Supplies - 355663-2021

Submission deadline has been amended by:  418187-2021
14/07/2021    S134

Magyarország-Budapest: Személygépkocsik

2021/S 134-355663

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Készenléti Rendőrség
Nemzeti azonosító szám: 15720199251
Postai cím: Kerepesi út 47–49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1101
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kalotai Petra
E-mail: kalotaipet@kr.police.hu
Telefon: +36 19994091
Fax: +36 15502170
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.police.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000571502021/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000571502021/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Közrend és biztonság

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Gépjárművek beszerzése, kapcsolódó szolgáltatások

Hivatkozási szám: EKR000571502021
II.1.2)Fő CPV-kód
34110000 Személygépkocsik
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

25 db személyszállító gépjármű szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése (szerviz csomag) 4 részben.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy 1–4. részek vonatkozásában adott részen belül kizárólag egyforma típusú gépjárművek ajánlhatóak meg.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Személyszállító személygépjárművek 9. kategória

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34110000 Személygépkocsik
50112000 Gépjármű-javítási és karbantartási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU Magyarország
A teljesítés fő helyszíne:

Nyertes Ajánlattevő telephelye

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

6 db Felső kategóriás személyszállító személygépjármű beszerzése és kiterjesztett karbantartási és kárjavítási csomag 48 hónapra.

A gépjárművek az állami normatíva alapján személyszállító személygépjármű 9. kategóriába sorolhatóak – egyedi kialakítással.

Kiterjesztett karbantartási és kárjavítási csomag (48 hónapra) összesen nettó 20 960 000 HUF keretösszegig. Ajánlatkérő a megadott keretösszeg 25 %-ára lehívására kötelezettséget vállal.

Kiterjesztett karbantartási és kárjavítási csomag: a gépjárművek gyártómű előírása szerinti tervszerű karbantartása (szervizelése), kopó alkatrészek és fogyó anyagok, tartozékok cseréje, eseti és baleseti kárjavítása(sérülésből, károsodásból eredő javítások; sérülésből, károsodásból eredő karosszéria-javítások és fényezői munkálatok sérülésből, károsodásból eredő gumiabroncs javítás.), a gépjárművek átgumizása, gumiabroncsok javítása, cseréje és a gépjárművek műszaki vizsgáztatása.

A részletes műszaki leírást a KKD 2. sz. melléklete – Műszaki leírás – tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Gépjárművek szállítási határideje: (min. 4 hónap – max. 12 hónap) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 95
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 60
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

a.)Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont minden részszempont esetében.

Értékelési módszer:

1. értékelési szempont -Megajánlott gépjármű nettó ajánlati egységára (Ft/db) (az utólagosan beszerelt kiegészítő berendezések, felszerelésekkel együtt, forgalomba helyezve-SÚLYSZÁM: 75: a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám) 1. számú melléklet A.1.aa) pontja szerinti fordított arányosítás módszerével számítja Ajánlatkérő.

2. értékelési szempont: - A szervíztevékenység, karbantartás nettó rezsi óradíja (Ft/óra, de legfeljebb nettó 22 000 Ft/óra) SÚLYSZÁM: 8: a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám) 1. számú melléklet A.1. pont aa) alpontja szerinti fordított arányosítás módszerével számítja Ajánlatkérő. Amennyiben az ajánlattevő által megajánlott óradíj meghaladja a maximálisan megajánlható 22 000 Ft-ot, úgy az ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján.

3. részszempont:- Kárjavítás nettó rezsi óradíja (Ft/óra) SÚLYSZÁM: 8 az alábbi alpontok szerint:

Ajánlatkérő minden alszempont (3.1; 3.2; 3.3; 3.4) tekintetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám) 1. számú melléklet A.1. pont aa) alpontja szerinti fordított arányosítás módszerével számítja Ajánlatkérő.

3.1 értékelési alszempont, gépjármű szerelő nettó rezsi óradíja (legfeljebb nettó 18 000 Ft/óra) SÚLYSZÁM:2: Amennyiben az ajánlattevő által megajánlott óradíj meghaladja a maximálisan megajánlható 18 000 Ft-ot, úgy az ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján.

3.2 értékelési alszempont,autóvillamossági szerelő nettó rezsi óradíja(legfeljebb nettó 18 000 Ft/óra) SÚLYSZÁM: 2: Amennyiben az ajánlattevő által megajánlott óradíj meghaladja a maximálisan megajánlható 18 000 Ft-ot, úgy az ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján.

3.3 értékelési alszempont, karosszéria lakatos nettó rezsi óradíja (legfeljebb nettó 20 000 Ft/óra) SÚLYSZÁM:2: Amennyiben az ajánlattevő által megajánlott óradíj meghaladja a maximálisan megajánlható 20 000 Ft-ot, úgy az ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján.

3.4 értékelési alszempont, járműfényező nettó rezsi óradíja (legfeljebb nettó 20 000 Ft/óra) SÚLYSZÁM: 2: Amennyiben az ajánlattevő által megajánlott óradíj meghaladja a maximálisan megajánlható 20 000 Ft-ot, úgy az ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján.

4. értékelési szempont:- A gyártó hivatalos képviselője (importőr) által kiadott kiskereskedelmi árakból megajánlott kedvezmény mértéke a gyári alkatrészekre, kenőanyagokra, folyadékokra (minimum 0 %, maximum 30 %) SÚLYSZÁM: 4: Ajánlatkérő az 4. részszempont esetében a pontszámot a Miniszterelnökségnek a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához - a Közbeszerzési Hatóság honlapján is elérhető - megnevezésű útmutatójában szereplő képlet szerint határozza meg.

5. értékelési szempont:- Gépjárművek szállítási határideje: (min. 4 hónap - max. 12 hónap) SÚLYSZÁM:5 Ajánlatkérő az 5. részszempont esetében a pontszámot a Miniszterelnökségnek a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához - a Közbeszerzési Hatóság honlapján is elérhető - megnevezésű útmutatójában szereplő képlet szerint határozza meg. A szállítási határidő (hónap) maximálisan megajánlható időtartama 12 hónap. Amennyiben az ajánlattevő által megajánlott szállítási határidő meghaladja a maximálisan megajánlható 12 hónapot, úgy az ajánlattevő ajánlata érvénytelen.

b.) A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés: Vállalkozási elemekkel vegyes adásvételi keretszerződés

c.)Teljesítési határidő / Szerződés hatálya: A gépjárművek vonatkozásában nyertes Ajánlattevő ajánlata alapján, szerződéskötéstől számított max. 12 hónap, a kiterjesztett karbantartási és kárjavítási csomag vonatkozásában az utolsó gépjármű átadásától számított 48 hónapra, vagy a keretösszeg kimerüléséig

d.) Jótállás kezdete: átvétel

e.) Jótállás: legalább 4 év, vagy 200 000 km (amelyik hamarabb bekövetkezik)

f.) Ajánlatkérő a II.2.7. pontban megadott 60 hónap alatt a gépjárművek leszállításnak időtartamát, továbbá az átadásától számított 48 hónapos karbantartás és kárjavítás időtartamát érti. A 60 hónapos időtartam a megajánlások függvényében változhat.

g.) Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

h.) Ajánlatkérő részteljesítést elfogad.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Egyterű személygépjárművek 4. kategória

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34110000 Személygépkocsik
50112000 Gépjármű-javítási és karbantartási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU Magyarország
A teljesítés fő helyszíne:

Nyertes Ajánlattevő telephelye

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

9 db Egyterű személygépjármű beszerzése és kiterjesztett karbantartási és kárjavítási csomag 48 hónapra.

A gépjárművek az állami normatíva alapján egyterű személygépjármű 4. kategóriába sorolhatóak - egyedi kialakítással.

Kiterjesztett karbantartási és kárjavítási csomag (48 hónapra) összesen nettó 31 630 000 Ft keretösszegig. Ajánlatkérő a megadott keretösszeg 25 %-ára lehívására kötelezettséget vállal.

Kiterjesztett karbantartási és kárjavítási csomag: a gépjárművek gyártómű előírása szerinti tervszerű karbantartása (szervizelése), kopó alkatrészek és fogyó anyagok, tartozékok cseréje, eseti és baleseti kárjavítása(sérülésből, károsodásból eredő javítások; sérülésből, károsodásból eredő karosszéria-javítások és fényezői munkálatok sérülésből, károsodásból eredő gumiabroncs javítás.), a gépjárművek átgumizása, gumiabroncsok javítása, cseréje és a gépjárművek műszaki vizsgáztatása.

A részletes műszaki leírást a KKD 2. sz. melléklete - Műszaki leírás - tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Gépjárművek szállítási határideje: (min. 4 hónap - max. 12 hónap) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 95
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 60
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

a.)Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont minden részszempont esetében.

