Υπηρεσίες - 355848-2015

Εμφάνιση σύντομης επισκόπησης

10/10/2015    S197

Βέλγιο-Βρυξέλλες: Ανάπτυξη, εφαρμογή και συντήρηση των λειτουργικών συστημάτων χρηματοοικονομικών πληροφοριών (IT DIMOS III)

2015/S 197-355848

Ατελής διαδικασία

(Συμπλήρωμα στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 30.7.2015, 2015/S 145-267094)

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμού, υπόψη Προϊστάμενου μονάδας R4, avenue d'Auderghem 19, BRE2, 1049Βρυξέλλες, ΒΕΛΓΙΟ. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: budg-2015-po-01@ec.europa.eu


Σημείωση:

Η διαδικασία ανάθεσης διακόπηκε.

Η σύμβαση ενδέχεται να αποτελέσει αντικείμενο αναδημοσίευσης.

Η αναθέτουσα αρχή αποφάσισε να ακυρώσει την πρόσκληση υποβολής προσφορών με αριθ. αναφοράς BUDG15/PO/01 προκειμένου να αξιολογήσει ολοκληρωμένα την εκ των υστέρων ομόφωνη κριτική που εκφράστηκε από ορισμένους πιθανούς υποψηφίους σχετικά με τα κριτήρια επιλογής όσον αφορά 1 συγκεκριμένο προφίλ.