Podívejte se na naše stránky věnované nabídkovým řízením týkajícím se zdravotnického vybavení v souvislosti COVID-19.

Konference o budoucnosti Evropy vám dává příležitost podělit se o vaše myšlenky a spoluutvářet budoucnost Evropy. Nenechávajte si svůj názor pro sebe!

Služby - 356356-2016

13/10/2016    S198

Španělsko-Alicante: Služby průzkumu spokojenosti zaměstnanců

2016/S 198-356356

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví
Národní identifikační číslo: V-03965324
Poštovní adresa: Avenida de Europa, 4
Obec: Alicante (Alicante)
Kód NUTS: ES521 Alicante / Alacant
PSČ: 03008
Země: Španělsko
E-mail: Procurement@euipo.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/public-procurement
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1937
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Služby průzkumu spokojenosti zaměstnanců.

Spisové číslo: AO/015/16.
II.1.2)Hlavní kód CPV
79311000 Průzkum služeb
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Práce EUIPO na příštích 5 let je vymezena ve strategickém plánu pro rok 2020 („SP2020“), který byl přijat dne 1.6.2016 a je dále rozveden v ročních pracovních programech Úřadu. Prostřednictvím SP2020 má EUIPO v úmyslu věnovat se svým provozním a správním činnostem optimálním způsobem a co nejlépe se připravit na budoucí výzvy.

Náplní této výzvy k podání nabídek je snaha zajistit poskytnutí služeb v případě průzkumů spokojenosti mezi zaměstnanci. Tyto průzkumy by měly být prováděny v pravidelných a cyklických intervalech nezávislými poskytovateli, což Úřadu umožní dosáhnout cílů stanovených v SP2020.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 1 160 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: ES521 Alicante / Alacant
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante (Alicante), ŠPANĚLSKO.

II.2.4)Popis zakázky:

Tato výzva k podání nabídek poskytne smluvní způsob, jak splnit požadavky na:

— zajištění průzkumů spokojenosti mezi zaměstnanci v cyklickém intervalu a nezávisle,

— řízení celého procesu a metodiky: počínaje přípravou a ověřením dotazníku a konče spuštěním průzkumu, vypracováním výsledků, jejich analýzou, uspořádáním workshopů za účelem vypracování akčních plánů se zaměstnanci a vedoucími pracovníky EUIPO.

Služby v těchto oblastech budou vždy realizovány za dohledu a řízení a v rámci oprávnění zaměstnance EUIPO.

Rozsah zadávané rámcové smlouvy pokrývá služby vymezené v příloze II – technické specifikace.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 160 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s několika účastníky
Předpokládaný maximální počet účastníků rámcové smlouvy: 2
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 14/11/2016
Místní čas: 13:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 9 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 15/11/2016
Místní čas: 11:00
Místo:

Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante (Alicante), ŠPANĚLSKO.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Každý uchazeč může vyslat až 2 zástupce. Úřad by měl být faxem na čísle +34 965138500 nebo e-mailem na procurement@euipo.europa.eu informován o jménech a číslech dokladů totožnosti návštěvníků, a to do 11.11.2016.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
Budou přijímány elektronické faktury
VI.3)Další informace:

Zadávací dokumentace bude dostupná ke stažení na adrese uvedené v rámci kapitoly I.3. Tato internetová stránka bude pravidelně aktualizována a je tedy na odpovědnosti uchazečů se na ni v průběhu období nabídkového řízení pravidelně vracet a čerpat informace z provedených aktualizací, úprav nebo odpovědí na otázky.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Země: Lucembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Ve lhůtě 2 měsíců od oznámení žalobci nebo, není-li k dispozici, ode dne, kdy vstoupilo ve známost.

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
03/10/2016