Árubeszerzések - 355625-2020

28/07/2020    S144

Magyarország-Budapest: Irodai gépek, berendezések és kellékek, a számítógépek, a nyomtatók és a bútorzat kivételével

2020/S 144-355625

Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_72858615
Postai cím: Könyves Kálmán körút 54–60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Antalfi Júlia
E-mail: antalfi.julia@mav-szk.hu
Telefon: +36 305729367
Fax: +36 15118534
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mavcsoport.hu
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.6)Fő tevékenység
Vasúti szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Nyomtatók pénztári és fedélzeti jegyértékesítéshez

Hivatkozási szám: EKR000239842020
II.1.2)Fő CPV-kód
30100000 Irodai gépek, berendezések és kellékek, a számítógépek, a nyomtatók és a bútorzat kivételével
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Nyomtatók beszerzése pénztári és fedélzeti jegyértékesítéshez adásvételi szerződés keretében, figyelemmel a 307/2015. (X. 27.) Korm. rendeletben foglaltakra.

A JÉ jegyértékesítő rendszer használatában lévő, mindösszesen 2 192 db jegynyomtató eszköz beszerzése, az alábbiak szerinti bontásban:

1. rész: Nyomtatók beszerzése pénztári jegyértékesítéshez 492 db mennyiségben.

2. rész: Nyomtatók beszerzése fedélzeti jegyértékesítéshez 1 700 db mennyiségben.

Ajánlattevő adott Termékből teljesen azonos Termékeket köteles leszállítani, azaz nem jogosult arra, hogy a Szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban megajánlott Termékekhez képest a Szerződés alapján teljesen vagy részlegesen eltérő típusú Termékeket szállítson.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
Érték áfa nélkül: 305 994 500.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Nyomtatók beszerzése pénztári jegyértékesítéshez

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
30144200 Jegykiadó gépek
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
NUTS-kód: HU2 DUNÁNTÚL
NUTS-kód: HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
A teljesítés fő helyszíne:

A szerződés tárgyát képező termékek a szerződéstervezet 2. számú mellékletében meghatározott teljesítési helyekre kerülnek leszállításra.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Nyomtatók (desktop nyomtatók) és tartozékok beszerzése pénztári jegyértékesítéshez adásvételi szerződés keretében, összesen 492 db mennyiségben. A beszerzés tárgyának részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

A beszerzés tárgyának meghatározása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés figyelembevételével történt a beszerzendő termékek jellegének egyértelmű meghatározása érdekében.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. Többletjótállás (minimum 0, maximum 12 hónap) / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 80
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Nyomtatók beszerzése fedélzeti jegyértékesítéshez

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
30144200 Jegykiadó gépek
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
NUTS-kód: HU2 DUNÁNTÚL
NUTS-kód: HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
A teljesítés fő helyszíne:

A szerződés tárgyát képező termékek a szerződéstervezet 2. számú mellékletében meghatározott teljesítési helyekre kerülnek leszállításra.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Nyomtatók (mobil nyomtatók) és tartozékok beszerzése fedélzeti jegyértékesítéshez adásvételi szerződés keretében összesen 1 700 db mennyiségben (valamint 180 db 5 db-os, és 150 db 1 db-os töltővel együtt). A beszerzés tárgyának részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

A beszerzés tárgyának meghatározása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés figyelembevételével történt a beszerzendő termékek jellegének egyértelmű meghatározása érdekében.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. Szállítási határidő (min. 15 munkanap, maximum 90 munkanap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2. Többletjótállás (minimum 0, maximum 12 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 80
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 057-137252
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Nyomtatók beszerzése pénztári jegyértékesítéshez

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
02/07/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_87970717
Postai cím: Montevideo utca 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@4ig.hu
Telefon: +36 13712910
Fax: +36 13712911
Internetcím: http://www.4ig.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Nádor Rendszerház Irodaautomatizálási Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_86314774
Postai cím: Telek utca 7-9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1152
Ország: Magyarország
E-mail: palyazat@nador.hu
Telefon: +36 14705000
Fax: +36 14705011
Internetcím: http://www.nador.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 89 161 880.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 73 800 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

M/1. műszaki alkalmassági követelmény megfelelése az 1. és 2. rész vonatkozásában, valamint a jelen közbeszerzési eljárás

Eszközeinek műszaki és technikai támogatásához szükséges szakmai képzése/oktatása az Ajánlattevő részére

V.2.6)Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 2
Rész száma: 2
Elnevezés:

Nyomtatók beszerzése fedélzeti jegyértékesítéshez

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
02/07/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_87970717
Postai cím: Montevideo utca 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@4ig.hu
Telefon: +36 13712910
Fax: +36 13712911
Internetcím: http://www.4ig.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Nádor Rendszerház Irodaautomatizálási Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_86314774
Postai cím: Telek utca 7-9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1152
Ország: Magyarország
E-mail: palyazat@nador.hu
Telefon: +36 14705000
Fax: +36 14705011
Internetcím: http://www.nador.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 219 601 767.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 232 194 500.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

M/1. műszaki alkalmassági követelmény megfelelése az 1. és 2. rész vonatkozásában, valamint a jelen közbeszerzési eljárás

Eszközeinek műszaki és technikai támogatásához szükséges szakmai képzése/oktatása az Ajánlattevő részére

V.2.6)Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Kbt. 131. § (8) bekezdés a) pontjára figyelemmel, mivel mindkét rész esetében csak egy ajánlatot nyújtottak be, a szerződés az összegezés megküldését követően megköthető.

1. rész: Ajánlattevők:

4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1037 Budapest, Montevideo utca 8., adószám: 12011069-2-41) és NÁDOR Rendszerház Irodaautomatizálási Korlátolt Felelősségű Társaság (1152 Budapest, Telek utca 7-9. adószám: 10507326-2-42) közös ajánlattevők

2. rész: Ajánlattevők:

4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1037 Budapest, Montevideo utca 8., adószám: 12011069-2-41) és NÁDOR Rendszerház Irodaautomatizálási Korlátolt Felelősségű Társaság (1152 Budapest, Telek utca 7-9. adószám: 10507326-2-42) közös ajánlattevők

1. rész: Nyertes ajánlattevő:

4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1037 Budapest, Montevideo utca 8., adószám: 12011069-2-41) és NÁDOR Rendszerház Irodaautomatizálási Korlátolt Felelősségű Társaság (1152 Budapest, Telek utca 7-9. adószám: 10507326-2-42) közös ajánlattevők

2. rész: Nyertes ajánlattevő:

4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1037 Budapest, Montevideo utca 8., adószám: 12011069-2-41) és NÁDOR Rendszerház Irodaautomatizálási Korlátolt Felelősségű Társaság (1152 Budapest, Telek utca 7-9. adószám: 10507326-2-42) közös ajánlattevők

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § alapján.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
24/07/2020