Értékelési módszer:

1. értékelési szempont -Megajánlott gépjármű nettó ajánlati egységára (Ft/db) (az utólagosan beszerelt kiegészítő berendezések, felszerelésekkel együtt, forgalomba helyezve-SÚLYSZÁM: 75: a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám) 1. számú melléklet A.1.aa) pontja szerinti fordított arányosítás módszerével számítja Ajánlatkérő.

2. értékelési szempont: - A szervíztevékenység, karbantartás nettó rezsi óradíja (Ft/óra, de legfeljebb nettó 22 000 Ft/óra) SÚLYSZÁM: 8: a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám) 1. számú melléklet A.1. pont aa) alpontja szerinti fordított arányosítás módszerével számítja Ajánlatkérő. Amennyiben az ajánlattevő által megajánlott óradíj meghaladja a maximálisan megajánlható 22 000 Ft-ot, úgy az ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján.

3. részszempont:- Kárjavítás nettó rezsi óradíja (Ft/óra) SÚLYSZÁM: 8 az alábbi alpontok szerint:

Ajánlatkérő minden alszempont (3.1; 3.2; 3.3; 3.4) tekintetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám) 1. számú melléklet A.1. pont aa) alpontja szerinti fordított arányosítás módszerével számítja Ajánlatkérő.

3.1 értékelési alszempont, gépjármű szerelő nettó rezsi óradíja (legfeljebb nettó 18 000 Ft/óra) SÚLYSZÁM:2: Amennyiben az ajánlattevő által megajánlott óradíj meghaladja a maximálisan megajánlható 18 000 Ft-ot, úgy az ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján.

3.2 értékelési alszempont,autóvillamossági szerelő nettó rezsi óradíja(legfeljebb nettó 18 000 Ft/óra) SÚLYSZÁM: 2: Amennyiben az ajánlattevő által megajánlott óradíj meghaladja a maximálisan megajánlható 18 000 Ft-ot, úgy az ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján.

3.3 értékelési alszempont, karosszéria lakatos nettó rezsi óradíja (legfeljebb nettó 20 000 Ft/óra) SÚLYSZÁM:2: Amennyiben az ajánlattevő által megajánlott óradíj meghaladja a maximálisan megajánlható 20 000 Ft-ot, úgy az ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján.

3.4 értékelési alszempont, járműfényező nettó rezsi óradíja (legfeljebb nettó 20 000 Ft/óra) SÚLYSZÁM: 2: Amennyiben az ajánlattevő által megajánlott óradíj meghaladja a maximálisan megajánlható 20 000 Ft-ot, úgy az ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján.

4. értékelési szempont:- A gyártó hivatalos képviselője (importőr) által kiadott kiskereskedelmi árakból megajánlott kedvezmény mértéke a gyári alkatrészekre, kenőanyagokra, folyadékokra (minimum 0 %, maximum 30 %) SÚLYSZÁM: 4: Ajánlatkérő az 4. részszempont esetében a pontszámot a Miniszterelnökségnek a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához - a Közbeszerzési Hatóság honlapján is elérhető - megnevezésű útmutatójában szereplő képlet szerint határozza meg.

5. értékelési szempont:- Gépjárművek szállítási határideje: (min. 4 hónap - max. 12 hónap) SÚLYSZÁM:5 Ajánlatkérő az 5. részszempont esetében a pontszámot a Miniszterelnökségnek a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához - a Közbeszerzési Hatóság honlapján is elérhető - megnevezésű útmutatójában szereplő képlet szerint határozza meg. A szállítási határidő (hónap) maximálisan megajánlható időtartama 12 hónap. Amennyiben az ajánlattevő által megajánlott szállítási határidő meghaladja a maximálisan megajánlható 12 hónapot, úgy az ajánlattevő ajánlata érvénytelen.

b.) A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés: Vállalkozási elemekkel vegyes adásvételi keretszerződés

c.)Teljesítési határidő / Szerződés hatálya: A gépjárművek vonatkozásában nyertes Ajánlattevő ajánlata alapján, szerződéskötéstől számított max. 12 hónap, a kiterjesztett karbantartási és kárjavítási csomag vonatkozásában az utolsó gépjármű átadásától számított 48 hónapra, vagy a keretösszeg kimerüléséig

d.) Jótállás kezdete: átvétel

e.) Jótállás: legalább 4 év, vagy 200 000 km (amelyik hamarabb bekövetkezik)

f.) Ajánlatkérő a II.2.7. pontban megadott 60 hónap alatt a gépjárművek leszállításnak időtartamát, továbbá az átadásától számított 48 hónapos karbantartás és kárjavítás időtartamát érti. A 60 hónapos időtartam a megajánlások függvényében változhat.

g.) Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

h.) Ajánlatkérő részteljesítést elfogad.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Személyszállító könnyű terepjáró 2. kategória

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34113300 Terepjárók
50112000 Gépjármű-javítási és karbantartási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU Magyarország
A teljesítés fő helyszíne:

Nyertes Ajánlattevő telephelye

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

6 db Személyszállító könnyű terepjáró gépjármű beszerzése és kiterjesztett karbantartási és kárjavítási csomag 48 hónapra.

