Szolgáltatások - 355938-2019

30/07/2019    S145

Belgium-Brüsszel: Eszközök és mechanizmusok kidolgozása a környezeti, szociális és irányítási (ESG) tényezőknek az EU bankszektorra alkalmazott prudenciális keretrendszerébe, valamint a bankok üzleti stratégiáiba és befektetési politikáiba történő integrációjához

2019/S 145-355938

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Bizottság, Directorate General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union
Postai cím: SPA2, 07/027
Város: Brussels
NUTS-kód: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postai irányítószám: 1049
Ország: Belgium
E-mail: EC-FISMA-CONTRACTS@ec.europa.eu
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://ec.europa.eu/info/departments/financial-stability-financial-services-and-capital-markets-union_en
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5201
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5201
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Eszközök és mechanizmusok kidolgozása a környezeti, szociális és irányítási (ESG) tényezőknek az EU bankszektorra alkalmazott prudenciális keretrendszerébe, valamint a bankok üzleti stratégiáiba és befektetési politikáiba történő integrációjához

Hivatkozási szám: FISMA/2019/024/D
II.1.2)Fő CPV-kód
79311400 Gazdasági kutatási szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A tanulmány célja hozzájárulás biztosítása az ajánlatkérő részére a következő célkitűzések elérésének elősegítése céljából:

— a környezeti, szociális és irányítási (ESG) kockázatok integrálása az uniós bankok kockázatkezelési folyamataiba,

— a környezeti, szociális és irányítási (ESG) kockázatok integrálása az uniós prudenciális felügyeletbe,

— a környezeti, szociális és irányítási (ESG) célkitűzések integrálása az uniós bankok üzleti stratégiáiba és befektetési politikáiba.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 550 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79310000 Piackutatási szolgáltatások
79311000 Felmérési, közvélemény-kutatási szolgáltatások
79314000 Megvalósíthatósági tanulmány
79330000 Statisztikai szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: 00 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

A feladatokat a nyertes ajánlattevő által kijelölt helyen kell végrehajtani. Legfeljebb 5 koordinációs megbeszélésre kerül sor az ajánlatkérővel Brüsszelben. Lásd a pályázati dokumentációt.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A nyertes ajánlattevő feladata a következő feladatok végrehajtása:

I. a környezeti, szociális és irányítási (ESG) kockázatoknak az uniós bankok kockázatkezelési folyamataiba történő integrálására irányuló legjobb gyakorlatok/elvek azonosítása és felmérése;

II. A környezeti, szociális és irányítási (ESG) kockázatoknak az uniós prudenciális felügyeletbe történő integrálására irányuló legjobb gyakorlatok/elvek azonosítása és felmérése;

III. A zöld finanszírozásra és fenntartható befektetésre irányuló, jól működő uniós piac létrejöttének útjában álló akadályok elemzése, valamint a megfelelő eszközök és stratégiák azonosítása a zöld finanszírozás fokozásának és a fenntartható pénzügyi termékek piaca bővítésének előmozdítása céljából.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: A javasolt módszertan minősége és relevanciája / Súlyszám: 80
Minőségi kritérium - Név: A munka megszervezése / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Minőség-ellenőrzési intézkedések / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 30
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 550 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Lásd a közbeszerzési dokumentumokat.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Lásd a közbeszerzési dokumentumokat.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Lásd a közbeszerzési dokumentumokat.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 09/10/2019
Helyi idő: 23:59
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Bolgár, Cseh, Dán, Német, Görög, Angol, Spanyol, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Litván, Lett, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Svéd
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 9 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 11/10/2019
Helyi idő: 14:30
Hely:

Rue de SPA 2, 00/201B (room Poséidon), 1049 Brussels, BELGIUM.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A pályázatbontáson minden ajánlattevőtől maximum 2 képviselő lehet jelen. A pályázónak szervezési és biztonsági okokból legkésőbb 3 munkanappal a pályázatbontás előtt el kell küldenie a képviselő teljes nevét és személyiigazolvány-, illetve útlevélszámát a következő e-mail-címre: EC-FISMA-CONTRACTS@ec.europa.eu

Ennek elmulasztása esetén az ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy megtagadja a helyszínre történő belépést.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Az Európai Unió Bíróságának Törvényszéke
Postai cím: Rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: L-2925
Ország: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-2100
Internetcím: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A vesztes fél értesítésétől, illetve – ennek hiányában – az eredmény ismertté válásától számított 2 hónapon belül. Az európai ombudsmanhoz benyújtott jogorvoslati kérelem nem eredményezi sem a jelenlegi időszak felfüggesztését, sem új fellebbezési időszak megnyitását.

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
23/07/2019