Szolgáltatások - 357083-2021

14/07/2021    S134

Magyarország-Budapest: Reklámtervezési és -szervezési szolgáltatások

2021/S 134-357083

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.
Nemzeti azonosító szám: 10356113441
Postai cím: Kacsa utca 15–23.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Rabóczki Sára
E-mail: sara.raboczki@mtu.gov.hu
Telefon: +36 303042370
Fax: +36 14888610
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mtu.gov.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Turisztikai marketing

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Michelin Kalauz és gasztronómiai válogatás

Hivatkozási szám: EKR000452452021
II.1.2)Fő CPV-kód
79342200 Reklámtervezési és -szervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Ajánlatkérő elsődleges célkitűzései MAGYARORSZÁG, mint turisztikai desztináció ismertségének növelése és népszerűsítése, a beutazó és belföldi turizmus ösztönzése, a turisztikai bevételek további dinamikus növekedésének biztosítása, valamint az országmárkával kapcsolatos ismeretek bővítése. Középtávon további célkitűzések az idegenforgalmi ágazat piaci helyzetének megerősítése a gazdaság fejlesztésének támogatása: munkahelyek teremtése, valamint az idegenforgalmi ágazatban működő KKV-k piacra segítésének lehető leghatékonyabb támogatása fenntarthatósági szempontok figyelembevételével.

Ajánlatkérő olyan termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó megállapodást kíván kötni, amelyben meghatározzák azokat a feltételeket, amelyek mellett a nyertes ajánlattevő a Michelin Kalauzhoz és gasztronómiai válogatáshoz kapcsolódóan végzi egy meglévő tanulmány alapján (2019. április 12.-én átadott Gasztronómiai Tanulmány) az ország folyamatos gasztronómiai monitorozását és a Michelin Guide-ra vonatkozóan termékeket és szolgáltatásokat biztosít Ajánlatkérő számára.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 898 500.00 EUR
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
22000000 Nyomtatott anyagok és kapcsolódó termékek
79342200 Reklámtervezési és -szervezési szolgáltatások
79952000 Rendezvényszervezési szolgáltatások
92111200 Reklám-, propaganda-, ismeretterjesztő film és videofilm gyártása
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1 Közép-Magyarország
NUTS-kód: HU2 Dunántúl
NUTS-kód: HU3 Alföld és Észak
A teljesítés fő helyszíne:

MAGYARORSZÁG és a műszaki leírásban meghatározott egyéb külföldi helyszínek.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Ajánlatkérő olyan termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó megállapodást kíván kötni, amelyben meghatározzák azokat a feltételeket, amelyek mellett a nyertes ajánlattevő a MICHELIN Kalauzhoz és gasztronómiai válogatáshoz kapcsolódóan végzi egy meglévő tanulmány alapján az ország folyamatos gasztronómiai monitorozását és a Michelin Guide-ra vonatkozóan termékeket és szolgáltatásokat biztosít Ajánlatkérő számára. A fő cél, hogy MAGYARORSZÁG 2022 márciusára elérje annak a lehetőségét, hogy külön nemzeti Michelin Guide kalauzzal rendelkezzen az egész országra vonatkozóan.

Főbb ellátandó feladatok:

— Éttermek folyamatos monitorozása

— Kommunikáció és sajtóközlemény közzététele

— A Michelin kalauz tartalmának előállítása és engedélyezett felhasználása

— Közösségi média hét megszervezése

— Nyomott anyagok előállítása

— Privát események megszervezése

További részletezés a közbeszerzési dokumentumokban.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  • Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
    • a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Magyarázat:

Ajánlatkérő a Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja szerint hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat, ha a szerződés műszaki-technikai sajátosságok vagy kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplővel köthető meg, feltéve, hogy az ajánlatkérő számára nem létezik reális alternatíva beszerzési igényének kielégítésére, és a verseny hiánya nem annak a következménye, hogy a közbeszerzés tárgyát a versenyt indokolatlanul szűkítő módon határozták meg.

A Michelin Travel Partner egyedi és független módszertannal rendelkezik az úticélok kulináris lehetőségeinek értékeléshez. A Michelin Travel Partner az egyetlen olyan szolgáltató, amely az alábbi szolgáltatásokat biztosítja a Michelin Kalauz Budapestre vonatkozó válogatásának előmozdítására, illetve annak vizsgálatára, hogy MAGYARORSZÁG milyen eséllyel pályázhat a Michelin Kalauz nemzeti válogatására.

— Michelin Kalauz Sajtóközlemény

— Michelin Kalauz Digitális-közösségi média & cikk

— Michelin Kalauz Engedélyek éttermek számára

— Michelin Kalauz Éves MAGYARORSZÁG kampány

— Michelin Kalauz Közöségi média hét B2A

— Michelin Kalauz Étkezési & utazási hajtogatott szórólap

— Michelin Kalauz Igényre szabott kalauz

— Michelin Kalauz MOOC/bookazine Étkezés és utazás

— Michelin Kalauz Négykezes vacsora

— Michelin Kalauz Influencer gourmet utazás

— Michelin Kalauz Folyamatos megfigyelés

A Michelin Travel Partner kizárólagos jogokkal, különösen szellemi tulajdonjogokkal rendelkezik Michelin Kalauz publikációk létrehozására vonatkozóan (beleértve a Michelin Kalauzt és a Zöld Michelin Kalauzt).

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 110-290050
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Michelin Kalauz és gasztronómiai válogatás

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
29/06/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Michelin Travel Partner
Nemzeti azonosító szám: FR14433677721
Postai cím: Boulogne-Billancourt 27.
Város: Cours de L'ile Seguin
NUTS-kód: FR105 Hauts-de-Seine
Postai irányítószám: 92100
Ország: Franciaország
E-mail: cdupuis@tp.michelin.com
Telefon: +33 763794510
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 898 500.00 EUR
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Nyomtatott anyagok készítése: „Food and travel” kihajtható szórólap 2021 (15 000 példány), Nyomtatott anyagok készítése:

„Food and travel” kihajtható szórólap 2022 (15 000 példány), Nyomtatott anyagok készítése: Bookazine food and travel (8 000 példány)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevő és egyben nyertes ajánlattevő is:

Michelin Travel Partner

FRANCIAORSZÁG, 92100 Cours de L'ile Seguin, Boulogne-Billancourt 27.

Nemzeti azonosítószám: FR14433677721

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
09/07/2021