A gépjárművek az állami normatíva alapján személyszállító könnyű terepjáró gépjárművek 2. kategóriába sorolhatóak - egyedi kialakítással.

Kiterjesztett karbantartási és kárjavítási csomag (48 hónapra) összesen nettó 21 090 000 Ft keretösszegig. Ajánlatkérő a megadott keretösszeg 25 %-ára lehívására kötelezettséget vállal.

Kiterjesztett karbantartási és kárjavítási csomag: a gépjárművek gyártómű előírása szerinti tervszerű karbantartása (szervizelése), kopó alkatrészek és fogyó anyagok, tartozékok cseréje, eseti és baleseti kárjavítása(sérülésből, károsodásból eredő javítások; sérülésből, károsodásból eredő karosszéria-javítások és fényezői munkálatok sérülésből, károsodásból eredő gumiabroncs javítás.), a gépjárművek átgumizása, gumiabroncsok javítása, cseréje és a gépjárművek műszaki vizsgáztatása.

A részletes műszaki leírást a KKD 2. sz. melléklete - Műszaki leírás - tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Gépjárművek szállítási határideje: (min. 4 hónap - max. 12 hónap) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 95
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 60
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

a.)Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont minden részszempont esetében.

Értékelési módszer:

1. értékelési szempont -Megajánlott gépjármű nettó ajánlati egységára (Ft/db) (az utólagosan beszerelt kiegészítő berendezések, felszerelésekkel együtt, forgalomba helyezve-SÚLYSZÁM: 75: a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám) 1. számú melléklet A.1.aa) pontja szerinti fordított arányosítás módszerével számítja Ajánlatkérő.

2. értékelési szempont: - A szervíztevékenység, karbantartás nettó rezsi óradíja (Ft/óra, de legfeljebb nettó 22 000 Ft/óra) SÚLYSZÁM: 8: a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám) 1. számú melléklet A.1. pont aa) alpontja szerinti fordított arányosítás módszerével számítja Ajánlatkérő. Amennyiben az ajánlattevő által megajánlott óradíj meghaladja a maximálisan megajánlható 22 000 Ft-ot, úgy az ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján.

3. részszempont:- Kárjavítás nettó rezsi óradíja (Ft/óra) SÚLYSZÁM: 8 az alábbi alpontok szerint:

Ajánlatkérő minden alszempont (3.1; 3.2; 3.3; 3.4) tekintetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám) 1. számú melléklet A.1. pont aa) alpontja szerinti fordított arányosítás módszerével számítja Ajánlatkérő.

3.1 értékelési alszempont, gépjármű szerelő nettó rezsi óradíja (legfeljebb nettó 18 000 Ft/óra) SÚLYSZÁM:2: Amennyiben az ajánlattevő által megajánlott óradíj meghaladja a maximálisan megajánlható 18 000 Ft-ot, úgy az ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján.

3.2 értékelési alszempont,autóvillamossági szerelő nettó rezsi óradíja(legfeljebb nettó 18 000 Ft/óra) SÚLYSZÁM: 2: Amennyiben az ajánlattevő által megajánlott óradíj meghaladja a maximálisan megajánlható 18 000 Ft-ot, úgy az ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján.

3.3 értékelési alszempont, karosszéria lakatos nettó rezsi óradíja (legfeljebb nettó 20 000 Ft/óra) SÚLYSZÁM:2: Amennyiben az ajánlattevő által megajánlott óradíj meghaladja a maximálisan megajánlható 20 000 Ft-ot, úgy az ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján.

3.4 értékelési alszempont, járműfényező nettó rezsi óradíja (legfeljebb nettó 20 000 Ft/óra) SÚLYSZÁM: 2: Amennyiben az ajánlattevő által megajánlott óradíj meghaladja a maximálisan megajánlható 20 000 Ft-ot, úgy az ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján.

