Supplies - 356520-2020

Submission deadline has been amended by:  398621-2020
29/07/2020    S145

Poland-Włocławek: Disposable gloves

2020/S 145-356520

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku
Postal address: ul. Wieniecka 49
Town: Włocławek
NUTS code: PL619 Włocławski
Postal code: 87-800
Country: Poland
Contact person: mgr Agnieszka Matczak – Referent ds. Zamówień Publicznych, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek.
E-mail: przetargi@szpital.wloclawek.pl
Telephone: +48 544129413
Fax: +48 544129432
Internet address(es):
Main address: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.wloclawek
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.wloclawek
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa rękawic medycznych – postępowanie II dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku

Reference number: DZP/68/2020
II.1.2)Main CPV code
18424300 Disposable gloves
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa rękawic diagnostycznych nitrylowych, rękawic diagnostycznych nitrylowych do podajników, rękawic do działu sprzątania, rękawic do cytostatyków, rękawic chirurgicznych jałowych oraz rękawic chirurgicznych jałowych ortopedycznych i ginekologicznych przez okres 24 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy:

Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 2.1–2.6 do niniejszej SIWZ.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część nr 1. Rękawice diagnostyczne nitrylowe

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
NUTS code: PL6 MAKROREGION PÓŁNOCNY
NUTS code: PL61 Kujawsko-pomorskie
NUTS code: PL619 Włocławski
Main site or place of performance:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Poz. 1 rękawice diagnostyczne nitrylowe op. 40 000.

Poz. 2 rękawice do procedur wysokiego ryzyka. op. 360.

Szczegółowy opis zawiera formularz asortymentowo-cenowy – załącznik 2.1 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część nr 2. Rękawice diagnostyczne nitrylowe do podajników

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
NUTS code: PL6 MAKROREGION PÓŁNOCNY
NUTS code: PL61 Kujawsko-pomorskie
NUTS code: PL619 Włocławski
Main site or place of performance:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Poz. 1 rękawice diagnostyczne nitrylowe do podajników op. 400.

Szczegółowy opis zawiera formularz asortymentowo-cenowy – załącznik 2.2 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część nr 3. Rękawice dla działu sprzątania

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
NUTS code: PL6 MAKROREGION PÓŁNOCNY
NUTS code: PL61 Kujawsko-pomorskie
NUTS code: PL619 Włocławski
Main site or place of performance:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Poz. 1 rękawice dla działu sprzątania op. 3 000.

Szczegółowy opis zawiera formularz asortymentowo-cenowy – załącznik 2.3 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część nr 4. Rękawice do cytostatyków

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
NUTS code: PL6 MAKROREGION PÓŁNOCNY
NUTS code: PL61 Kujawsko-pomorskie
NUTS code: PL619 Włocławski
Main site or place of performance:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Poz. 1 rękawice do przygotowywania cytostatyków par 600.

Poz. 2 rękawice do podawania cytostatyków ochronne op. 48.

Szczegółowy opis zawiera formularz asortymentowo-cenowy – załącznik 2.4 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część nr 5. Rękawice chirurgiczne jałowe

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
NUTS code: PL6 MAKROREGION PÓŁNOCNY
NUTS code: PL61 Kujawsko-pomorskie
NUTS code: PL619 Włocławski
Main site or place of performance:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Poz. 1 rękawice chirurgiczne, jałowe, lateksowe, bezpudrowe par 35 000.

Poz. 2 rękawice chirurgiczne, mikrochirurgiczne, jałowe, lateksowe, bezpudrowe par 35 000.

Poz. 3 rękawice chirurgiczne, syntetyczne, jałowe, neoprenowe, bezpudrowe par 48 000.

Szczegółowy opis zawiera formularz asortymentowo-cenowy – załącznik 2.5 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część nr 6. Rękawice chirurgiczne ortopedyczne i ginekologiczne

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
NUTS code: PL6 MAKROREGION PÓŁNOCNY
NUTS code: PL61 Kujawsko-pomorskie
NUTS code: PL619 Włocławski
Main site or place of performance:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Poz. 1 rękawice chirurgiczne, ortopedyczne jałowe, lateksowe, bezpudrowe par 21 800.

Poz. 2 rękawice chirurgiczne, ginekologiczne o przedłużonym mankiecie, jałowe, lateksowe bezpudrowe par 3 600.

Szczegółowy opis zawiera formularz asortymentowo-cenowy – załącznik 2.6 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.

2. Badanie wystąpienia przesłanek wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi po ocenie ofert:

1) Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2) Po ocenie ofert Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp.

3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

Etap składania oferty

1. JEDZ – oświadczenie wstępnie potwierdzające spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak przesłanek do wykluczenia, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ, sporządzone w postaci elektronicznej, składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym – zasady określone w rozdziale XII SIWZ.

2. Formularz ofertowy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ, sporządzony w postaci elektronicznej, składany za pomocą środków komunikacji elektronicznej – zasady określone w rozdziale XII SIWZ.

3. Formularz asortymentowo-cenowy, zgodnie z załącznikiem nr 2.1–2.6 do SIWZ, sporządzony w postaci elektronicznej – zasady określone w rozdziale XII SIWZ.

4. Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innego podmiotu (dalej jako „Podmiot Udostępniający”) na zasadach określonych w art. 22a uPzp, w celu dysponowania niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego Zamawiający wymaga przedłożenia:

a) zobowiązania Podmiotu Udostępniającego składanego w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem (w zakresie dokumentów dotyczących Podmiotu Udostępniającego poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje Podmiot Udostępniający, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca), które będzie określało:

I. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

II. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

III. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

IV. ze zobowiązania Podmiotu Udostępniającego powinna wynikać gwarancja rzeczywistego dostępu wykonawcy do zasobów Podmiotu Udostępniającego;

b) w celu wykazania braku istnienia wobec Podmiotu Udostępniającego podstaw do wykluczenia, a także spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na zasoby Podmiotu Udostępniającego, wykonawca składa oświadczenie wstępne JEDZ wypełnione przez Podmiot Udostępniający zgodnie ze wzorem, który stanowiącym załącznik nr 3 do SWIZ sporządzone, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

5. Dowód wniesienia wadium wykonawca wnosi w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgodnie ze stanowiskiem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych wniesienie dokumentu wadium w postaci elektronicznej powinno obejmować przekazanie tego dokumentu w takiej formie w jakiej został on ustanowiony przez gwaranta, tj. oryginału dokumentu.

6. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych) w przypadku podpisywania oferty przez osobę nie wpisaną do dokumentów rejestracyjnych. Pełnomocnictwo musi zawierać w szczególności ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Pełnomocnictwo należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej (...)

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

c) zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:

niniejszy warunek Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, dostawy w zakresie objętym przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 dostawę do każdej z części zamówienia w zakresie dostaw rękawic medycznych o wartości minimum PLN brutto:

tabela nr 2:

— część nr 1: 402 000,00 PLN,

— część nr 2: 5 486,00 PLN,

— część nr 3: 15 957,00 PLN,

— część nr 4: 1 782,00 PLN,

— część nr 5: 146 826,00 PLN,

— część nr 6: 30 764,00 PLN,

w ramach jednego kontraktu – odpowiednio w każdej części z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania oraz podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane wraz z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.

W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na kilka części, Zamawiający dopuszcza wykazanie się przez Wykonawcę jedną dostawą w ramach jednego kontraktu na wartość równą lub wyższą od sumy wartości wskazanych w ww. warunku obliczonych dla danych części, Np. w przypadku gdyby Wykonawca składał ofertę na część nr 1 oraz część nr 3 to może wykazać się doświadczeniem w wykonaniu co najmniej 1 dostawy w ramach jednego kontraktu na wartość co najmniej 417 957,00 PLN brutto.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Wszelkie istotne postanowienia jakie zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy określa załącznik nr 4 – wzór umowy do SIWZ. Dopuszczalne zmiany postanowień zawartej umowy oraz określenie warunków tych zmian określa paragraf 11 wzoru umowy.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 31/08/2020
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 31/08/2020
Local time: 11:00
Place:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, POLSKA, III piętro.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

Uwaga

1. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

2. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne części. Poprzez ofertę częściową Zamawiający rozumie: ofertę zawierającą wszystkie pozycje w części zamówienia.

