:

Úklidové služby v objektu ČRo Olomouc

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
28/01/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 5
Number of tenders received by electronic means: 5
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: FORCORP GROUP spol. s r. o.
National registration number: 27841031
Postal address: Hodolanská 413/32
Town: Olomouc
NUTS code: CZ Česko
Postal code: 779 00
Country: Czechia
E-mail: forcorp@forcorp.cz
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 470 000.00 CZK
Total value of the contract/lot: 1 429.40 CZK
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: VZ30/2020
Lot No: 7
Title:

Úklidové služby v objektu ČRo Ostrava

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
29/01/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 9
Number of tenders received by electronic means: 9
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: FORCORP GROUP spol. s r. o.
Postal address: Hodolanská 413/32
Town: Olomouc
NUTS code: CZ Česko
Postal code: 779 00
Country: Czechia
E-mail: forcorp@forcorp.cz
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 4 230 000.00 CZK
Total value of the contract/lot: 6 000.00 CZK
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: VZ30/2020
Lot No: 10
Title:

Úklidové služby v objektech ČRo Praha

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
29/01/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 7
Number of tenders received by electronic means: 7
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: BTN Czech, a.s.
National registration number: 06826466
Postal address: Na Strži 1702/65
Town: Praha 4
NUTS code: CZ Česko
Postal code: 14000
Country: Czechia
E-mail: Marika.masitova@btnczech.cz
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 27 120 000.00 CZK
Total value of the contract/lot: 296 353.89 CZK
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: VZ30/2020
Lot No: 11
Title:

Úklidové služby v objektu ČRo Sever

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
29/01/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 7
Number of tenders received by electronic means: 7
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: BTN Czech, a.s.
National registration number: 06826466
Postal address: Na strži 1702/65
Town: Praha
NUTS code: CZ Česko
Postal code: 14000
Country: Czechia
E-mail: Marika.masitova@btnczech.cz
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 550 000.00 CZK
Total value of the contract/lot: 7 340.36 CZK
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: VZ30/2020
Lot No: 8
Title:

Úklidové služby v objektu ČRo Pardubice

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
28/01/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 7
Number of tenders received by electronic means: 7
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: BTN Czech, a.s.
National registration number: 06826466
Postal address: Na strži 1702/65
Town: Praha
NUTS code: CZ Česko
Postal code: 14000
Country: Czechia
E-mail: Marika.masitova@btnczech.cz
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 500 000.00 CZK
Total value of the contract/lot: 5 534.64 CZK
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: VZ30/2020
Lot No: 9
Title:

Úklidové služby v objektu ČRo Plzeň

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
29/01/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 9
Number of tenders received by electronic means: 9
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Čistící stroje s.r.o.
National registration number: 26034425
Postal address: 319
Town: Litvínovice
NUTS code: CZ Česko
Postal code: 37001
Country: Czechia
E-mail: veronika.cerna@karchercs.cz
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 5 230 000.00 CZK
Total value of the contract/lot: 51 400.00 CZK
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Jedná se o splnění povinnosti v souladu s § 137 ZZVZ souhrnně za období 4Q 2021.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022