4. értékelési szempont:- A gyártó hivatalos képviselője (importőr) által kiadott kiskereskedelmi árakból megajánlott kedvezmény mértéke a gyári alkatrészekre, kenőanyagokra, folyadékokra (minimum 0 %, maximum 30 %) SÚLYSZÁM: 4: Ajánlatkérő az 4. részszempont esetében a pontszámot a Miniszterelnökségnek a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához - a Közbeszerzési Hatóság honlapján is elérhető - megnevezésű útmutatójában szereplő képlet szerint határozza meg.

5. értékelési szempont:- Gépjárművek szállítási határideje: (min. 4 hónap - max. 12 hónap) SÚLYSZÁM:5 Ajánlatkérő az 5. részszempont esetében a pontszámot a Miniszterelnökségnek a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához - a Közbeszerzési Hatóság honlapján is elérhető - megnevezésű útmutatójában szereplő képlet szerint határozza meg. A szállítási határidő (hónap) maximálisan megajánlható időtartama 12 hónap. Amennyiben az ajánlattevő által megajánlott szállítási határidő meghaladja a maximálisan megajánlható 12 hónapot, úgy az ajánlattevő ajánlata érvénytelen.

b.) A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés: Vállalkozási elemekkel vegyes adásvételi keretszerződés

c.)Teljesítési határidő / Szerződés hatálya: A gépjárművek vonatkozásában nyertes Ajánlattevő ajánlata alapján, szerződéskötéstől számított max. 12 hónap, a kiterjesztett karbantartási és kárjavítási csomag vonatkozásában az utolsó gépjármű átadásától számított 48 hónapra, vagy a keretösszeg kimerüléséig

d.) Jótállás kezdete: átvétel

e.) Jótállás: legalább 4 év, vagy 200 000 km (amelyik hamarabb bekövetkezik)

f.) Ajánlatkérő a II.2.7. pontban megadott 60 hónap alatt a gépjárművek leszállításnak időtartamát, továbbá az átadásától számított 48 hónapos karbantartás és kárjavítás időtartamát érti. A 60 hónapos időtartam a megajánlások függvényében változhat.

g.) Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

h.) Ajánlatkérő részteljesítést elfogad.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Személyszállító személygépjárművek 8. kategória

Rész száma: 4
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34110000 Személygépkocsik
50112000 Gépjármű-javítási és karbantartási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU Magyarország
A teljesítés fő helyszíne:

Nyertes Ajánlattevő telephelye

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

4 db Felső-közép kategóriájú személyszállító személygépjármű beszerzése és kiterjesztett karbantartási és kárjavítási csomag 48 hónapra.

A gépjárművek az állami normatíva alapján személyszállító személygépjárművek 8. kategóriába sorolhatóak - egyedi kialakítással.

Kiterjesztett karbantartási és kárjavítási csomag (48 hónapra) összesen nettó 10 840 000 Ft keretösszegig. Ajánlatkérő a megadott keretösszeg 25 %-ára lehívására kötelezettséget vállal.

Kiterjesztett karbantartási és kárjavítási csomag: a gépjárművek gyártómű előírása szerinti tervszerű karbantartása (szervizelése), kopó alkatrészek és fogyó anyagok, tartozékok cseréje, eseti és baleseti kárjavítása(sérülésből, károsodásból eredő javítások; sérülésből, károsodásból eredő karosszéria-javítások és fényezői munkálatok sérülésből, károsodásból eredő gumiabroncs javítás.), a gépjárművek átgumizása, gumiabroncsok javítása, cseréje és a gépjárművek műszaki vizsgáztatása.

A részletes műszaki leírást a KKD 2. sz. melléklete - Műszaki leírás - tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Gépjárművek szállítási határideje: (min. 4 hónap - max. 12 hónap) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 95
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 60
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

a.)Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont minden részszempont esetében.

Értékelési módszer:

1. értékelési szempont -Megajánlott gépjármű nettó ajánlati egységára (Ft/db) (az utólagosan beszerelt kiegészítő berendezések, felszerelésekkel együtt, forgalomba helyezve-SÚLYSZÁM: 75: a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám) 1. számú melléklet A.1.aa) pontja szerinti fordított arányosítás módszerével számítja Ajánlatkérő.

2. értékelési szempont: - A szervíztevékenység, karbantartás nettó rezsi óradíja (Ft/óra, de legfeljebb nettó 22 000 Ft/óra) SÚLYSZÁM: 8: a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám) 1. számú melléklet A.1. pont aa) alpontja szerinti fordított arányosítás módszerével számítja Ajánlatkérő. Amennyiben az ajánlattevő által megajánlott óradíj meghaladja a maximálisan megajánlható 22 000 Ft-ot, úgy az ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján.

