Covid-19-pandemia: Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden tarjouskilpailut

Euroopan tulevaisuuskonferenssi tarjoaa kaikille kansalaisille mahdollisuuden esittää ideoitaan ja antaa suuntaa yhteiselle tulevaisuudellemme. Kerro kantasi!

Palvelut - 356356-2016

13/10/2016    S198

Espanja-Alicante: Henkilöstön tyytyväisyystutkimusta koskevat palvelut

2016/S 198-356356

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: V-03965324
Postiosoite: Avenida de Europa, 4
Postitoimipaikka: Alicante (Alicante)
NUTS-koodi: ES521 Alicante / Alacant
Postinumero: 03008
Maa: Espanja
Sähköpostiosoite: Procurement@euipo.europa.eu
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/public-procurement
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1937
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Henkilöstön tyytyväisyystutkimusta koskevat palvelut

Viitenumero: AO/015/16.
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
79311000 Kyselytutkimuspalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) työ seuraavien 5 vuoden ajaksi määritellään strategisessa suunnitelmassa vuodelle 2020 (strategic plan for 2020 – SP2020). Suunnitelma on hyväksytty 1.6.2016, ja siitä saa lisätietoja viraston vuotuisista työohjelmista. SP2020-suunnitelman avulla EUIPO haluaa jatkossakin suorittaa toiminnalliset ja hallinnolliset toimensa parhaalla mahdollisella tavalla ja olla parhaiten valmistautunut tuleviin haasteisiin.

Tämän tarjouspyynnön kohteena on henkilöstön tyytyväisyystutkimuksia koskevien palveluiden hankkiminen. Riippumattoman tarjoajan on suoritettava tutkimukset säännöllisin ja toistuvin määräajoin auttaakseen virastoa saavuttamaan SP2020-suunnitelmassa asetetut tavoitteet.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 1 160 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: ES521 Alicante / Alacant
Pääasiallinen suorituspaikka:

Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante (Alicante), ESPANJA.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Tämän tarjouspyynnön perusteella tehtävän sopimuksen avulla voidaan täyttää seuraavat tarpeet:

— henkilöstön tyytyväisyystutkimusten toimittaminen toistuvasti ja itsenäisesti,

— koko prosessin ja menetelmien hallinnointi seuraavasti: kyselylomakkeiden laatimisesta ja hyväksymisestä tutkimuksen käynnistämiseen, tulosten tuottamiseen ja niiden analysointiin sekä työpajojen edistämiseen toimintasuunnitelmien laatimiseksi EUIPOn henkilöstön ja johtajien kanssa.

Palvelut kyseisillä alueilla toimitetaan aina EUIPOn henkilöstön jäsenen valvonnan, seurannan ja määräysvallan alaisuudessa.

Tehdyn puitesopimuksen laajuuteen sisältyvät palvelut, jotka kuvataan tarkemmin liitteessä II (tekniset eritelmät).

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 1 160 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa
Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 2
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 14/11/2016
Paikallinen aika: 13:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Bulgaria, Tšekki, Tanska, Saksa, Kreikka, Englanti, Espanja, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Liettua, Latvia, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Ruotsi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 9 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 15/11/2016
Paikallinen aika: 11:00
Paikka:

Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante (Alicante), ESPANJA.

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Kukin tarjoaja voi lähettää tilaisuuteen enintään 2 edustajaa. Virastolle on ilmoitettava vierailijoiden nimet ja henkilöllisyystodistusten numerot faksitse numeroon +34 965138500 tai sähköpostitse osoitteeseen procurement@euipo.europa.eu 11.11.2016 mennessä.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
VI.3)Lisätiedot:

Tarjousasiakirjat ovat ladattavissa kohdassa I.3 mainitusta osoitteesta. Kyseistä verkkosivustoa päivitetään säännöllisesti, ja tarjoajien on itse huolehdittava päivitysten, muutosten tai kysymyksiin esitettyjen vastausten seuraamisesta tarjousmenettelyn aikana.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: 2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 4303-2100
Internetosoite: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

muutoksenhakupyynnöt on jätettävä 2 kuukauden kuluessa siitä, kun asianomistaja on saanut ilmoituksen asiasta tai, mikäli ilmoitusta ei ole tehty, 2 kuukauden kuluessa siitä päivästä, kun asia on saatu tiedoksi.

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
03/10/2016