3. Zamawiający nie ogranicza liczby części zamówienia, które można udzielić jednemu wykonawcy.

4. Przedmiot zamówienia ma być dostarczony w opakowaniu producenta.

5. Wykonawca będzie dostarczał towar oznakowany na opakowaniach z następującymi danymi: nazwa towaru, ilość, data produkcji, data ważności do użytku, producent.

6. Zamawiający wymaga dokonania każdej dostawy przedmiotu zamówienia w terminie maksymalnie 5 dni roboczych.

7. Wykonawca musi zagwarantować dostępność oferowanego przedmiotu zamówienia przez cały okres obowiązywania umowy.

8. Zamawiający zastrzega, że podane w opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 2.1–2.6 do SIWZ) przewidywane zapotrzebowanie (podane ilości) nie stanowią ilości gwarantowanych przez Zamawiającego, bowiem faktyczny zakres zamówień składanych przez Zamawiającego w czasie obowiązywania umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego uzależniony będzie od potrzeb Zamawiającego związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Jednakże zmniejszenie ilości asortymentu podanych w zał. nr 2.1–2.6 nie przekroczy 20 % ilości przewidzianej w zał. nr 2.1–2.6 dla danej części.

9. Dostarczony przedmiot zamówienia winien być zaopatrzony w etykietę handlową sporządzoną w języku polskim, zawierającą niezbędne informacje potrzebne do bezpiecznego używania dla bezpośredniego użytkownika. Jeśli oryginalna dokumentacja jest sporządzona w innym języku, to Wykonawca dostarczy wraz z oryginałem tłumaczenie na język polski.

10. Wymagania do przedmiotu zamówienia i ważne dokumenty na potwierdzenie ich spełnienia (nie dotyczy części nr 4 poz. 1)

Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i do używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U.z 2017 r., poz. 211).

11. Zamawiający po wyłonieniu oferty najwyżej ocenionej wezwie Wykonawcę do złożenia aktualnych kart katalogowych potwierdzających wszystkie wymagane parametry, dotyczących zaoferowanego przedmiotu zamówienia w zakresie rękawic – na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 uPzp.

12. Raporty akredytowanej jednostki oceniającej z wyników badań, które to raporty i ich zakres zostały szczegółowo określone w poszczególnych formularzach asortymentowo-cenowych dla danego typu rękawic, stanowiących załączniki nr 2.1–2.6 – na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1uPzp.

13. Zamawiający wymaga badań producenta lub akredytowanej jednostki oceniającej potwierdzających parametry techniczne rękawic badanych zgodnie z normą EN 455 lub równoważną (tj. AQL, długość, grubość rękawic, zawartość protein, siła zrywu) – na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 uPzp.

14. cała komunikacja i korespondencja pomiędzy zamawiającym a wykonawcą odbywa się przy pomocy Środków komunikacji elektronicznej zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale XII SIWZ.

15. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.wloclawek

We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (TED lub numerem postępowania).

16. Oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a, w tym jednolity dokument, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

17. Termin płatności 60 dni.

18. W niniejszym postępowaniu wymaga się wniesienia wadium wysokości określonej w tabela nr 3.

19. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800/03
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcy, który ma lub miał interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Zgodnie z art. 180 ustawy Prawo zamówień publicznych:

a) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

b) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

c) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

d) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

3. Zgodnie z art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych:

a) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

b) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

c) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800/03
VI.5)Date of dispatch of this notice:
24/07/2020