3. részszempont:- Kárjavítás nettó rezsi óradíja (Ft/óra) SÚLYSZÁM: 8 az alábbi alpontok szerint:

Ajánlatkérő minden alszempont (3.1; 3.2; 3.3; 3.4) tekintetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám) 1. számú melléklet A.1. pont aa) alpontja szerinti fordított arányosítás módszerével számítja Ajánlatkérő.

3.1 értékelési alszempont, gépjármű szerelő nettó rezsi óradíja (legfeljebb nettó 18 000 Ft/óra) SÚLYSZÁM:2: Amennyiben az ajánlattevő által megajánlott óradíj meghaladja a maximálisan megajánlható 18 000 Ft-ot, úgy az ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján.

3.2 értékelési alszempont,autóvillamossági szerelő nettó rezsi óradíja(legfeljebb nettó 18 000 Ft/óra) SÚLYSZÁM: 2: Amennyiben az ajánlattevő által megajánlott óradíj meghaladja a maximálisan megajánlható 18 000 Ft-ot, úgy az ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján.

3.3 értékelési alszempont, karosszéria lakatos nettó rezsi óradíja (legfeljebb nettó 20 000 Ft/óra) SÚLYSZÁM:2: Amennyiben az ajánlattevő által megajánlott óradíj meghaladja a maximálisan megajánlható 20 000 Ft-ot, úgy az ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján.

3.4 értékelési alszempont, járműfényező nettó rezsi óradíja (legfeljebb nettó 20 000 Ft/óra) SÚLYSZÁM: 2: Amennyiben az ajánlattevő által megajánlott óradíj meghaladja a maximálisan megajánlható 20 000 Ft-ot, úgy az ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján.

4. értékelési szempont:- A gyártó hivatalos képviselője (importőr) által kiadott kiskereskedelmi árakból megajánlott kedvezmény mértéke a gyári alkatrészekre, kenőanyagokra, folyadékokra (minimum 0 %, maximum 30 %) SÚLYSZÁM: 4: Ajánlatkérő az 4. részszempont esetében a pontszámot a Miniszterelnökségnek a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához - a Közbeszerzési Hatóság honlapján is elérhető - megnevezésű útmutatójában szereplő képlet szerint határozza meg.

5. értékelési szempont:- Gépjárművek szállítási határideje: (min. 4 hónap - max. 12 hónap) SÚLYSZÁM:5 Ajánlatkérő az 5. részszempont esetében a pontszámot a Miniszterelnökségnek a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához - a Közbeszerzési Hatóság honlapján is elérhető - megnevezésű útmutatójában szereplő képlet szerint határozza meg. A szállítási határidő (hónap) maximálisan megajánlható időtartama 12 hónap. Amennyiben az ajánlattevő által megajánlott szállítási határidő meghaladja a maximálisan megajánlható 12 hónapot, úgy az ajánlattevő ajánlata érvénytelen.

b.) A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés: Vállalkozási elemekkel vegyes adásvételi keretszerződés

c.)Teljesítési határidő / Szerződés hatálya: A gépjárművek vonatkozásában nyertes Ajánlattevő ajánlata alapján, szerződéskötéstől számított max. 12 hónap, a kiterjesztett karbantartási és kárjavítási csomag vonatkozásában az utolsó gépjármű átadásától számított 48 hónapra, vagy a keretösszeg kimerüléséig

d.) Jótállás kezdete: átvétel

e.) Jótállás: legalább 4 év, vagy 200 000 km (amelyik hamarabb bekövetkezik)

f.) Ajánlatkérő a II.2.7. pontban megadott 60 hónap alatt a gépjárművek leszállításnak időtartamát, továbbá az átadásától számított 48 hónapos karbantartás és kárjavítás időtartamát érti. A 60 hónapos időtartam a megajánlások függvényében változhat.

