Ne bucurăm să vă anunțăm că veți putea utiliza noua versiune a portalului TED începând cu 29.1.2024 (dată orientativă, care rămâne de confirmat). Citiți-ne articolul pentru a afla care sunt îmbunătățirile și noile funcționalități și ce înseamnă acestea pentru utilizatori!

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Există o eroare care afectează modul în care sunt afișate URL-urile în anunțurile eForms. Încercăm să rezolvăm problema. Între timp, vă sugerăm să eliminați virgula (sau orice alt caracter special) care apare la sfârșitul URL-ului. Ne cerem scuze pentru acest inconvenient.

Servicii - 355944-2019

30/07/2019    S145

Luxemburg-Luxemburg: Prestare de servicii de întâmpinare, de asistență și de consiliere în favoarea vizitatorilor Centrului de informare european al instituțiilor europene din Luxemburg — COMM-PP-2019-000031

2019/S 145-355944

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Servicii

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2019/S 143-350791)

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană, Directorate-General Communication, EC Representation au Luxembourg — COMM-PP-2019-000031
Adresă: 7, rue Marché-aux-Herbes
Localitate: Luxembourg
Cod NUTS: LU00 Luxembourg
Cod poștal: L-2920
Țară: Luxemburg
Persoană de contact: Guillermo Jurado
E-mail: COMM-REP-LUX-FIN@ec.europa.eu
Telefon: +35 2430133440
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://ec.europa.eu/dgs/communication/index_en.htm
Adresa profilului cumpărătorului: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/tenders/tender-opportunities-department/tender-opportunities-communication_fr

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Prestare de servicii de întâmpinare, de asistență și de consiliere în favoarea vizitatorilor Centrului de informare european al instituțiilor europene din Luxemburg — COMM-PP-2019-000031

Număr de referinţă: COMM-PP-2019-000031
II.1.2)Cod CPV principal
79420000 Servicii conexe managementului
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Comisia Europeană caută un furnizor de servicii calificat care să ajute reprezentarea Comisiei Europene în Luxemburg să primească, să consilieze și să asiste în mod personalizat vizitatorii Centrului de informare european al casei Uniunii Europene din Luxemburg.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
25/07/2019
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2019/S 143-350791

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: IV.2.6)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta (numărul de luni):
În loc de:
A se citi:

6

VII.2)Alte informații suplimentare: