Tjenesteydelser - 356839-2018

14/08/2018    S155    - - Tjenesteydelser - Supplerende oplysninger - Offentligt udbud 

Danmark-Helsingør: Rengøring

2018/S 155-356839

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Tjenesteydelser

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2018/S 127-289611)

Legal Basis:

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Helsingør Kommune
64502018
Stengade 59
Helsingør
3000
Danmark
Kontaktperson: Jonny Nehman Madsen
Telefon: +45 25312254
E-mail: jnm11@helsingor.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/88283016.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.helsingorkommune.dk/

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Offentligt udbud af rengøring

Sagsnr.: 18/18945
II.1.2)Hoved-CPV-kode
90910000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter rengøring på bl.a. skoler, SFO'er, daginstitutioner, administrationsbygninger,

Biblioteker, kulturhuse, idrætshaller, specialinstitutioner samt tandklinikker og er fordelt på 3 delaftaler.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/08/2018
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 127-289611

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: II.2.5
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Tildelingskriterier
I stedet for:

Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterierne er udelukkende anført i udbudsdokumenterne.

Læses:

Pris - 40% med under kriterier: rengøring delaftaler 1,2,3: 85%, Ekstra og hovedrengøring: 10% og Option 1,2,3: 5%.

Kvalitet: 60% - med undrkriterierne: personale: 50%, organisering: 30% og udstyr: 20%.

Afsnit nummer: III.1.2
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Økonomisk og finansiel kapacitet
I stedet for:

Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet.

Læses:

(i) Gennemsnitlig årsomsætning i de seneste 3 afluttede regnskabsår på minimum 20 000 000 DKK, for tilbudsgivning på Delaftale 1 og som minimum 15 000 000 DKK i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

(ii) Gennemsnitlig årsomsætning i de seneste 3 afsluttede regnskabsår på minimum 20 000 000 DKK, for tilbudsgivning på Delaftale 2 og som minimum 15 000 000 DKK i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

(iii) Gennemsnitlig årsomsætning i de seneste 3 afsluttede regnskabsår på minimum 25 000 000 DKK på Delaftale 3 og som minimum 20 000 000 DKK i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

(iv) Senest godkendt årsregnskab udviser et positivt resultat efter skat.

(v) Senest godkendt årsregnskab udviser en egenkapital på 10 000 000 DKK for tilbudsgivere, som afgiver tilbud på alle 3 delaftale, eller 3 000 000 DKK for tilbudsgivere på Delaftale 1, 3 000 000 DKK for tilbudsgivere på Delafatle 2, samt 4 000 000 DKK for tilbudsgivere på Delaftale 3.

(vi) Senest godkendt årsregnskab udviser en soliditetsgrad på minimum 15%.

Afsnit nummer: III.1.3
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Teknisk og faglig kapacitet
I stedet for:

Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet.

Læses:

Tilbudsgiveren skal opfylde følgende mindstekrav:

Tilbudsgiveren skal have udført mindst 3 tilsvarende opgaver inden for de seneste 3 år, hvor mindst 2 of disse opgaver skal være igangværende opgaver på tidspunktet for tilbudsgivningfristen udløb.

Med tilsvarende opgaver forstås rengøringsopgaver hos en kommunal ordregiver eller offentlig institution af en størrelse, økonomisk værdi of fordeling af udbudte lokationstyper, som den udbudte.

VII.2)Yderligere supplerende oplysninger: