Forniture - 355929-2014

Mostra versione ridotta

18/10/2014    S201    Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta 

Polonia-Jastrzębie-Zdrój: Macchine per lo scavo di gallerie

2014/S 201-355929

Avviso di gara – Settori speciali

Forniture

Direttiva 2004/17/CE

Sezione I: Ente aggiudicatore

I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Denominazione ufficiale: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
Indirizzo postale: al. Jana Pawła II 4
Città: Jastrzębie-Zdrój
Codice postale: 44-330
Paese: Polonia
Persona di contatto: Jastrzębie Zdrój, al. Jana Pawła II 4, pok. nr 009
All'attenzione di: Grażyna Pytel
Posta elettronica: gpytel@jsw.pl
Telefono: +48 327564423
Fax: +48 327564445

Indirizzi internet:

Indirizzo generale dell'ente aggiudicatore: www.jsw.pl

Indirizzo del profilo di committente: http://www.jsw.pl/przetargi

Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
Denominazione ufficiale: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
Indirizzo postale: al. Jana Pawła II 4
Città: Jastrzębie-Zdrój
Codice postale: 44-330
Paese: Polonia
Persona di contatto: Siedziba Zamawiającego, parter, pok. nr 009 i 007
All'attenzione di: Grażyna Pytel, Piotr Konarski
Posta elettronica: gpytel@jsw.pl
Telefono: +48 327564423 / 327564428
Fax: +48 327564445
Indirizzo internet: www.jsw.pl/przetargi

Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: Denominazione ufficiale: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
Indirizzo postale: al. Jana Pawła II 4
Città: Jastrzębie-Zdrój
Codice postale: 44-330
Paese: Polonia
Persona di contatto: Siedziba Zamawiającego, parter, pok. nr 009 i 007
All'attenzione di: Grażyna Pytel, Piotr Konarski
Posta elettronica: gpytel@jsw.pl
Telefono: +48 327564423 / 327564428
Fax: +48 327564445
Indirizzo internet: www.jsw.pl/przetargi

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
I punti di contatto sopra indicati

Sezione II: Oggetto dell'appalto

II.1)Descrizione
II.1.6)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)

43123000

Descrizione
Macchine per lo scavo di gallerie.

Informazioni sui lotti

Lotto n.: 1 Denominazione: Najem 2 kombajnów chodnikowych wraz z niezbędnym wyposażeniem dla JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Zofiówka”.
1)Breve descrizione:
Najem kombajnów chodnikowych wraz z niezbędnym wyposażeniem dla JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” (2 zadania):
Zadanie 1 – Najem dwóch kombajnów chodnikowych wraz z niezbędnym wyposażeniem dla JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Zofiówka”.
Termin wykonania zamówienia:
1) Okres najmu każdego kombajnu: 506 dni (bez sobót, niedziel i świąt) od daty pozytywnego, protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia na dole kopalni przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
2) Termin dostawy:
— kombajn I: do 8 tygodni od daty zawarcia umowy,
— kombajn II: do 10 tygodni od daty zawarcia umowy.
3) Dostawa kombajnu środkami i na koszt Wykonawcy.
4) Protokolarny odbiór techniczny kombajnu na dole kopalni winien nastąpić w terminie nie dłuższym niż 8 tygodni od daty dostawy kompletnego przedmiotu zamówienia.
W przypadku braku protokolarnego odbioru technicznego kombajnu na dole kopalni w terminie określonym powyżej z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca rozpocznie naliczanie stawki czynszu najmu.
5) Zakończenie okresu najmu (naliczania czynszu) nastąpi w dniu telefonicznego (potwierdzonego pismem) poinformowania Wykonawcy o możliwości odbioru przedmiotu zamówienia.
6) Okres zwrotu kombajnu do Wykonawcy (środkami i na koszt Wykonawcy) – do 8 tygodni od daty zakończenia okresu najmu.
2)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)

43123000

3)Quantitativo o entità:
Powyżej 414 000 EUR.
4)Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
in giorni: 688 (dall'aggiudicazione dell'appalto)
5)Ulteriori informazioni sui lotti:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.
Lotto n.: 2 Denominazione: Najem kombajnu chodnikowego wraz z niezbędnym wyposażeniem dla JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Jas-Mos”.
1)Breve descrizione:
Najem kombajnów chodnikowych wraz z niezbędnym wyposażeniem dla JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” (2 zadania):
Zadanie 2 – Najem kombajnu chodnikowego wraz z niezbędnym wyposażeniem dla JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Jas-Mos”.
Termin wykonania zamówienia:
1) Okres najmu kombajnu: 629 dni (bez sobót, niedziel i świąt) od daty pozytywnego, protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia na dole kopalni przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
2) Termin dostawy: do 8 tygodni od daty zawarcia umowy.
3) Dostawa kombajnu środkami i na koszt Wykonawcy.
4) Protokolarny odbiór techniczny kombajnu na dole kopalni winien nastąpić w terminie nie dłuższym niż 6 tygodni od daty dostawy kompletnego przedmiotu zamówienia.
W przypadku braku protokolarnego odbioru technicznego kombajnu na dole kopalni w terminie określonym powyżej z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca rozpocznie naliczanie stawki czynszu najmu.
5) Zakończenie okresu najmu (naliczania czynszu) nastąpi w dniu telefonicznego (potwierdzonego pismem) poinformowania Wykonawcy o możliwości odbioru przedmiotu zamówienia.
6) Okres zwrotu kombajnu do Wykonawcy (środkami i na koszt Wykonawcy) – do 4 tygodni od daty zakończenia okresu najmu.
2)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)

43123000

3)Quantitativo o entità:
Powyżej 414 000 EUR.
4)Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
in giorni: 755 (dall'aggiudicazione dell'appalto)
5)Ulteriori informazioni sui lotti:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

Sezione IV: Procedura

IV.3)Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.3)Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (ad eccezione del sistema dinamico di acquisizione)
IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
24.11.2014 - 09:00
IV.3.5)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
polacco.