Services - 35729-2022

21/01/2022    S15

Poland-Kołobrzeg: Cleaning and sanitation services in urban or rural areas, and related services

2022/S 015-035729

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 252-670508)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Miasto Kołobrzeg - Urząd Miasta Kołobrzeg
Postal address: ul. Ratuszowa 13
Town: Kołobrzeg
NUTS code: PL426 Koszaliński
Postal code: 78-100
Country: Poland
Contact person: Alina Biłat
E-mail: przetargi@um.kolobrzeg.pl
Telephone: +48 943551500
Internet address(es):
Main address: www.kolobrzeg.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Utrzymanie czystości i porządku w pasach drogowych ulic gminnych i innych ciągach komunikacyjnych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg

Reference number: BZ.271.45.2021.I
II.1.2)Main CPV code
90600000 Cleaning and sanitation services in urban or rural areas, and related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości i porządku w pasach drogowych ulic gminnych i innych ciągach komunikacyjnych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 252-670508

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: II.1.5
Place of text to be modified: Szacunkowa całkowita wartość
Instead of:

Wartość bez VAT: 7517934.45 PLN

Read:

Wartość bez VAT: 7938958.57 PLN

Section number: II.2.6
Lot No: 1
Place of text to be modified: Szacunkowa wartość
Instead of:

Wartość bez VAT: 7119563.16 PLN

Read:

Wartość bez VAT: 7540587.28 PLN

Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 24/01/2022
Local time: 11:00
Read:
Date: 02/02/2022
Local time: 11:00
Section number: IV.2.6
Place of text to be modified: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Instead of:
Date: 23/04/2022
Read:
Date: 02/05/2022
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 24/01/2022
Local time: 12:00
Read:
Date: 02/02/2022
Local time: 12:00
VII.2)Other additional information: