Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Usługi - 356776-2018

14/08/2018    S155

Polska-Gdańsk: Usługi publicznego transportu kolejowego

2018/S 155-356776

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 129-263705)

Podstawa prawna:

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Województwo Pomorskie
Krajowy numer identyfikacyjny: 191674836
Adres pocztowy: ul. Okopowa 21/27
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 80-810
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jolanta Jeryś
E-mail: zampub@pomorskie.eu
Tel.: +48 583268735
Faks: +48 583268557
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pomorskie.eu

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Kolejowe przewozy pasażerskie na liniach komunikacyjnych leżących na terenie województwa pomorskiego.

II.1.2)Główny kod CPV
60210000 Usługi publicznego transportu kolejowego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Planowany tryb udzielenia zamówienia: art. 19 ust. 1 pkt 1 Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym,

Linie komunikacyjne:

1. Szkieletowe:

1.1. Tczew – Gdańsk – Wejherowo (kolej aglomeracyjna),

1.2. Gdańsk – Gdańsk Port Lotniczy – Gdynia,

1.3. Słupsk – Lębork – Gdynia / Gdańsk,

1.4. Elbląg - Malbork – Tczew – Gdynia,

1.5. (Olsztyn / Iława) - Prabuty – Malbork – Tczew – Gdańsk / Gdynia,

1.6. (Bydgoszcz / Laskowice Pomorskie) – Smętowo – Tczew – Gdynia,

1.7. Kościerzyna – Gdynia,

1.8. Kościerzyna – Gdańsk,

1.9. Kartuzy – Gdańsk.

2. Dowozowa Hel – Władysławowo – Gdynia,

3. Uzupełniająca Słupsk – Ustka

Przewidywana data rozpoczęcia zamówienia: X 2017 - XI 2017 r.

Przewidywane rozpoczęcie wykonywania przewozów 9.12.2018 r.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/08/2018
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 129-263705

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Zamiast:

Planowany tryb udzielenia zamówienia: Art. 19 ust. 1 pkt 1 Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym,

Linie komunikacyjne:

1. Szkieletowe:

1.1. Tczew – Gdańsk – Wejherowo (kolej aglomeracyjna),

1.2. Gdańsk – Gdańsk Port Lotniczy – Gdynia,

1.3. Słupsk – Lębork – Gdynia / Gdańsk,

1.4. Elbląg – Malbork – Tczew – Gdynia,

1.5. (Olsztyn / Iława) – Prabuty – Malbork – Tczew – Gdańsk / Gdynia,

1.6. (Bydgoszcz / Laskowice Pomorskie) – Smętowo – Tczew – Gdynia,

1.7. Kościerzyna – Gdynia,

1.8. Kościerzyna – Gdańsk,

1.9. Kartuzy – Gdańsk.

2. Dowozowa Hel – Władysławowo – Gdynia,

3. Uzupełniająca Słupsk – Ustka

Przewidywana data rozpoczęcia zamówienia: X 2017 – XI 2017 r.

Przewidywane rozpoczęcie wykonywania przewozów 9.12.2018 r.

Powinno być:

Planowany tryb udzielenia zamówienia: art. 19 ust. 1 pkt 3 Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym,

Linie komunikacyjne:

1. Szkieletowe:

1.1. Tczew – Gdańsk – Wejherowo/Lębork (kolej aglomeracyjna) – okres wykonywania przewozów 9.12.2018 – 11.12.2021

1.2. Gdańsk – Gdańsk Port Lotniczy – Gdynia – okres wykonywania przewozów 9.12.2018 – 10.12.2022

1.3. Słupsk – Lębork – Gdynia / Gdańsk – okres wykonywania przewozów 9.12.2018 – 14.12.2019

1.4. Elbląg - Malbork – Tczew – Gdynia – okres wykonywania przewozów 9.12.2018 – 14.12.2019

1.5. (Olsztyn / Iława) - Prabuty – Malbork – Tczew – Gdańsk / Gdynia – okres wykonywania przewozów 9.12.2018 – 14.12.2019

1.6. (Bydgoszcz / Laskowice Pomorskie) – Smętowo – Tczew – Gdynia – okres wykonywania przewozów 9.12.2018 – 14.12.2019

1.7. Kościerzyna – Gdynia – okres wykonywania przewozów 9.12.2018 – 10.12.2022

1.8. Kościerzyna – Gdańsk – okres wykonywania przewozów 9.12.2018 – 10.12.2022

1.9. Kartuzy – Gdańsk – okres wykonywania przewozów 9.12.2018 – 10.12.2022

2. Dowozowe:

2.1. Hel – Władysławowo – Gdynia – okres wykonywania przewozów 9.12.2018 – 14.12.2019

2.2. Grudziądz - Gardeja – Kwidzyn – Malbork/ Gdynia – okres wykonywania przewozów 9.12.2018 – 12.12.2020

3. Uzupełniająca Słupsk – Ustka – okres wykonywania przewozów 9.12.2018 – 14.12.2019

Przewidywana data rozpoczęcia zamówienia: X 2018 - XII 2018 r.

Przewidywane rozpoczęcie wykonywania przewozów 9.12.2018 r.

VII.2)Inne dodatkowe informacje: