Supplies - 357067-2018

14/08/2018    S155

Poland-Katowice: Hand tools

2018/S 155-357067

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2018/S 131-299335)

Legal Basis:

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Polska Grupa Górnicza S.A.
Postal address: ul. Powstańców 30
Town: Katowice
NUTS code: PL22A Katowicki
Postal code: 40-039
Country: Poland
Contact person: Joanna Musiatowicz-Wałach
E-mail: j.musiatowicz-walach@pgg.pl
Telephone: +48 7572917
Internet address(es):
Main address: http://www.pgg.pl
Address of the buyer profile: http://www.pgg.pl/dostawy/przetargi

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa narzędzi warsztatowych ręcznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2018 roku (nr grupy 286-3)

Reference number: 701700967
II.1.2)Main CPV code
44511000 Hand tools
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej w treści niniejszej SIWZ ustawą Pzp lub ustawą, oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze.

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa narzędzi warsztatowych ręcznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2018 roku (nr grupy 286-3)

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
10/08/2018
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2018/S 131-299335

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 17/08/2018
Local time: 07:45
Read:
Date: 24/08/2018
Local time: 09:45
Section number: IV.2.6
Place of text to be modified: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Instead of:
Date: 15/10/2018
Read:
Date: 22/10/2018
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 17/08/2018
Local time: 08:00
Read:
Date: 24/08/2018
Local time: 10:00
VII.2)Other additional information: