Från i dag den 2 november 2022 är TED-webbplatsen redo för eForms. Ändrad sökfunktion: du måste anpassa dina fördefinierade expertsökningar. Läs mer om förändringarna i TED-nyheterna och på de uppdaterade hjälpsidorna

Tjänster - 356356-2016

13/10/2016    S198

Spanien-Alicante: Tjänster avseende medarbetarenkät

2016/S 198-356356

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet
Nationellt registreringsnummer: V-03965324
Postadress: Avenida de Europa, 4
Ort: Alicante (Alicante)
Nuts-kod: ES521 Alicante / Alacant
Postnummer: 03008
Land: Spanien
E-post: Procurement@euipo.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/public-procurement
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1937
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Tjänster avseende medarbetarenkät

Referensnummer: AO/015/16.
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79311000 Undersökningar
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

EUIPO:s verksamhet för de närmaste 5 åren håller på att fastställas i den strategiska planen för 2020 (strategic plan for 2020 – SP2020) som antogs 1.6.2016, och verksamheten fastställas ytterligare i detalj i myndighetens årliga arbetsprogram. Med SP2020 vill EUIPO fortsätta fullfölja sina operativa och administrativa verksamheter på det mest optimala sättet samt vara bäst förberedd för framtida utmaningar.

Syftet med denna anbudsinfordran är att erhålla tjänster avseende medarbetarenkäter. Undersökningarna ska utföras av en oberoende leverantör inom en regelbunden och cyklisk tidsram för att hjälpa myndigheten att uppnå målen som anges i SP2020.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 1 160 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: ES521 Alicante / Alacant
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante (Alicante), SPANIEN.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Denna anbudsinfordran ska tillhandahålla ett kontraktsmässigt sätt att uppfylla behoven avseende följande:

— Tillhandahållande av medarbetarenkäter, på ett cykliskt sätt och oberoende.

— Hantering av hela processen samt metoden: från att utarbeta och validera enkäten till att starta undersökningen, ta fram resultaten, analysera resultaten och främja workshoppar för att ta fram handlingsplaner med anställda och chefer vid EUIPO.

Tjänster inom dessa områden kommer alltid att tillhandahållas under övervakning, kontroll och ansvar av en medlem ur EUIPO:s personal.

Det tilldelade ramavtalet omfattar tjänsterna som anges i bilaga II – tekniska specifikationer.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 1 160 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med flera aktörer
Planerat högsta antal deltagare i ramavtalet: 2
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 14/11/2016
Lokal tid: 13:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 9 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 15/11/2016
Lokal tid: 11:00
Plats:

Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante (Alicante), SPANIEN.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Varje anbudsgivare får skicka högst 2 representanter. Myndigheten ska informeras via fax till +34 965138500 eller via e-post till procurement@euipo.europa.eu om besökarnas namn och numren på deras identitetshandlingar före 11.11.2016.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk fakturering godtas
VI.3)Kompletterande upplysningar:

Upphandlingsdokumenten kommer att finnas tillgängliga för nedladdning på adressen som anges under rubrik I.3. Webbplatsen kommer att uppdateras regelbundet och det åligger anbudsgivarna att kontrollera vilka uppdateringar och ändringar eller svar på frågor som görs under anbudsperioden.

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Inom 2 månader från den dag då den klagande delgavs eller, om så inte skett, från den dag då det blev känt.

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
03/10/2016