Services - 35715-2022

21/01/2022    S15

Poland-Słupsk: Architectural services for outdoor areas

2022/S 015-035715

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2022/S 010-021397)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Słupsk
National registration number: PL
Postal address: ul. Sportowa 34
Town: Słupsk
NUTS code: PL636 Słupski
Postal code: 76-200
Country: Poland
E-mail: bartoszl@gminaslupsk.pl
Telephone: +48 598428460
Fax: +48 598429254
Internet address(es):
Main address: http://bip.gminaslupsk.pl
Address of the buyer profile: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_slupsk

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

KONKURS jednoetapowy, realizacyjny, na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej „Centrum Kultury oraz Centrum Usług Społecznych” w Siemianicach gmina Słupsk

II.1.2)Main CPV code
71222000 Architectural services for outdoor areas
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem Konkursu jest opracowanie i przedstawienie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej „Centrum Kultury oraz Centrum Usług Społecznych” w Siemianicach gmina Słupsk w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie Konkursu.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2022/S 010-021397

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: I.3
Place of text to be modified: komunikacja
Instead of:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.architektsarp.pl/

Read:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.architektsarp.pl/ck-cus

VII.2)Other additional information: