Supplies - 356539-2020

29/07/2020    S145

Poland-Krakow: Combat uniforms

2020/S 145-356539

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: 3 Regionalna Baza Logistyczna
National registration number: 121390415
Postal address: ul. Montelupich 3
Town: Kraków
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Postal code: 30-901
Country: Poland
Contact person: Mara Jantas
E-mail: m.jantas@ron.mil.pl

Internet address(es):

Main address: http://www.3rblog.wp.mil.pl

Address of the buyer profile: https://www.platformazakupowa.pl/pn/3rblog

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.platformazakupowa.pl/pn/3rblog
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.platformazakupowa.pl/pn/3rblog
I.4)Type of the contracting authority
Other type: jednostka sektora finansów publicznych
I.5)Main activity
Defence

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania dla WS i ŻW – kombinezon ćwiczebny WS, kominiarka z dzianiny trudnotopliwej WS, buty górskie, buty specjalne letnie WS

Reference number: 133/2020
II.1.2)Main CPV code
35812000 Combat uniforms
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania dla WS i ŻW w zakresie 4 zadań:

— zadanie nr 1: kombinezon ćwiczebny WS w kamuflażu,

— zadanie nr 2: kominiarka z dzianiny trudnotopliwej WS,

— zadanie nr 3: buty górskie,

— zadanie nr 4: buty specjalne letnie WS.

System zarządzania jakością dostawcy musi spełniać wymagania zawarte w PN-EN ISO 9001:2015.

Przedmiot zamówienia będzie podlegał nadzorowaniu jakości realizowanemu przez RPW zgodnie z AQAP 2131.

Przedmiot zamówienia objęty jest znakowaniem kodem kreskowym.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Kombinezon ćwiczebny WS w kamuflażu

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
35812000 Combat uniforms
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL81 Lubelskie
Main site or place of performance:

Miejsce dostawy: 3 RBLog Skład Jawidz, 21-077 Spiczyn, POLSKA.

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania nr 1 jest dostawa: kombinezonu ćwiczebnego WS w kamuflażu – w ilości: 4 720 kpl.

2. Realizacja umowy nastąpi w terminie zgodnie z ofertą Wykonawcy wybranego do realizacji zamówienia (termin wykonania jest jednym z kryteriów oceny ofert): od dnia podpisania umowy – do 31.10.2020 lub do 16.11.2020 lub do 30.11.2020.

3. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego, Zamawiający zażąda od Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni następujących dokumentów:

— wyniki badań (z datą wystawienia późniejszą od daty zatwierdzenia WTU) tkaniny zasadniczej potwierdzone przez akredytowane laboratorium stwierdzające wymagania zawarte w tablica nr A1; A2 oraz oświadczenia o zgodności parametrów oferowanego wyrobu z zapisami zawartymi w WTU 117/DKWS,

— wzór jednego kompletu kombinezonu ćwiczebnego WS w kamuflażu w rozmiarze bluza M/R i spodnie 32/Regular.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin wykonania zamówienia / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/11/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Wymagane wadium: 100 000,00 PLN.

2. Zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp, Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Kominiarka z dzianiny trudnotopliwej WS

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL81 Lubelskie
Main site or place of performance:

Miejsce dostawy: 3 RBLog Skład Jawidz, 21-077 Spiczyn, POLSKA.

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania nr 2 jest dostawa: kominiarki z dzianiny trudnotopliwej WS – w ilości: 600 szt.

2. Realizacja umowy nastąpi w terminie zgodnie z ofertą Wykonawcy wybranego do realizacji zamówienia (termin wykonania jest jednym z kryteriów oceny ofert): od dnia podpisania umowy – do 31.10.2020 lub do 16.11.2020 lub do 30.11.2020.

3. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego, Zamawiający zażąda od Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni następujących dokumentów:

— wyniki badań (z datą wystawienia późniejszą od daty zatwierdzenia WTU) dzianiny zasadniczej potwierdzone przez akredytowane laboratorium stwierdzające wymagania zawarte w pkt VI tablica 2–9 oraz oświadczenia o zgodności parametrów oferowanego wyrobu z zapisami zawartymi w WTU 72/DKWS,

— wzór jednej sztuki kominiarki z dzianiny trudnotopliwej WS w rozmiarze L.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin wykonania zamówienia / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/11/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Wymagane wadium: 900,00 PLN.

2. Zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp, Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Buty górskie

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
18832000 Special footwear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL81 Lubelskie
Main site or place of performance:

Miejsce dostawy: 3 RBLog Skład Jawidz, 21-077 Spiczyn, POLSKA.

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania nr 3 jest dostawa: butów górskich – w ilości: 700 par.

2. Realizacja umowy nastąpi w terminie zgodnie z ofertą Wykonawcy wybranego do realizacji zamówienia (termin wykonania jest jednym z kryteriów oceny ofert): od dnia podpisania umowy – do 31.10.2020 lub do 16.11.2020 lub do 30.11.2020.

3. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego, Zamawiający zażąda od Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni następujących dokumentów:

— wyniki badań (z datą wystawienia późniejszą od daty zatwierdzenia WTU) tkaniny zasadniczej potwierdzone przez akredytowane laboratorium stwierdzające wymagania zawarte w tabeli nr 1, 2, 3, 4 i 5 oraz oświadczenia o zgodności parametrów oferowanego wyrobu z zapisami zawartymi w WTU 88/DKWS,

— wzór jednej pary butów górskich WS w rozmiarze 8 (UK) wraz z przekrojem wzdłużnym obuwia.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin wykonania zamówienia / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/11/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Wymagane wadium: 10 000,00 PLN.

2. Zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp, Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Buty specjalne letnie WS

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
18832000 Special footwear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL81 Lubelskie
Main site or place of performance:

Miejsce dostawy: 3 RBLog Skład Jawidz, 21-077 Spiczyn, POLSKA.

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania nr 4 jest dostawa: butów specjalnych letnich WS – w ilości: 1 330 par.

2. Realizacja umowy nastąpi w terminie zgodnie z ofertą Wykonawcy wybranego do realizacji zamówienia (termin wykonania jest jednym z kryteriów oceny ofert): od dnia podpisania umowy – do 31.10.2020 lub do 16.11.2020 lub do 30.11.2020.

3. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego, Zamawiający zażąda od Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni następujących dokumentów:

— wyniki badań (z datą wystawienia późniejszą od daty zatwierdzenia WTU) tkaniny zasadniczej potwierdzone przez akredytowane laboratorium stwierdzające wymagania zawarte w pkt 2 i tabeli nr 1 oraz oświadczenia o zgodności parametrów oferowanego wyrobu z zapisami zawartymi w WTU 114/DKWS,

— wzór jednej pary butów specjalnych letnich WS w rozmiarze 8 (UK) wraz z przekrojem wzdłużnym obuwia.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin wykonania zamówienia / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/11/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Wymagane wadium: 20 000,00 PLN.

2. Zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp, Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca znajdował się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej realizację zamówienia, przez co rozumie się posiadanie zabezpieczenia finansowego w wysokości nie mniejszej niż:

— dla zadania nr 1: 900 000,00 PLN,

— dla zadania nr 2: 10 000,00 PLN,

— dla zadania nr 3: 70 000,00 PLN,

— dla zadania nr 4: 140 000,00 PLN.

2. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza ubiegać się o udzielenie zamówienia na więcej niż jedno zadanie, w celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej, kwota posiadanego zabezpieczenia finansowego nie może być mniejsza niż suma kwot wymaganych dla poszczególnych zadań.

3. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej, wykonawca wypełnia sekcję α (alfa): ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji w części IV JEDZ (nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV).

4. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie, dokumentów potwierdzających spełnianie ww. warunku, tj.: informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć tych dokumentów, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, które w wystarczający sposób potwierdzą spełnienie opisanego warunku udziału w postępowaniu.

5. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa powyżej, polegać na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie wykonawca musi złożyć wraz z ofertą (zobowiązanie w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym udostępniającego zasoby). Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty ich zasoby finansowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunku udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

6. W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, wraz z ofertą składa odrębne formularze JEDZ dotyczące tych podmiotów w celu wykazania braku wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu (oświadczenia JEDZ podmiotów udostępniających zasoby podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez podmiot udostępniający zasoby).

III.1.3)Technical and professional ability
III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy określone zostały we wzorze umowy – załącznik nr 4 do SIWZ.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 01/09/2020
Local time: 08:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 01/09/2020
Local time: 09:00
Place:

3 Regionalna Baza Logistyczna, 30-901 Kraków, ul. Montelupich 3, POLSKA, budynek 28

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są zdolni do należytego wykonania zamówienia, spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

2. Oświadczenie JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy złożyć wraz z ofertą. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu (w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu) oraz brak podstaw wykluczenia.

3. Zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, Zamawiający może w prowadzonym postępowaniu najpierw dokonać oceny złożonych ofert a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu.

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia dokumentów, o których mowa poniżej w pkt 5 i 6, w sekcji II (odnośnie każdego z przedmiotów zamówienia) oraz sekcji III.1.2 niniejszego ogłoszenia.

5. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania Zamawiający zażąda:

1) odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp;

2) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu;

3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

4) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

5) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentu potwierdzającego dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcia wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

6) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

7) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r, o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz 716).

6. Zamawiający zażąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 5, ppkt od 1 do 7.

7. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcy, Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia JEDZ tego podwykonawcy wraz z ofertą. Na podstawie art. 26 ust. 1 Zamawiający zażąda dokumentów, o których mowa w pkt 5, ppkt od 1 do 7 dotyczących tego podwykonawcy.

8. Oferta musi zawierać: wypełniony druk oferta, wypełniony formularz cenowy, pełnomocnictwa (o ile dotyczy).

9. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy zakupowej. Sposób jej złożenia został opisany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp, jak dla postępowań powyżej kwoty określonej przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Uprawnienia do wnoszenia środków ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587700

Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Date of dispatch of this notice:
24/07/2020