Supplies - 355929-2014

Display compact view

18/10/2014    S201    - - Supplies - Contract notice - Open procedure 

Poland-Jastrzębie-Zdrój: Tunnelling machinery

2014/S 201-355929

Contract notice – utilities

Supplies

Directive 2004/17/EC

Section I: Contracting entity

I.1)Name, addresses and contact point(s)

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
al. Jana Pawła II 4
Contact point(s): Jastrzębie Zdrój, al. Jana Pawła II 4, pok. nr 009
For the attention of: Grażyna Pytel
44-330 Jastrzębie-Zdrój
Poland
Telephone: +48 327564423
E-mail: gpytel@jsw.pl
Fax: +48 327564445

Internet address(es):

General address of the contracting entity: www.jsw.pl

Address of the buyer profile: http://www.jsw.pl/przetargi

Further information can be obtained from: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
al. Jana Pawła II 4
Contact point(s): Siedziba Zamawiającego, parter, pok. nr 009 i 007
For the attention of: Grażyna Pytel, Piotr Konarski
44-330 Jastrzębie-Zdrój
Poland
Telephone: +48 327564423 / 327564428
E-mail: gpytel@jsw.pl
Fax: +48 327564445
Internet address: www.jsw.pl/przetargi

Specifications and additional documents (including documents for a dynamic purchasing system) can be obtained from: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
al. Jana Pawła II 4
Contact point(s): Siedziba Zamawiającego, parter, pok. nr 009 i 007
For the attention of: Grażyna Pytel, Piotr Konarski
44-330 Jastrzębie-Zdrój
Poland
Telephone: +48 327564423 / 327564428
E-mail: gpytel@jsw.pl
Fax: +48 327564445
Internet address: www.jsw.pl/przetargi

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

Section II: Object of the contract

II.1)Description
II.1.6)Common procurement vocabulary (CPV)

43123000

Description
Tunnelling machinery.

Information about lots

Lot No: 1 Lot title: Najem 2 kombajnów chodnikowych wraz z niezbędnym wyposażeniem dla JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Zofiówka”.
1)Short description:
Najem kombajnów chodnikowych wraz z niezbędnym wyposażeniem dla JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” (2 zadania):
Zadanie 1 – Najem dwóch kombajnów chodnikowych wraz z niezbędnym wyposażeniem dla JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Zofiówka”.
Termin wykonania zamówienia:
1) Okres najmu każdego kombajnu: 506 dni (bez sobót, niedziel i świąt) od daty pozytywnego, protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia na dole kopalni przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
2) Termin dostawy:
— kombajn I: do 8 tygodni od daty zawarcia umowy,
— kombajn II: do 10 tygodni od daty zawarcia umowy.
3) Dostawa kombajnu środkami i na koszt Wykonawcy.
4) Protokolarny odbiór techniczny kombajnu na dole kopalni winien nastąpić w terminie nie dłuższym niż 8 tygodni od daty dostawy kompletnego przedmiotu zamówienia.
W przypadku braku protokolarnego odbioru technicznego kombajnu na dole kopalni w terminie określonym powyżej z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca rozpocznie naliczanie stawki czynszu najmu.
5) Zakończenie okresu najmu (naliczania czynszu) nastąpi w dniu telefonicznego (potwierdzonego pismem) poinformowania Wykonawcy o możliwości odbioru przedmiotu zamówienia.
6) Okres zwrotu kombajnu do Wykonawcy (środkami i na koszt Wykonawcy) – do 8 tygodni od daty zakończenia okresu najmu.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

43123000

3)Quantity or scope:
Powyżej 414 000 EUR.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
in days: 688 (from the award of the contract)
5)Additional information about lots:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.
Lot No: 2 Lot title: Najem kombajnu chodnikowego wraz z niezbędnym wyposażeniem dla JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Jas-Mos”.
1)Short description:
Najem kombajnów chodnikowych wraz z niezbędnym wyposażeniem dla JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” (2 zadania):
Zadanie 2 – Najem kombajnu chodnikowego wraz z niezbędnym wyposażeniem dla JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Jas-Mos”.
Termin wykonania zamówienia:
1) Okres najmu kombajnu: 629 dni (bez sobót, niedziel i świąt) od daty pozytywnego, protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia na dole kopalni przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
2) Termin dostawy: do 8 tygodni od daty zawarcia umowy.
3) Dostawa kombajnu środkami i na koszt Wykonawcy.
4) Protokolarny odbiór techniczny kombajnu na dole kopalni winien nastąpić w terminie nie dłuższym niż 6 tygodni od daty dostawy kompletnego przedmiotu zamówienia.
W przypadku braku protokolarnego odbioru technicznego kombajnu na dole kopalni w terminie określonym powyżej z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca rozpocznie naliczanie stawki czynszu najmu.
5) Zakończenie okresu najmu (naliczania czynszu) nastąpi w dniu telefonicznego (potwierdzonego pismem) poinformowania Wykonawcy o możliwości odbioru przedmiotu zamówienia.
6) Okres zwrotu kombajnu do Wykonawcy (środkami i na koszt Wykonawcy) – do 4 tygodni od daty zakończenia okresu najmu.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

43123000

3)Quantity or scope:
Powyżej 414 000 EUR.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
in days: 755 (from the award of the contract)
5)Additional information about lots:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

Section IV: Procedure

IV.3)Administrative information
IV.3.3)Conditions for obtaining specifications and additional documents (except for a DPS)
IV.3.4)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
24.11.2014 - 09:00
IV.3.5)Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Polish.