Dienstleistungen - 356162-2022

01/07/2022    S125

Česko-Brno: Poradenské služby v oblasti řízení projektů

2022/S 125-356162

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Služby

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2022/S 098-270109)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: SAKO Brno SOLAR a.s.
Národní identifikační číslo: 14103320
Poštovní adresa: Jedovnická 4247/2
Obec: Brno
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
PSČ: 62800
Země: Česko
Kontaktní osoba: Mgr. Ondřej Steinbauer
E-mail: zadavacirizeni@intezaad.cz
Tel.: +420 605201154
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.sako.cz/
Adresa profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/SAKOBrnoSOLAR

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

„Dotační, projektové a energetické poradenství v rámci projektu FVE systém na střechách budov ve vlastnictví Statutárního města Brna“

II.1.2)Hlavní kód CPV
72224000 Poradenské služby v oblasti řízení projektů
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky (dále jen „veřejná zakázka“) je poskytnutí služeb spočívajících v komplexní a systematické projektové a procesní podpoře při přípravě a realizaci dotačních projektů zadavatele v rámci instalace FVE systému na střechách budov ve vlastnictví Statutárního města Brna a poskytování služeb s tím spojených, včetně vypracování energetických posudků.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
27/06/2022
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2022/S 098-270109

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 28/06/2022
Místní čas: 09:00
Má být:
Datum: 01/07/2022
Místní čas: 09:00
VII.2)Další dodatečné informace: