Lieferungen - 356414-2021

14/07/2021    S134

Polen-Kędzierzyn-Koźle: Nichtchemisches medizinisches Einwegmaterial und hämatologisches Verbrauchsmaterial

2021/S 134-356414

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2021/S 118-309738)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Kędzierzyn-Koźle
Postanschrift: ul. 24 Kwietnia 5
Ort: Kędzierzyn-Koźle
NUTS-Code: PL524 Opolski
Postleitzahl: 47-200
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Elżbieta Kozioł
E-Mail: przetargi@e-szpital.eu
Telefon: +48 774062566
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.e-szpital.eu

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu – 40 zadań częściowych

Referenznummer der Bekanntmachung: AZ-P.2021.19
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33141000 Nichtchemisches medizinisches Einwegmaterial und hämatologisches Verbrauchsmaterial
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Zamówienie zostało podzielone na 40 zadań zg. z pkt 3.2 SWZ.

2. Informacje dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia:

1) oferowany przedmiot zamówienia (dot. wyrobów medycznych) musi być dopuszczony do obrotu na terenie RP i posiadać deklaracje zgodności oraz spełniać wymagania odpowiednich norm i przepisów, a w szczególności określonych w:

— ustawie z 20.5.2010 o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 175),

— rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 5.11.2010 w sprawie sposobu kwalifikacji wyrobów medycznych (Dz.U. z 2010 r. nr 215, poz. 1416),

— rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 17.2.2016 w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur zgodności wyrobów medycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 211),

— rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 22.9.2010 w sprawie wzoru znaku CE (Dz.U. z 2010 r. nr 186, poz. 1252 z późn. zm.),

— dyrektywie 2007/47/EC z 21.9.2007 zmieniającej dyrektywę 93/42/EWG z 14.4.1993 – dotyczącej wyrobów medycznych.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/07/2021
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 118-309738

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 22/07/2021
Ortszeit: 08:20
muss es heißen:
Tag: 02/08/2021
Ortszeit: 08:20
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Stelle des zu berichtigenden Textes: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Anstatt:
Tag: 20/10/2021
muss es heißen:
Tag: 31/10/2021
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 22/07/2021
Ortszeit: 08:30
muss es heißen:
Tag: 02/08/2021
Ortszeit: 08:30
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: