Services - 35599-2022

21/01/2022    S15

Hungary-Budapest: Engineering design services

2022/S 015-035599

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
National registration number: 11906522241
Postal address: Váci út 45.
Town: Budapest
NUTS code: HU Magyarország
Postal code: 1134
Country: Hungary
Contact person: Közbeszerzési Osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telephone: +36 18025769
Internet address(es):
Main address: http://www.nif.hu
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Other activity: közlekedési infrastruktúra fejlesztése

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

55.sz.főút,Pörböly-Bátaszék szakasz fejl.-Tervezés

Reference number: EKR001051432021
II.1.2)Main CPV code
71320000 Engineering design services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

55. sz. főút, Pörböly - Bátaszék közötti szakasz fejlesztése

Döntéselőkészítő tanulmány, előzetes vizsgálati és Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció, teljeskörű engedélyezési és teljeskörű kiviteli, valamint kisajátítási tervek készítése, az építési engedély, valamint a szükséges további engedélyek megszerzésében való közreműködés az 55 sz. főút Pörböly új nyomvonalon vezetett kb. 2,4 km hosszúságú 2×1 sávos vasút feletti átvezetést és fizikai elválasztással rendelkező ellenőrzőhely párt tartalmazó elkerülő szakasza vonatkozásában. Burkolatrekonstrukciós terv készítése az 55. sz. főút kb. 4,15 km hosszúságú 118+260.5 km és 122+405 km (M6 autópálya csomópont) közötti szakaszának vonatkozásában.

A feladat részletes leírását a szerződéstervezet, illetve annak mellékletét képező tervezési feladatleírás (műszaki leírás) tartalmazza.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 98 860 000.00 HUF
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
71356400 Technical planning services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU110 Budapest
Main site or place of performance:

Ajánlatkérő mindenkori székhelye (Magyarország, 1134 Budapest, Váci út 45. Átrium Park Irodaház "B" ép.)

II.2.4)Description of the procurement:

Döntéselőkészítő tanulmány, előzetes vizsgálati dokumentáció és/vagy környezeti hatástanulmány, Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció, teljeskörű engedélyezési és teljeskörű kiviteli valamint kisajátítási tervek készítése, az építési engedély, valamint a szükséges további engedélyek megszerzésében való közreműködés az 55 sz. főút Pörböly új nyomvonalon vezetett kb. 2,4 km hosszúságú 2×1 sávos vasút feletti átvezetést és fizikai elválasztással rendelkező ellenőrzőhely párt tartalmazó elkerülő szakasza vonatkozásában. Burkolatrekonstrukciós terv készítése az 55. sz. főút kb. 4,15 km hosszúságú 118+260.5 km és 122+405 km (M6 autópálya csomópont) közötti szakaszának vonatkozásában.

A feladat részletes leírását a szerződéstervezet, illetve annak mellékletét képező tervezési feladatleírás (műszaki leírás) tartalmazza.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: 1.1. AF III.1.3) M/2.1. pontja szerinti alk.köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv. meghatározott területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban megadva (0-36 hó) / Weighting: 30
Quality criterion - Name: 1.2. AF III.1.3) M/2.2. pontja szerinti alk.köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv. meghatározott területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban megadva (0-36 hó) / Weighting: 20
Price - Weighting: 50
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Részajánlattétel kizárásának indoka: A csatlakozó útszakaszok funkcionálisan együtt biztosítják az állami úthálózat átvezetését és kapcsolatát. Ezen felül az egyes tervfázisok szorosan egymásra épülnek, az esetleges szétbontás egy esetleges hibás, hiányos teljesítés esetén szinte ellehetetlenítené a felelősségi illetékesség megállapítását. Ezen felül az egyes tervfázisok egységes tervezési feladatként történő kiírása költség¬hatékonysági szempontból is indokolt, hiszen így nem kell egyes tervezési feladatot egymástól függetlenül többször elvégezni, vagy nem kell ellenőrző méréseket, vizsgálatokat elvégezni. A fentiek értelmében az elkészítendő tervezési munkarészek elválaszthatatlan egységet képeznek.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 187-486806
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

55.sz.főút,Pörböly-Bátaszék szakasz fejl.-Tervezés

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
14/01/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Pannonway Építő Kft.
National registration number: 13099581220
Postal address: Batsányi J. U. 9.
Town: Zalaegerszeg
NUTS code: HU223 Zala
Postal code: 8900
Country: Hungary
E-mail: info@pannonway.hu
Telephone: +36 92598757
Fax: +36 92598757
Internet address: http://www.pannonway.hu
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 89 919 000.00 HUF
Total value of the contract/lot: 98 860 000.00 HUF
V.2.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

Ajánlatkérő nem írta elő a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozat benyújtását.

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Ajánlattevő neve, címe, adószáma:

1. Ajánlattevő neve: Pannonway Építő Kft.

Székhelye: 8900 Zalaegerszeg Batsányi J. u. 9.

Adószáma: 13099581-2-20.

Ajánlatkérő az ajánlat bírálatának elhúzódása miatt - a Kbt. 70. § (2) bekezdése alapján - 2021. november 23. napján felkérte a Pannonway Építő Kft. (8900 Zalaegerszeg Batsányi J. u. 9.) ajánlattevőt, hogy cégszerűen nyilatkozzanak arról, hogy ajánlatukat változatlanul fenntartják-e az ajánlati kötöttség meghosszabbított idejére.

A meghosszabbított ajánlati kötöttség lejárata: 2022. január 28. napja, tekintettel arra, hogy az eljárást megindító felhívásban meghatározott ajánlati kötöttség ideje alatt a beérkezett ajánlatot Ajánlatkérő nem tudta elbírálni, illetve az eljárás eredménye az eredeti ajánlati kötöttség tartama alatt nem hirdethető ki.

A nyilatkozattételi határidő: 2021. november 29. (hétfő) 17:00 óra volt.

Ajánlattevő a megadott határidőig nem nyilatkozott az ajánlat fenntartásáról, azonban azt a Kbt. 70.§ (2) bek. alapján fenntartottnak kell tekinteni. Ajánlattevő az ajánlati biztosíték összegét ajánlatkérő megadott számlájára elutalta.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Kbt. 148. §-a alapján.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022