Tjänster - 356115-2014

Visa förkortad version

21/10/2014    S202

Nederländerna-Haag: Tjänster avseende internet och fast telefoni

2014/S 202-356115

Rättelse

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 5.9.2014, 2014/S 170-301091)

Eurojust, att. upphandlingssektorn, Maanweg 174, 2516 ABHaag, NEDERLÄNDERNA. Tfn +31 704125641. Fax +31 704125585. E-post: procurement@eurojust.europa.eu

I stället för 

IV.3.4) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar:

21.10.2014 (14:00).

IV.3.8) Anbudsöppning:

28.10.2014 (14:00).

[...]

Skall det stå 

IV.3.4) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar:

5.11.2014 (14:00).

IV.3.8) Anbudsöppning:

12.11.2014 (14:00).

[...]