Tjänster - 3569-2021

08/01/2021    S5

Nederländerna-Haag: Städtjänster

2021/S 005-003569

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2020/S 233-574100)

Rättslig grund:
Förordning (EU, Euratom) nr 2018/1046

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust)
Postadress: PO Box 16183
Ort: The Hague
Nuts-kod: NL332 Agglomeratie ’s-Gravenhage
Postnummer: 2500 BD
Land: Nederländerna
E-post: procurement@eurojust.europa.eu
Telefon: +31 704125581
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.eurojust.europa.eu/procurement

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Städtjänster

Referensnummer: 2020/EJ/06/PO
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
90900000 Städning och renhållning
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Förfarandet omfattar tilldelning av ett ramavtal för tjänster för följande:

• städtjänster och rengöringsmateriel;

• hygien-/sanitetsvaror;

• avfallshantering och bortskaffande av tillgångar utanför anläggningen;

• skadedjursbekämpning;

• skötsel av inomhusväxter.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
05/01/2021
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2020/S 233-574100

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Tidsfrist för mottagande av anbud eller ansökningar om att delta
I stället för:
Datum: 18/01/2021
Lokal tid: 16:00
Ska det stå:
Datum: 28/01/2021
Lokal tid: 16:00
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Villkor för anbudsöppning
I stället för:
Datum: 19/01/2021
Lokal tid: 10:00
Ska det stå:
Datum: 29/01/2021
Lokal tid: 10:00
VII.2)Övriga upplysningar: