Meillä on ilo ilmoittaa, että TED-portaalin uusi versio otetaan käyttöön 29. tammikuuta 2024 (alustava päivä, vahvistetaan myöhemmin!). Haluatko tietää enemmän uusista toiminnoista ja tehdyistä parannuksista? Tutustu artikkeliimme, josta saat lisätietoa tärkeimmistä muutoksista ja uusista toiminnoista.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Uusi koulutustilaisuus TED-datan uudelleenkäyttäjille 14.12.2023 – ilmoittaudu mukaan!

Palvelut - 355536-2022

01/07/2022    S125

Suomi-Valtioneuvosto: Mainonta- ja markkinointipalvelut

2022/S 125-355536

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Hankintamenettelyn tulokset

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Valtioneuvoston kanslia
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0245975-5
Postitoimipaikka: 00023 Valtioneuvosto
NUTS-koodi: FI Suomi / Finland
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Johanna Kaprio-Papageorgiou
Sähköpostiosoite: kirjaamo.vnk@gov.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://vnk.fi/etusivu
I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Sosiaali- ja terveysministeriö
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0244685-8
Postitoimipaikka: 00023 VALTIONEUVOSTO
NUTS-koodi: FI Suomi / Finland
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: kirjaamo.stm@gov.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://stm.fi/etusivu
I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Opetus- ja kulttuuriministeriö
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0245872-8
Postitoimipaikka: 00023, VALTIONEUVOSTO
NUTS-koodi: FI Suomi / Finland
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: kirjaamo.okm@gov.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://okm.fi/etusivu
I.2)Tiedot yhteishankinnasta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Ministeriö tai muu kansallinen tai liittovaltiotason viranomainen, mukaan lukien sen alue- tai paikallisosastot
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Valtioneuvoston kanslia - Luokka 2 - Viestintä- ja markkinointipalvelut 2020-2026 (DPS) - Sosiaalisen median kanavien hallintapalvelut

Viitenumero: VN/1566/2022
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
79340000 Mainonta- ja markkinointipalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena oli sosiaalisen median kanavien hallintapalvelut.

II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
79413000 Markkinointijohdon konsulttipalvelut
79310000 Markkinatutkimuspalvelut
79342000 Markkinointi
79300000 Markkina- ja taloustutkimuspalvelut; mielipidetutkimukset ja tilastot
79341400 Mainoskampanjapalvelut
79430000 Kriisinhallintapalvelut
79800000 Painatus ja siihen liittyvät palvelut
79950000 Näyttelyjen, messujen ja kongressien järjestelypalvelut
92100000 Elokuva- ja videopalvelut
79632000 Henkilöstökoulutus
39294100 Viestintä- ja mainostuotteet
48500000 Viestintä- ja multimediaohjelmatuotteet
48000000 Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät
73110000 Tutkimuspalvelut
72000000 Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1 Manner-Suomi
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Valtioneuvoston kanslia kilpailutti viestintä- ja markkinointipalveluita tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti, ja hankintarenkaassa mukana olevien ministeriöiden puolesta. Tarjouspyyntö perustui Hansel Oy:n Viestintä- ja markkinointipalvelut 2020-2026 (DPS) dynaamiseen hankintajärjestelmään (jäljempänä ”DPS”).

DPS:n sisäinen kilpailutus tehtiin luokassa 2 Erillispalvelut, ja tarjouspyyntö koski sosiaalisen median kanavien hallintapalveluita.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Hankinnan sopimuskauden kesto on kaksi vuotta (perussopimuskausi). Perussopimuskauden jälkeen Asiakkaalla on oikeus jatkaa sopimusta kahdella (2) optiovuodella. Option käyttöönotto on ainoastaan Asiakkaan harkinnassa. Asiakas ilmoittaa toimittajalle option käyttämisestä viimeistään kahta (2) kuukautta ennen perussopimuskauden päättymistä.

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Rajoitettu menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2020/S 197-476104
IV.2.8)Tietoa dynaamisen hankintajärjestelmän päättämisestä
IV.2.9)Tietoa ennakkoilmoituksella esitetyn tarjouskilpailukutsun päättämisestä

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa tehdään: ei
V.1)Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä
Sopimusta tai sen osaa ei tehdä
Tarjouksia tai osallistumishakemuksia ei ole saatu tai ne on keskeytetty

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:

Hankinta keskeytettiin, koska hankinnasta ei saatu yhtään tarjouspyynnön vaatimuksia täyttävää tarjousta. Hankinnasta käynnistetään uusi kilpailutus kesällä/syksyllä 2022.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00580
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
28/06/2022