Services - 35714-2022

21/01/2022    S15

Poland-Olsztyn: Programming services of application software

2022/S 015-035714

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 245-645860)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Województwo Warmińsko-Mazurskie
Postal address: Emilii Plater 1
Town: Olsztyn
NUTS code: PL62 Warmińsko-mazurskie
Postal code: 10-562
Country: Poland
Contact person: Karol Orłowski
E-mail: zamowienia@warmia.mazury.pl
Telephone: +48 895219841
Internet address(es):
Main address: www.warmia.mazury.pl
Address of the buyer profile: https://platformazakupowa.pl/pn/warmia.mazury

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Rozbudowa systemu informacji przestrzennej województwa o moduł rewitalizacyjny

Reference number: ZP.272.1.128.2021
II.1.2)Main CPV code
72212000 Programming services of application software
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa systemu informacji przestrzennej województwa warmińsko-mazurskiego, tj. portalu Atlas Warmii i Mazur o komponent związany z rewitalizacją wraz z zapewnieniem jego funkcjonalności i poprawnej integracji z informacjami funkcjonującymi w portalu.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 245-645860

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 25/01/2022
Local time: 10:00
Read:
Date: 01/02/2022
Local time: 10:00
Section number: IV.2.6
Place of text to be modified: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Instead of:
Date: 14/03/2022
Read:
Date: 01/04/2022
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 25/01/2022
Local time: 10:10
Read:
Date: 01/02/2022
Local time: 10:10
VII.2)Other additional information: