Pentru informații privind cererile de oferte referitoare la nevoile de echipamente medicale, consultați site-ul specific cu informații despre COVID-19.

Conferința privind viitorul Europei vă oferă șansa de a vă împărtăși ideile și de a modela viitorul Europei. Faceți-vă auzit!

Servicii - 356356-2016

13/10/2016    S198

Spania-Alicante: Servicii de sondaj privind satisfacția personalului

2016/S 198-356356

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală
Număr naţional de înregistrare: V-03965324
Adresă: Avenida de Europa, 4
Localitate: Alicante (Alicante)
Cod NUTS: ES521 Alicante / Alacant
Cod poștal: 03008
Țară: Spania
E-mail: Procurement@euipo.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/public-procurement
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1937
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii de sondaj privind satisfacția personalului.

Număr de referinţă: AO/015/16.
II.1.2)Cod CPV principal
79311000 Servicii de studii
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Activitatea EUIPO pentru următorii 5 ani este definită în planul strategic pentru 2020 („PS2020”) care a fost adoptat la 1.6.2016 și este detaliată suplimentar în programele anuale de lucru ale oficiului. Prin PS2020, EUIPO dorește să își continue activitățile operaționale și administrative în mod optim și să fie mai bine pregătit pentru provocările viitoare.

Obiectul acestei licitații este de a obține prestarea de servicii pentru sondaje privind satisfacția personalului. Sondajele trebuie să fie realizate de un furnizor independent, în mod regulat și ciclic, pentru a ajuta oficiul să atingă obiectivele stabilite în PS2020.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 1 160 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: ES521 Alicante / Alacant
Locul principal de executare:

Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante (Alicante), SPANIA.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Această licitație va furniza o soluție contractuală care să respecte cerințele pentru:

— punerea la dispoziție de sondaje privind satisfacția personalului în mod ciclic și independent;

— gestionarea întregului proces și metodologia: de la pregătirea și validarea chestionarelor la lansarea sondajelor, obținerea rezultatelor, analizarea rezultatelor, facilitarea atelierelor de lucru pentru elaborarea de planuri de acțiune cu personalul și managerii EUIPO.

Serviciile care se încadrează în aceste domenii vor fi prestate întotdeauna sub supravegherea, controlul și autoritatea unui membru al personalului EUIPO.

Obiectul contractului-cadru atribuit acoperă serviciile detaliate în anexa II – specificațiile tehnice.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 160 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
Numărul maxim preconizat de participanţi la acordul-cadru: 2
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 14/11/2016
Ora locală: 13:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 9 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 15/11/2016
Ora locală: 11:00
Locul:

Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante (Alicante), SPANIA.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Fiecare ofertant poate trimite maximum 2 reprezentanți. Oficiul trebuie să fie informat prin fax la numărul +34 965138500 sau prin e-mail la procurement@euipo.europa.eu cu privire la numele și la numerele actelor de identitate ale vizitatorilor, înainte de 11.11.2016.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
Se va accepta facturarea electronică
VI.3)Informații suplimentare:

Dosarul licitației va fi disponibil pentru descărcare la adresa indicată la punctul I.3. Site-ul va fi actualizat periodic și este responsabilitatea ofertanților să verifice eventualele actualizări, modificări sau răspunsuri la întrebări pe parcursul perioadei de licitație.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

În termen de 2 luni de la notificarea reclamantului sau, în lipsa acesteia, de la ziua în care acesta a luat cunoștință de actul respectiv.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
03/10/2016