g.) Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

h.) Ajánlatkérő részteljesítést elfogad.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 63. § (3) bekezdésére. Öntisztázás: Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 64.§ (1)–(2) bekezdéseire. Előzetes igazolás: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek – illetve adott esetben a kapacitást rendelkezésre bocsájtó szervezetnek – az ajánlatában a Korm. r. 3. § (1) bekezdésének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Ajánlatkérő e körben hivatkozik a Korm. r. 6. § (2) bekezdésében foglaltakra. Ajánlatkérő hivatkozik a Korm. rendelet 3. § (3) és (5) bekezdésére. Az Ajánlatkérő elektronikus formában (EKR űrlap formájában) az Ajánlattevők rendelkezésére bocsátja az eljáráshoz tartozó EEKD mintáját. Igazolás a Kbt. 69. § (4)–(8) bekezdései alapján: Az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)–(8) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Korm. r. 8., 10. és 12–16. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. A Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. (EKR űrlap szerint) A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. Ajánlatkérő hivatkozik a Korm.r. 18.§ (1) bekezdésben foglaltakra. A Korm.r. 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az Ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy a nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot is be kell nyújtani. A nyilatkozat megtételéhez az EKR rendszerben található űrlap kitöltése szükséges. Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1–16. §-aira. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 69.§ (11a) bekezdésében foglaltakra.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M1) Ajánlattevő - figyelemmel a Kbt. 65.§ (1) bek. b) pontjára - a Korm.r. 21.§ (1) bek. a) pontja alapján rendelkezzen az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónap) szerződésszerűen teljesített, a közbeszerzés tárgyához illeszkedő, a részek vonatkozásában az adott részben beszerezni kívánt gépjárművel azonos, vagy adott esetben magasabb normatíva kategóriájú gépjármű szállításait igazoló referenciával. Ajánlatkérő referenciaként a vizsgált időszak (ajánlati felhívás feladását megelőző 36 hónap) alatt befejezett, de legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. Ajánlatkérő hivatkozik a Korm.r. 21/A. bek.-re. Igazolás: A Korm.r. 1. § (1) bek. alapján az Ajánlattevőnek az ajánlatában a Korm.r. II. Fejezetének megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a Korm.r. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát (Ajánlattevőnek az EEKD IV. rész alfa szakaszát kell kitöltenie, a IV. rész további (A-D) szakaszait nem) A Kbt. 69.§ (4), ill. (6) bek. alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az Ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető vagy - a Kbt. 69. § (6) bek. alapján történő döntése szerint - az értékelési sorrendben a legkedvezőbbet követő meghatározott számú következő legkedvezőbb Ajánlattevőt felhívja az alábbi igazolások benyújtására:

M1) szerinti referencianyilatkozat vagy igazolás, mely tartalmazza: - szállítás tárgyát és mennyiségét (részenként különböző normatíva kategóriájú gépjármű); - a szerződéskötő másik fél megnevezését; - a teljesítés idejét év/hó/napban (kezdő és befejező időpontját), - továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A referenciát a Korm.r. 22.§ (1)-(2) bek. szerint kell igazolni. A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a Közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. Közös ajánlattétel esetén a Közös Ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A Kbt. 65. § (7) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az Ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az Ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. Ajánlatkérő hivatkozik a Korm. r. 3.§ (3) bek-re. A kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek körében az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról szükséges nyilatkozni, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 65. § (11) bek.-re.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1.) Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben az 1–4. részek tekintetében nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) teljesített – minden rész tekintetében külön-külön – legalább 2 db – az adott részben, a műszaki leírásban meghatározott normatíva kategóriájú (vagy annál magasabb kategóriájú) gépjármű szállításáról szóló referenciával.

Amennyiben egy Ajánlattevő több rész tekintetében is ajánlatot nyújt be, úgy az előírt referencia követelményeket részenként külön-külön teljesíteni kell. (A referencia mennyiségi követelmények ebben az esetben összeadódnak.)

Ajánlatkérő a 3 évben (36 hónap) befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónap) belül megkezdett teljesítést veszi figyelembe. Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, az Ajánlatkérő csak és kizárólag a referenciamunkának az alkalmasságot igazolni kívánó szervezetre eső hányadát veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során. Amennyiben a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen %-os arányban vett részt.

1–4. részek vonatkozásában elfogadható kategóriák:

1. rész: Személyszállító személygépkocsik, 9. normatíva kategória

2. rész: Egyterű személygépjármű 4., vagy 5. normatíva kategória

3. rész: Személyszállító könnyű terepjáró gépjárművek 2. normatíva kategória, vagy nehéz terepjáró gépjármű

4. rész: Személyszállító személygépkocsik 8., vagy 9. normatíva kategória

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Ajánlatkérő előleget nem fizet. A szerződés és a kifizetések pénzneme forint. Ajánlatkérő az igazolt teljesítés alapján, átutalással, a kincstári rendnek megfelelően a nyertes Ajánlattevő által az igazolt teljesítés követően kiállított számlák, és kötelező mellékletei ellenében fizeti meg annak ellenértékét, a Ptk.6:130.§ (1)–(2) bek. szerint.

Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 27/A. §-ra.

Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 135. § -ra.

1–4. rész:

— A kötbér alapja az Eladónak felróhatóan nem teljesített, a késedelmesen vagy hibásan teljesített termék (szállítandó gépjármű) adók és illetékek nélküli nettó vételára. Szerviz, kárjavítás esetében pedig a megrendeléssel érintett szolgáltatás nettó értéke a kötbéralap,

— Késedelmi kötbér mértéke: a késedelem 1–10. napja alatt napi 0,5 %, a késedelem 11. napjától napi 1 % mértékű. A késedelemi kötbér maximális mértéke 20 %,

— Hibás teljesítés esetén a kötbér alapja az Eladónak hibásan teljesített termék (szállítandó gépjármű) adók és illetékek nélküli nettó vételára. Szerviz, kárjavítás esetében pedig a megrendeléssel érintett szolgáltatás nettó értéke a kötbéralap,

— Hibás teljesítési kötbér mértéke: a hibás teljesítés 1–10. napja alatt napi 0,5 %, 11. napjától napi 1 %. A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke 20 %. Hibás teljesítési kötbér abban az esetben kérhető, amennyiben a szállítási határidő már lejárt,

— A Szerződés meghiúsulása miatt érvényesített elállási vagy felmondási jog esetén a Megrendelő meghiúsulási kötbérre jogosult. Amennyiben az Eladó felróható késedelme a 20 napot meghaladja a Vevőt meghiúsulási kötbér illeti meg. Amennyiben a Szerződés 1.1. pontjában meghatározott Gépjármű(vek) tulajdonjogának átruházása hiúsul meg Megrendelő jogosult a le nem szállított Gépjármű(vek) nettó vételára 25 %-ának megfelelő mértékű kötbérre. A Szerződés 1.4. pontjában rögzített szolgáltatások meghiúsulása esetén a meghiúsulási kötbér a Szerződésből fennmaradó keretösszeg 25 %-a,

— Az egyedi megrendelés meghiúsulása esetén a meghiúsulási kötbér alapja a meghiúsult szolgáltatásra eső nettó szolgáltatási díj értéke. A megrendelés meghiúsulása esetén a kötbér mértéke a meghiúsult szolgáltatás nettó szolgáltatási díjának 25 %-a.

Részletesen a KKD részeként kiadott szerződéstervezet tartalmazza a további feltételeket.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 16/08/2021
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 16/08/2021
Helyi idő: 12:00
Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatnak az ajánlati felhívás IV. 2.2) pont szerinti ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. § (1)–(2), (4) valamint (6) bekezdésében foglaltakat, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-t alkalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

a. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásra a Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján az EKR-ben történő lebonyolítást írja elő.

b. Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (EKR rendelet) 11. § (5) bekezdése alapján érdeklődő gazdasági szereplőnek csak az tekinthető, aki az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan az EKR-ben jelezte. Azon gazdasági szereplők tekintetében, amelyek érdeklődésüket egyéb módon (pl. e-mailben) jelezték, az Ajánlatkérő mentesül a Kbt. által előírt egyidejű tájékoztatási, megküldési, értesítési kötelezettsége alól.

c. A közbeszerzési dokumentumok az ajánlattételi határidő lejártáig korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: www.ekr.gov.hu

d. Az ajánlattételi határidőre az EKR Rendelet 17. § (1) bekezdése nem alkalmazandó.

Az ajánlattételi határidőt befolyásoló üzemzavar esetén az ajánlatkérő az EKR Rendelet 16. § (1)–(3) bekezdéseiben foglaltak szerint köteles eljárni.

e. Az ajánlat benyújtásának formai követelményeit a KKD tartalmazza.

f. Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 71. § alapján a hiánypótlás lehetőségét biztosítja, a Kbt.71. § (6) bek. szerinti korlátozást nem alkalmazza.

g. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

h. Ajánlatkérő a műszaki-szakmai alkalmassági feltételeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

i. Ajánlatkérő nem követeli meg, és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítéséhez.

k. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 47.§ (2) bekezdésére és az EKR Rendelet 11. § (4) bekezdésére.

l. Ajánlatkérő a felhívás IV.2.6) pontjában megadott 1 hónap alatt 30 naptári napot ért.

m. Az ajánlat benyújtása ajánlati biztosíték nyújtásához nem kötött.

n. Az eljárásban felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Kun Lajos (lajstromszám: 01147)

o. További benyújtandó dokumentumok körét a KKD. 19.4. pontja tartalmazza részletesen.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ban meghatározott időn belül.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
09/07/2021