Services - 356348-2022

01/07/2022    S125

Netherlands-Rotterdam: Research and development services and related consultancy services

2022/S 125-356348

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2020/S 252-636824)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Gemeente Rotterdam
National registration number: 24483298 0003
Postal address: Wilhelminakade 179
Town: Rotterdam
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 3002 AN
Country: Netherlands
Contact person: Daniel Beek
E-mail: d.beek@rotterdam.nl
Telephone: +31 0622311783
Internet address(es):
Main address: http://www.rotterdam.nl
Address of the buyer profile: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=162399

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

4-D-21858-20: Advies en ingenieursdiensen zeef 2 , inpassing oeververbinding & OV

II.1.2)Main CPV code
73000000 Research and development services and related consultancy services
II.1.3)Type of contract
Services

Section VI: Complementary information

VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2020/S 252-636824

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: VI.3
Place of text to be modified: Nadere inlichtingen
Instead of:
Read:

De Opdracht zal in totaal met 250.000 euro wijzigen. Deze wijziging bestaat uit meerdere opdrachten. Voor elk van de opdrachten is gekeken naar of deze voldoen aan de uitzondering van artikel 2.163 d AW. Hierbij heeft Aanbestedende Dienst geconcludeerd dat deze uitzondering voor elk van de opdrachten van toepassing is.

- deze aanvullende diensten zijn noodzakelijk;

- deze aanvullende diensten waren niet in de oorspronkelijke aanbestedingsstukken waren

opgenomen;

- een verandering van opdrachtnemer was niet mogelijk is om economische of technische redenen

en tot aanzienlijk ongemak of aanzienlijke kostenstijgingen zou leiden voor de aanbestedende dienst ; mits

- de verhoging van de prijs bedraagt niet meer dan 50% van de waarde van de

oorspronkelijke opdracht. (250.000 is 41% van de oorspronkelijke waarde)

Middels deze publicatie heeft Aanbestedende Dienst aan alle vereisten voldaan van artikel 2.163 D AW.

VII.2)Other additional information: